Mang lại thông tin chuyên sâu có ý nghĩa.

Đừng vội hài lòng với các báo cáo mẫu. Tạo ra đa dạng các loại biểu đồ và báo cáo của riêng bạn mà bạn muốn kiểm nghiệm. Biểu diễn thông tin kinh doanh cùng với ngữ cảnh để bạn có thể phân tích các xu hướng tăng trưởng dựa trên những điểm chuẩn trước.

 

Biểu đồ tùy chỉnh cho thông tin toàn diện

Sắp xếp, phân tích và biểu diễn dữ liệu đã thu thập vô cùng dễ dàng dưới dạng các biểu đồ dễ hiểu và có một góc nhìn hoàn toàn mới với các biểu đồ tùy chỉnh. Biểu đồ tùy chỉnh cho phép bạn xuất báo cáo với đa dạng các sự lựa chọn khác nhau.

Vượt xa các biểu đồ thu chi và bán hàng doanh thu chung chung và giới thiệu các loại biểu đồ linh động mới.

Mang lại thông tin chuyên sâu khách quan

Dẫn xuất các thông tin chuyên sâu từ dữ liệu mang tính định hướng và có giá trị thực tiễn giúp bạn phát triển doanh nghiệp. Phân tích dữ liệu hiện có trong bối cảnh các điểm chuẩn được rút ra từ một khoảng thời gian hoặc dễ dàng sắp xếp các xu hướng mới giúp dẫn dắt bạn tìm ra con đường phát triển.

Bạn có thể tận dụng tiện ích này đơn giản bằng cách tạo thêm lượt xem báo cáo trong ứng dụng của bạn.

Hành động kích hoạt có tính quyết định

Báo cáo của Zoho Creator cung cấp cho bạn những thông tin chuyên sâu giá trị, giúp bạn tiết kiệm hàng loạt các thao tác phân tích. Dựa trên các thông tin chuyên sâu được thu thập, bạn cần thực hiện các hành động kích hoạt cho các ngữ cảnh khác nhau. Cài đặt hành động kích hoạt tự động một cách đơn giản cho ứng dụng của bạn.

Ví dụ cài đặt kích hoạt cho:

1) Gửi một email tự động đến các khách hàng đã rời bỏ ở bước đặt hàng cuối cùng và đảm bảo khách hàng cảm thấy quan tâm.

2) Bắt đầu một thảo luận với các đại lý để tìm hiểu các vấn đề trong kênh phân phối ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi bán hàng. Giờ đây, với Zoho Creator, bạn không cần thực hiện thủ công nhiều hành động mà vẫn đảm bảo mọi việc được hoàn thành.