Quản lý mọi giai đoạn trong vòng đời ứng dụng của bạn bằng các công cụ quản trị chi tiết

Từ thiết kế đến phát triển, xác định mọi giai đoạn của hành vi ứng dụng bằng các biện pháp kiểm soát quản trị ứng dụng của Zoho Creator.

Dùng thử miễn phí
Cá nhân hóa ứng dụng kinh doanh của bạn. Tối đa hóa hiệu quả kinh doanh

Công cụ quản trị là gì?

Một tập hợp các bước điều khiển cho phép người dùng xác định cấu trúc và hành vi của ứng dụng liên quan đến khả năng truy cập, thiết kế, bảo mật, lưu trữ và mọi thành phần khác trong vòng đời của ứng dụng, được gọi là công cụ quản trị.

Điều chỉnh kiểm soát quyền truy cập của người dùng đầu cuối vào ứng dụng của bạn

Hạn chế quyền truy cập của người dùng dựa trên phân cấp, tăng cường bảo mật bằng các chính sách mật khẩu tùy chỉnh và cung cấp trải nghiệm đăng nhập suôn sẻ với tính năng đăng nhập một lần.

  •   Kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò
  •   Giới hạn IP
  •   SSO
Tìm hiểu thêm
Quy trình kinh doanh trong tầm tay bạnQuy trình kinh doanh trong tầm tay bạn

Xác định mọi khía cạnh trong vòng đời của ứng dụng một cách dễ dàng

Từ gắn nhãn trắng cho ứng dụng đến di chuyển dữ liệu, kiểm soát cấu trúc của ứng dụng chỉ với vài cú nhấp chuột.

  •   Biên bản kiểm tra
  •   Xác thực miền truy cập
  •   API dựng sẵn
Tìm hiểu thêm
Bảo mật dữ liệu với các dịch vụ dữ liệu hợp nhấtBảo mật dữ liệu với các dịch vụ dữ liệu hợp nhấtتأمين بياناتك من خلال خدمات البيانات الموحدة

Sau đây là những chia sẻ đến từ khách hàng của chúng tôi

Bác sĩ Feeney

“Zoho Creator đã cho phép chúng tôi ngừng sử dụng giấy tờ cho nhiều chức năng, đồng thời cung cấp cho chúng tôi biên bản kiểm tra để quản lý tất cả các loại sự cố lâm sàng, rủi ro và cải thiện chất lượng.”

Bác sĩ Feeney, Giám đốc, Rủi ro Chính sách và An toàn Bệnh nhân, NMH

Tìm hiểu thêm
Desmond Fung

“Zoho Creator giúp chúng tôi giảm số giờ làm việc dành cho các công việc hành chính thông thường, và tính năng tự động hóa mà chúng tôi đưa vào ứng dụng cho phép nhân viên của chúng tôi cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.”

Desmond Fung, Nhà đồng sáng lập, Studio 83

Tìm hiểu thêm

Cung cấp một ứng dụng tập trung và khả năng hiển thị dữ liệu cho mọi người dùng trong tổ chức

Dùng thử miễn phí