Môi trường nhiều nhà phát triển và App IDE: Các công cụ để xây dựng ứng dụng mạnh mẽ

Các tính năng trong môi trường nhiều nhà phát triển giúp việc cộng tác phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng.

Zoho Creator hỗ trợ các nhà phát triển bằng cách cung cấp một môi trường phát triển tích hợp (IDE) hiện đại, các tiện ích kiểm tra, môi trường thử nghiệm và phát triển có chia ngăn và tính năng tự động thử nghiệm liên tục tích hợp sẵn.

Dùng thử Zoho Creator ngay
Môi trường nhiều nhà phát triển và App IDE: Các công cụ để xây dựng ứng dụng mạnh mẽ
 • Phát triển ứng dụng đồng thời
 • IDE có mã kéo và thả
 • Cộng tác liền mạch

Phát triển ứng dụng sử dụng AI và đồng bộ hóa

Khi nhiều nhà phát triển cộng tác cùng xây dựng phần mềm, sự gắn kết và phối hợp là điều vô cùng quan trọng. Cùng với IDE tiên tiến và khả năng đồng bộ hóa sự đóng góp của các nhà phát triển, Creator cung cấp cho bạn các công cụ để xây dựng phần mềm đẳng cấp theo cách hiệu quả hơn.

Xem hoạt động của môi trường nhiều nhà phát triển và App IDE

Xem khả năng của các tính năng trong môi trường nhiều nhà phát triển của Zoho Creator. Tìm hiểu cách bạn có thể tận dụng các tính năng nâng cao của App IDE từ Zoho Creator để tạo ra các giải pháp phần mềm theo cách liền mạch.

Xem hoạt động của môi trường nhiều nhà phát triển và App IDE

Cộng tác và đồng bộ hóa

Với môi trường hỗ trợ nhiều nhà phát triển, Zoho Creator cho phép các nhóm thiết kế của bạn làm việc đồng thời và đạt được năng suất chưa từng có.

 • Kiểm soát chi tiết các nhà phát triển của bạn

  Giám sát hoạt động của từng người đóng góp vào kho mã của bạn bằng các tùy chọn kiểm soát mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều nhà phát triển.

 • Giám sát các thay đổi ứng dụng qua các phiên bản

  Trong quá trình nhóm phát triển xây dựng ứng dụng, những thay đổi do từng nhà phát triển thực hiện sẽ tăng dần. Để giám sát và quản lý những thay đổi này một cách hiệu quả, bạn cần có bộ công cụ của môi trường nhiều nhà phát triển.

 • Cộng tác thiết kế giải pháp

  Môi trường nhiều nhà phát triển cho phép các nhà phát triển phối hợp làm việc cùng lúc, tạo điều kiện cho họ cộng tác thiết kế giải pháp.

 • Cung cấp môi trường riêng biệt để phát triển và thử nghiệm

  Zoho Creator cung cấp cho các nhà phát triển một mô hình môi phát triển và triển khai có chia ngăn, cho phép bạn tiến hành cả hai hoạt động này trong các môi trường riêng biệt.

Hỗ trợ trải nghiệm lập trình liền mạch với App IDE

App IDE của Zoho Creator là môi trường phát triển ứng dụng tích hợp tiên tiến giúp hoạt động lập trình Deluge trở nên dễ dàng.

Hỗ trợ cú pháp

App IDE làm nổi bật cú pháp của tập lệnh khi bạn nhập, biến lỗi cú pháp trở thành dĩ vãng.

Hỗ trợ cú pháp

Khối mã kéo và thả

Tại sao phải viết mã thủ công trong khi bạn có thể kéo và thả các khối mã thường dùng vào tập lệnh?

Tính năng này hữu ích với cả các tác vụ phức tạp, chẳng hạn như truy cập dữ liệu (tạo, đọc, cập nhật và xóa bản ghi), gửi email, thao tác với danh sách và tích hợp.

Khối mã kéo và thả

Trường tham chiếu

Tất cả các trường bạn tạo trong ứng dụng đều có sẵn trong cột Trường tham chiếu. Tại đây, bạn có thể xem các trường mà bạn đã tạo cùng với loại trường tương ứng.

Trường tham chiếu

Lịch sử phiên bản

Truy cập hoặc khôi phục về các phiên bản trước của tập lệnh trong tab Lịch sử phiên bản.

Lịch sử phiên bản

Cộng tác hiệu quả hơn, phát triển nhanh hơn, bàn giao sản phẩm vượt trội

Dùng thử Zoho Creator ngay

Câu hỏi thường gặp

Tôi có phải cài đặt App IDE không?

Bạn có thể truy cập trực tuyến vào App IDE như mọi tính năng khác của Creator. Bạn không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên thiết bị của mình.

Trong App IDE, các biến được tạo trong các tập lệnh Deluge có hiển thị trong tab Trường tham chiếu không?

Có, các biến mà bạn tạo trong tập lệnh Deluge sẽ tự động xuất hiện trong tab Trường tham chiếu.

App IDE hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Deluge, Java và NodeJS hiện đã được hỗ trợ.

Điều gì sẽ xảy ra khi tôi kéo và thả các khối mã Deluge vào IDE?

Khi bạn kéo và thả các khối mã, cú pháp của câu lệnh Deluge sẽ được dán vào IDE. Sau đó, bạn có thể thay thế cú pháp nòng cốt bằng các biến của ứng dụng.