Lập kế hoạch. Lập ưu tiên. Thực hiện.

Bạn chỉ cần trò chuyện với nhóm của mình để truyền cảm hứng cho mọi người nghĩ ra những ý tưởng hay. Biến ngay ý tưởng thành hiện thực bằng tính năng Công việc.

Tập hợp nhóm của bạn trên "Bảng".

Tạo bảng để quản lý công việc một cách hiệu quả. Sử dụng các mục để chia nhỏ kế hoạch thành các phần đơn giản, có thể thực thi. Ví dụ: Nếu nhóm của bạn đang xây dựng một trang web mới, hãy tạo mục cho từng cấu phần, chẳng hạn như nội dung, thiết kế và mã. Thêm công việc cần hoàn thành ở dạng công việc trong từng mục. Một không gian tập trung để quản lý công việc sẽ giúp bạn duy trì kiểm soát.

Tập hợp nhóm của bạn trên

Xem nhanh công việc của cả nhóm.

Nắm bắt thông tin tổng quan về dự án của bạn với chế độ xem Kanban. Bạn có thể sắp xếp lại các mục trên bảng để luôn nhìn thấy các mục quan trọng trước tiên. Di chuyển công việc trong và giữa các mục bằng thao thác kéo thả đơn giản, tạo mã màu cho mục để tạo sự nổi bật.

Xúc tiến công việc của nhóm.

Xúc tiến công việc của nhóm.

Phân công công việc phù hợp cho người phù hợp, đề ra mức ưu tiên cho các công việc và theo dõi tiến độ công việc, để bạn và nhóm có thể tập trung vào những công việc quan trọng.

Nắm bắt chi tiết công việc.

Mọi công việc đều có chế độ xem chi tiết, vì vậy, bạn luôn biết được thời hạn của một công việc, trạng thái của công việc đó, người tạo công việc đó và ai được phân công. Thêm tệp để cung cấp thêm thông tin và lượt đề cập tên @ đồng nghiệp để bắt đầu cuộc thảo luận liên quan đến công việc. Mọi thay đổi đối với công việc đều được trình bày ở dạng dòng thời gian, nhờ vậy bạn sẽ luôn nắm được toàn bộ tình hình.

Nắm bắt chi tiết công việc.

Biến ý tưởng thành công việc chung của nhóm.

Bắt đầu ngay