Khi học hỏi trở thành công việc chung của cả nhóm.

Các bạn học hỏi lẫn nhau và điều đó giúp nhóm của bạn phát triển lớn mạnh. Hãy thiết lập cơ sở kiến thức cho nhóm của bạn bằng Sổ tay hướng dẫn để tất cả các bạn có thể chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình và nắm vững tài liệu mới một cách dễ dàng.

Giao tiếp. Thu thập. Sắp xếp.

Thêm chuyên gia trong mạng lưới của bạn vào sổ tay hướng dẫn với vai trò Người đóng góp và sắp xếp nội dung chia sẻ thành các ChươngBài viết. Khi thông tin được phân thành các danh mục gọn gàng thì nhóm của bạn sẽ luôn biết phải tìm thứ mình cần ở đâu.

Giao tiếp. Thu thập. Sắp xếp.

Chia sẻ là một hoạt động bổ ích.

Chuyển thông tin tới người phù hợp. Bạn có thể lưu giữ sổ tay hướng dẫn của mình ở chế độ công khai để tất cả mọi người trong mạng lưới có thể đọc được. Bạn cũng có thể xuất bản sổ tay hướng dẫn đó trong một nhóm hoặc chỉ hiển thị với những người cụ thể.

Chia sẻ là một hoạt động bổ ích.

Nói càng nhiều, học hỏi càng nhiều.

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi của bạn. Bắt đầu cuộc trò chuyện với chuyên gia nội bộ ngay từ sổ tay hướng dẫn của bạn. Mỗi sổ tay hướng dẫn đều có tường riêng—không gian để lưu giữ các cuộc thảo luận liên quan. Mỗi bài viết trong sổ tay hướng dẫn cũng có nguồn cấp dữ liệu riêng.

Nói càng nhiều, học hỏi càng nhiều.

Theo dõi sát sao.

Theo dõi sổ tay hướng dẫn hoặc bài viết mà bạn quan tâm và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ thông tin cập nhật nào từ các tài liệu đó.

Theo dõi sát sao.

Bắt đầu xây dựng cơ sở kiến thức của bạn.

Bắt đầu ngay