Dành cho nhóm, do nhóm thực hiện.

Đôi khi những ý tưởng hay nhất đến từ những nơi ít ai ngờ nhất. Hãy bắt đầu cuộc thảo luận trên diễn đàn để tìm kiếm giải pháp ngay từ trong nội bộ.

Văn bản đa dạng thức, trải nghiệm phong phú hơn.

Cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu hơn với hình ảnh và video nội tuyến. Căn chỉnh nhanh hình thức bài đăng bằng các tùy chọn định dạng và hỗ trợ văn bản đa dạng thức.

Diễn đàn có ngữ cảnh.

Cung cấp ngữ cảnh cho ảnh bằng cách liên kết cuộc thảo luận trên diễn đàn với danh mục liên quan. Định cấu hình các danh mục quan trọng để đẩy bài đăng trong các danh mục đó vào nguồn cấp dữ liệu của tất cả mọi người.

Diễn đàn có ngữ cảnh.

Đọc tất cả thông tin về nội dung này.

Theo dõi danh mục liên quan đến chủ đề bạn quan tâm để bài đăng được chuyển đến nguồn cấp dữ liệu của bạn. Theo dõi một bài đăng trên diễn đàn để cập nhật thông tin về cuộc thảo luận mà bài đăng đó tạo ra. Nếu tìm thấy bài đăng mà bạn tò mò muốn đọc nhưng không có thời gian, hãy thêm các bài đăng đó ở dạng dấu trang và bạn sẽ luôn có thể xem lại sau.

Đọc tất cả thông tin về nội dung này.

Bắt đầu kiến tạo giải pháp từ trong nội bộ.

Bắt đầu ngay