Lưu giữ tất cả các tệp ở nơi phù hợp.

Cộng tác không chỉ là tập hợp mọi người lại để làm việc cùng nhau mà còn là kết nối họ với tài nguyên mà họ cần để hoàn thành công việc. Bạn có thể đưa tất cả các tệp mà nhóm của bạn cần vào một nhóm trên Zoho Connect, nhờ vậy tất cả các bạn có thể truy cập các tệp đó bất cứ lúc nào các bạn muốn.

Tạo, cộng tác và chia sẻ.

Hãy sử dụng các trình chỉnh sửa hữu dụng của chúng tôi để tạo nhanh tài liệu, bảng tính và bài thuyết trình. Dù đó là bản báo cáo dự án, bản phân tích chiến dịch mới nhất của bạn hay bài thuyết trình kinh doanh thì cả nhóm của bạn đều có thể tham gia soạn thảo, kiểm tra lại nội dung đó và tất cả diễn ra trong thời gian thực.

Tạo, cộng tác và chia sẻ.

Nắm bắt tổng thể.

Khi nhiều người cùng tạo một tài liệu thì tài liệu đó sẽ được chỉnh sửa nhiều lần và có nhiều phiên bản trước khi trở thành bản hoàn thiện cuối cùng. Bạn sẽ biết được ai chỉnh sửa nội dung gì và vào lúc nào bằng cách xem lịch sử phiên bảndòng thời gian về các thay đổi được thực hiện trên tệp của mình và không bao giờ bỏ lỡ chi tiết quan trọng.

Nắm bắt tổng thể.
Luôn tìm thấy những gì bạn tìm.

Luôn tìm thấy những gì bạn tìm.

Hạn chế tình trạng lộn xộn bằng cách sắp xếp tất cả các tệp của bạn vào các thư mục và thư mục con. Đánh dấu những tệp quan trọng nhất là Mục yêu thích, để bạn và nhóm có thể truy cập bất cứ tệp nào ngay khi cần, kể cả lúc đang đi đường.

Đồng bộ hóa với đám mây.

Tải tệp từ Zoho Docs, Google Drive, Box, OneDriveDropbox lên nhóm của bạn trên Zoho Connect và thế là nhóm của bạn sẽ không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng để truy cập tệp của họ.

Đồng bộ hóa với đám mây.

Lưu giữ tất cả các tệp ở nơi phù hợp.

Bắt đầu ngay