Luôn luôn đúng giờ.

Mang theo lịch biểu cập nhật bên bạn tới bất cứ đâu với Sự kiện.

Giữ cho các công việc hàng ngày đi đúng hướng.

Sử dụng chế độ xem lịch để xem thông tin về công việc hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng của bạn. Chuyển đổi giữa lịch của nhóm và công ty để xem bạn cần đi đâu và làm gì.

Giữ cho các công việc hàng ngày đi đúng hướng.
Tạo sự kiện để tập hợp mọi người.

Tạo sự kiện để tập hợp mọi người.

Từ cuộc họp nhóm cho tới giải đấu bóng bàn của cơ quan, hãy sử dụng Sự kiện để mời các thành viên trong nhóm của bạn tham gia, theo dõi câu trả lờitạo lời nhắc.

Duy trì trạng thái đồng bộ hóa giữa các lịch của bạn.

Sử dụng tính năng tích hợp của chúng tôi để thêm sự kiện trên Zoho Calendar vào Google, Zoho, Outlook, iCloud hoặc bất kỳ lịch nào khác.

Duy trì trạng thái đồng bộ hóa giữa các lịch của bạn.

Tạo sự kiện và lập lịch cho nhóm của bạn.

Bắt đầu ngay