Tự động hóa các quy trình để duy trì năng suất cao.

Không có hai nhóm nào có cùng cách làm việc, vậy vì sao lại nên sử dụng những công cụ giống nhau? Tìm một ứng dụng được điều chỉnh chuyên nghiệp cho phù hợp với nhu cầu của nhóm bạn không phải là điều dễ dàng nhưng tạo một ứng dụng như vậy thì lại rất đơn giản. Hãy sử dụng các biểu mẫu tùy chỉnh của chúng tôi để điều chỉnh các ứng dụng cho phù hợp với nhu cầu riêng của nhóm bạn.

Bạn chưa có mã? Chuyện nhỏ.

Tiết kiệm thời gian nhờ giao diện kéo thả của chúng tôi. Bảng điều khiển của chúng tôi cung cấp tất cả các trường mà bạn cần để xây dựng ứng dụng mà không phải tốn sức. Hãy đề ra các yêu cầu của bạn và chỉ cần thả các khối từ bảng điều khiển để xây dựng ứng dụng.

Hãy để biểu mẫu làm bớt việc cho nhóm của bạn.

Hãy sử dụng các ứng dụng đơn giản dựa trên biểu mẫu để thu thập mọi thông tin bạn cần. Tạo biểu mẫu giới thiệu cho thành viên mới trong nhóm điền thông tin liên hệ của mình hoặc để đăng ký thiết bị làm việc mới. Các biểu mẫu tập hợp dữ liệu của bạn, vì vậy, bạn có thể hoàn thành nhiều công việc hơn trong ít thời gian hơn.

Hãy để biểu mẫu làm bớt việc cho nhóm của bạn.
Giám sát luồng công việc.

Giám sát luồng công việc.

Kiểm soát toàn bộ quy trình của bạn bằng cách tùy chỉnh luồng công việc. Khởi xướng hành động dựa trên thông tin đầu vào. Ví dụ, tinh chỉnh ứng dụng giới thiệu của bạn để gửi email hoặc đăng nguồn cấp dữ liệu khi thành viên mới trong nhóm nêu ra một yêu cầu. Với các biểu mẫu linh hoạt, bạn có thể làm được vô số việc.

Từ dữ liệu cho tới thông tin chuyên sâu.

Diễn giải dữ liệu bằng các công cụ báo cáo của chúng tôi, chẳng hạn như biểu đồbảng tính. Tùy chỉnh chế độ xem bằng cách lọc dữ liệu quan trọng nhất đối với nhóm của bạn.

Từ dữ liệu cho tới thông tin chuyên sâu.

Bắt đầu tự động hóa quy trình kinh doanh của bạn.

Bắt đầu ngay