Không còn cần phải chuyển đổi giữa email và cuộc trò chuyện

Email và chat nên cùng tồn tại. Trải nghiệm cách tốt hơn để cộng tác.

Sử dụng Cliq miễn phí

Cộng tác thời gian thực

Cộng tác với các đồng nghiệp theo thời gian thực. Gửi văn bản, chia sẻ tập tin và thực hiện cuộc gọi thoại và video.

Cộng tác thời gian thực
Di chuyển chuỗi email đến Cliq để tạo cuộc trò chuyện nhóm tức thì

Di chuyển chuỗi email đến Cliq để tạo cuộc trò chuyện nhóm tức thì

Cộng tác với các đồng nghiệp theo thời gian thực. Gửi văn bản, chia sẻ tập tin và thực hiện cuộc gọi thoại và video.

Giao tiếp trên Cliq khi bạn đang soạn thư trong Mail

Không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn từ nhóm của bạn với thanh chat của Cliq được tích hợp ngay trong Zoho Mail.

Giao tiếp trên Cliq khi bạn đang soạn thư trong Mail
Sử dụng cuộc trò chuyện nhóm bên ngoài để làm việc với khách hàng và nhà cung cấp

Sử dụng cuộc trò chuyện nhóm bên ngoài để làm việc với khách hàng và nhà cung cấp

Cliq cho phép bạn chat ngay cả với những người bên ngoài tổ chức. Thêm khách hàng, nhà cung cấp và đối tác vào cuộc trò chuyện của bạn. Bạn cũng có thể tạo các Cuộc trò chuyện nhóm bên ngoài để thảo luận.