Cộng tác qua video để theo dõi đội ngũ của bạn

Dễ dàng chia sẻ màn hình, gọi video trực tuyến và nhiều hoạt động khác, để hoàn thành công việc nhanh hơn.

Đăng ký ngay
Cộng tác làm việc qua video bằng Zoho Cliq

Nâng cao tiêu chuẩn về tính linh hoạt của nhóm với tính năng Chia sẻ màn hình

Chuyển từ cuộc gọi video sang phiên chia sẻ màn hình để tiến hành cuộc họp ảo và cộng tác theo thời gian thực.

Sau khi bắt đầu phiên chia sẻ màn hình, bạn có thể sử dụng chức năng thoại tích hợp để cộng tác với đồng nghiệp. Chia sẻ màn hình trong cuộc gọi video và chuyển đổi giữa nguồn cấp dữ liệu video của bạn và màn hình được chia sẻ.

  • Tích hợp Appear trong Zoho Cliq

  • Tích hợp Appear trong Zoho Cliq

Karthee Vidya

Người sáng lập, Team Everest.

Trước khi có tính năng chia sẻ màn hình trên Cliq, chúng tôi phải mất thời gian thiết lập micrô và các thiết bị khác. Bây giờ, chỉ cần micrô và loa trên máy tính xách tay là chúng tôi đã có thể cộng tác với Giám đốc Công nghệ của chúng tôi, vốn đang làm việc từ xa ở Hyderabad.”

Tổ chức cuộc họp toàn công ty với tính năng phát video cho nhóm

Họp nhóm, mọi lúc, mọi nơi

Tổ chức và tham gia các cuộc họp nhóm, bất kể bạn đang ở đâu.

Cộng tác trơn tru, không rắc rối

Trải nghiệm cuộc gọi video trơn tru, không rắc rối giữa hai người nói trực tiếp bất cứ lúc nào.

Chat và gọi cho cả nhóm trong một cửa sổ

Chuyển đổi giữa chat và gọi video nhóm, tất cả trong một cửa sổ.

Tích hợp Appear trong Zoho Cliq
Tích hợp Appear trong Zoho Cliq
Tích hợp Appear trong Zoho Cliq

Làm việc từ xa với PrimeTime, tính năng phát video cho nhóm

Họp nhóm, mọi lúc, mọi nơi

Tổ chức và tham gia các cuộc họp nhóm, bất kể bạn đang ở đâu.

Tích hợp Appear trong Zoho Cliq

Cộng tác trơn tru, không rắc rối

Trải nghiệm cuộc gọi video trơn tru, không rắc rối giữa hai người nói trực tiếp bất cứ lúc nào.

Tích hợp Appear trong Zoho Cliq

Chat và gọi cho cả nhóm trong một cửa sổ

Chuyển đổi giữa chat và gọi video nhóm, tất cả trong một cửa sổ.

Tích hợp Appear trong Zoho Cliq

Tích hợp với Whereby

Gọi video trực tiếp từ cửa sổ chat mà không cần mất công chuyển đổi giữa nhiều tab và ứng dụng.

Sử dụng lệnh /appear để tạo cuộc gọi video nhóm ngay lập tức.
  • Tích hợp Appear trong Zoho Cliq

  • Tích hợp Appear trong Zoho Cliq

Truy cập hướng dẫn trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm về

Các cuộc hội thoại có chủ đích với tính năng cộng tác qua video trên Cliq.

Đăng ký ngay