cliq

Chuyển đổi quy trình công việc với Biểu mẫu trong Cliq

Tạo các biểu mẫu hoạt động hiệu quả nhiều hơn so với việc thu thập dữ liệu ngay trong cửa sổ chat của bạn.

Bắt đầu ngay

Chuyển đổi quy trình công việc với Biểu mẫu trong Cliq
Chuyển đổi quy trình công việc với các biểu mẫu có tính tương tác

Mạnh mẽ và đa năng nhưng dễ xây dựng

Dù bạn muốn bắt đầu khảo sát nội bộ, ủy thác nhiệm vụ, tạo ra khách hàng tiềm năng trong CRM hoặc tiến hành thăm dò nhanh ý kiến, có một loại đầu vào hiệu quả cho mục đích của bạn.

Mạnh mẽ và đa năng nhưng dễ xây dựng

Tăng tốc quy trình công việc của bạn

Tìm hiểu xem cách thức các biểu mẫu giúp tăng năng suất tại nơi làm việc.

Có thể tương tác và tùy biến

Hiển thị hoặc ẩn các trường biểu mẫu dựa trên đầu vào của người dùng để hợp lý hóa quy trình.

Có thể tương tác và tùy biến
Đồng bộ hóa với tổ chức của bạn

Đồng bộ hóa với tổ chức của bạn

Các biểu mẫu của Cliq có thể lấy thông tin như người dùng, nhóm hoặc cuộc trò chuyện để tự động điền vào trường, giúp cho việc truy cập dữ liệu gốc dễ dàng hơn mà không cần lệnh gọi API.

Đồng bộ hóa với tổ chức của bạn

Giúp cập nhật với nhiều biểu mẫu như bạn mong muốn

Các biểu mẫu của Cliq có sức mạnh đặc biệt với khả năng nhiều cấp độ. Xây dựng các biểu mẫu đa giai đoạn giúp sử dụng chung thông tin.

Giúp cập nhật với nhiều biểu mẫu như bạn mong muốn

Tương thích hoàn toàn với thiết bị di động

Các biểu mẫu có tính động và nhanh nhạy nghĩa là bạn có thể truy cập biểu mẫu từ bất kỳ nền tảng nào.

Tương thích hoàn toàn với thiết bị di động

Trải nghiệm các biểu mẫu

Hoàn thành nhiều hơn với vô số tiện ích mở rộng của Zoho Cliq. Từ báo cáo lỗi hoặc cập nhật nhiệm vụ trong Phần mềm quản lý dự án, nêu yêu cầu với nhóm CNTT của bạn hoặc bắt đầu cuộc khảo sát, Cliq có thể xử lý nhiều hơn là chỉ có trò chuyện. Cài đặt tiện ích mở rộng để trải nghiệm toàn bộ sức mạnh của các biểu mẫu.

Xây dựng biểu mẫu đầu tiên của bạn

Bạn không cần phải mất nhiều thời gian để học cách tạo biểu mẫu. Các biểu mẫu Cliq được thiết kế đơn giản và dễ hiểu.

Xác định lại quy trình công việc của bạn với các biểu mẫu có tính tương tác
Xác định lại quy trình công việc của bạn với các biểu mẫu có tính tương tác

Xác định lại quy trình công việc của bạn với các Biểu mẫu

Bắt đầu ngay