•  

  Mã hóa dữ liệu

  Cliq mã hóa dữ liệu cả trong quá trình truyền và trên thiết bị lưu trữ để đảm bảo thông tin của bạn không bao giờ bị rò rỉ hoặc đánh cắp.

 •  

  Chat bí mật

  Bạn muốn chia sẻ dữ liệu nhạy cảm với thành viên trong nhóm? Tắt lịch sử chat và tin nhắn của bạn sẽ không được lưu trữ ở bất cứ đâu và biến mất ngay khi bạn đóng cửa sổ chat.

 •  

  Kiểm soát truy cập vào dữ liệu của bạn

  Theo dõi cách thức các công cụ nội bộ truy cập dữ liệu của bạn thông qua sự chấp thuận. Bạn có thể cấp hoặc thu hồi quyền truy cập vào bất cứ lúc nào.

 •  

  Quyền riêng tư dữ liệu cho các tích hợp

  Thực hiện kiểm soát, xem mỗi tiện ích mở rộng muốn truy cập những gì và dữ liệu này được quản lý như thế nào. Cho phép các tiện ích mở rộng truy cập dữ liệu chỉ khi bạn thấy cần thiết.

 •  

  Tuân thủ GDPR

  Với vai trò là người quản lý dữ liệu của bạn, Zoho Cliq nỗ lực để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của người dùng vẫn duy trì như vậy: chỉ thuộc về cá nhân. Sau đây chúng tôi sẽ giải thích những điều này ảnh hưởng như thế nào đến giao tiếp kinh doanh của bạn và cộng đồng dữ liệu đám mây nói chung.

 •  

  Dành cho cộng đồng nhà phát triển

  Đội ngũ Zoho Cliq sẽ xem xét tất cả mã được nhà phát triển gửi đến trước khi phát hành các tiện ích mở rộng trong Zoho Marketplace. Điều này là để đảm bảo rằng các tiện ích mở rộng đã phát triển không lạm dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng theo bất kỳ cách nào.

Với Zoho, dữ liệu của bạn luôn được bảo mật.

Chứng nhận tuân thủ và tư cách thành viên

 • bsi-assurance
 • Bảo vệ quyền riêng tư
 • TRUSTe
 • SOC