Quản lý chiến dịch email mọi lúc mọi nơi.

Quản lý danh sách gửi thư, gửi chiến dịch, xem kết quả chiến dịch hoặc thậm chí kiểm tra sự tăng lên của danh sách gửi thư, tất cả từ ngay trên các thiết bị di động. Ứng dụng di động của Zoho Campaigns hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ mà sản phẩm hỗ trợ.

App StoreGoogle Play

Thuận tiện gửi chiến dịch.

Khi đã chuẩn bị sẵn sàng các chiến dịch, bạn không cần phải chờ đợi để đăng nhập vào ứng dụng web của mình nữa. Nhanh chóng gửi chiến dịch từ ngay trên các thiết bị di động. Ngoài ra, bạn còn có thể lên lịch cho các chiến dịch tiếp theo, gửi email nháp để đánh giá sự tuân thủ và tạm dừng và tiếp tục lại các chiến dịch theo ý muốn một cách thuận tiện.

Conveniently send campaigns

Giám sát hiệu suất chiến dịch.

Ứng dụng di động Zoho Campaigns còn cho bạn quyền truy cập ngay lập tức vào các báo cáo chiến dịch. Báo cáo tác nhân người dùng, tỷ lệ mở email dựa trên vị trí hoặc phạm vi tiếp cận trên mạng xã hội - các báo cáo chi tiết cung cấp cho bạn mọi thông tin về hiệu suất chiến dịch. Bạn cũng có thể chia sẻ báo cáo qua email nếu muốn thảo luận nhanh với đồng nghiệp.
Monitor campaign performances
Manage contacts and lists

Quản lý danh sách người đăng ký và địa chỉ liên lạc.

Kiểm tra danh sách gửi thư, tìm hiểu người đăng ký ở gần bạn, thêm địa chỉ liên lạc hoặc tạo một danh sách gửi thư mới. Bạn sẽ có một cái nhìn toàn diện danh sách gửi thư của mình!

Làm việc ngoại tuyến.

Quản lý các địa chỉ liên lạc, danh sách gửi thư và chiến dịch ngay cả khi bạn không có kết nối mạng. Bạn có thể trò chuyện với những khách hàng thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm và có ý muốn nhận bản tin của bạn. Bạn có thể thêm nhanh địa chỉ email vào một trong các danh sách gửi thư. Các cập nhật sẽ tự động đồng bộ khi bạn có lại kết nối mạng.
Work offline
Get notified instantly

Nhận thông báo tức thì.

Mang theo Zoho Campaigns bên mình mọi lúc mọi nơi. Với tiện ích của Zoho Campaigns, nhận thông báo tức thời về hiệu suất các chiến dịch gửi gần đây và luôn được cập nhật.

Hiểu rõ người đăng ký.

Xem toàn bộ thông tin chi tiết về mỗi người đăng ký - các kết luận như thiết bị họ sử dụng, (các) danh sách gửi thư có họ, chiến dịch cuối cùng mà họ nhận, các trường tùy chỉnh được gán riêng cho họ và nhiều hơn nữa.

Get subscriber details