Cập nhật thông tin cho tất cả mọi người

Tùy chỉnh và nhúng lịch công khai trên các trang web, cho phép mọi người xem các hoạt động lịch trình của bạn và chia sẻ lịch của bạn với mọi người. Tuy nhiên, tốt hơn hết là bạn nên bật chế độ riêng tư và chia sẻ lịch với một vài người hoặc nhóm cụ thể.

Chọn những gì sẽ trực tuyến

Kiểm soát lịch của bạn. Tùy biến giao diện lịch bằng cách chọn từ một loạt các mẫu có sẵn; chỉnh sửa tiêu đề và điều chỉnh chiều rộng và chiều cao của lịch đã nhúng trước khi đưa vào sử dụng.

Chọn những gì sẽ trực tuyến

Hiển thị nhóm của bạn hoạt động hiệu quả như thế nào

Tạo Lịch nhóm và nhúng trên web để hiển thị công khai dòng thời gian của nhóm bạn.

Hiển thị nhóm của bạn hoạt động hiệu quả như thế nào

Chia sẻ kín

Mặc dù khá thuận tiện nhưng chia sẻ lịch công khai đôi khi đi kèm với rủi ro về quyền riêng tư. Cho phép đồng nghiệp hoặc nhóm xem lịch riêng. Sử dụng địa chỉ lịch riêng của bạn để chia sẻ lịch với một nhóm chuyên trách và gửi cho họ thông tin cập nhật về kế hoạch sắp tới của bạn.

Chia sẻ kín
Đặt ra các giới hạn khi cần thiết

Đặt ra các giới hạn khi cần thiết

Ngăn người khác truy cập lịch riêng được chia sẻ bằng cách đặt lại URL riêng của lịch đó. Bằng cách này, bạn có thể tránh được nguy cơ rò rỉ dữ liệu và ngăn mọi người lấy được thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ nhanh trên các nền tảng

Bất kể người khác sử dụng nền tảng nào, bạn đều có thể cấp quyền cho họ xem chi tiết lịch của mình. Với URL iCal và URL HTML, bạn có thể chia sẻ lịch với mọi người bằng các nền tảng riêng biệt và duy trì cập nhật.

Chia sẻ nhanh trên các nền tảng

Câu hỏi thường gặp

 • Có những cách nào để chia sẻ lịch của bạn?

  Chia sẻ công khai - Chia sẻ công khai sẽ có ích khi bạn cần chia sẻ lịch của mình trong một nhóm lớn hơn. Bạn có thể hạn chế người khác truy cập thông tin lịch của bạn với chế độ Chỉ xem Rảnh/Bận hoặc Xem chi tiết sự kiện. Người khác không thể thực hiện thay đổi hoặc sửa sự kiện trong lịch công khai. Tìm hiểu thêm về chia sẻ lịch công khai tại đây.

  Chia sẻ tổ chức - Khi bạn bật chia sẻ tổ chức cho một lịch cá nhân cụ thể, lịch cá nhân được chia sẻ sẽ có sẵn để dùng cho các thành viên trong tổ chức của bạn. Các thành viên có thể đăng ký lịch này và nó sẽ được thêm vào danh sách của họ. Tìm hiểu thêm về việc chia sẻ lịch của bạn với các thành viên trong tổ chức tại đây.

  Chia sẻ riêng tư - Nếu bạn chỉ muốn chia sẻ lịch của mình với những người hoặc nhóm cụ thể, bạn có thể bật tính năng chia sẻ riêng tư trong Zoho Calendar. Tìm hiểu thêm về chia sẻ lịch riêng tư tại đây

  Chia sẻ với các cá nhân hoặc nhóm - Chia sẻ lịch riêng với đồng nghiệp hoặc bất kỳ nhóm nào có tài khoản Zoho bằng cách nhập tên đồng nghiệp hoặc tên nhóm. Bạn cũng có thể chọn từ quyền truy cập khi chia sẻ lịch của mình. Tìm hiểu thêm về chia sẻ với cá nhân/nhóm tại đây

 • Nhúng lịch trong website có miễn phí không?

  Có, bạn có thể nhúng Zoho Calendar vào website miễn phí. Nếu bạn cần phải đưa lịch vào blog hoặc trang web của mình, bạn có thể tải mã nhúng của lịch do bạn sở hữu trên Zoho Calendar. Mã nhúng này có thể được tích hợp với mã HTML của website và lịch sẽ được thêm vào website của bạn. Bạn cũng có thể nhúng Zoho Calendar vào blog của mình nếu cần. Tìm hiểu thêm

 • Chúng tôi có được sử dụng trình xếp lịch hẹn miễn phí không?

  Có, bạn có thể sử dụng Zoho Calendar làm công cụ xếp lịch hẹn miễn phí. Bạn có thể sử dụng tùy chọn Xếp lịch hẹn trong Zoho Calendar nếu muốn xếp lịch cuộc họp với nhiều người. Tính năng xếp lịch hẹn giúp bạn chia sẻ biểu mẫu yêu cầu cuộc hẹn với mọi người, để mọi người có thể điền vào biểu mẫu và yêu cầu một cuộc hẹn với bạn. Tìm hiểu thêm

 • Có thể nhúng lịch nhóm không?

  Có, bạn có thể nhúng lịch nhóm vào website của mình. Nếu bạn cần phải đưa lịch vào blog hoặc trang web của mình, bạn có thể tải mã nhúng của lịch do bạn sở hữu trên Zoho Calendar.

 • Tôi có thể chia sẻ lịch qua URL không?

  Có, bạn có thể chia sẻ Zoho Calendar qua URL của Zoho Calendar. Mỗi lịch được thêm vào Zoho Calendar trong Lịch của tôi được gán với một URL lịch duy nhất. Nếu bạn đã công khai lịch của mình thì một địa chỉ công khai sẽ được tạo ra cho lịch ở cả định dạng iCal và HTML. Tìm hiểu thêm

Luôn theo dõi lịch trình của bạn mọi lúc

Bắt đầu