Không còn phải làm thêm việc nhờ vào tự động hóa.

Thông qua ứng dụng theo dõi lỗi linh hoạt và dễ sử dụng của chúng tôi, tự động hóa email của bạn, thiết lập quy tắc để kích hoạt thao tác mong muốn và sử dụng webhook để kết nối với các ứng dụng của bên thứ ba. Đừng chỉ đáp ứng kỳ vọng của khách hàng - hãy vượt xa kỳ vọng bằng cách tự động hóa cam kết chất lượng dịch vụ của bạn.

Thông báo cho mọi người.

Kích hoạt thông báo qua email cho người dùng biết nhiều sự kiện khác nhau như khi lỗi được tạo, gán hoặc giải quyết. Chỉ cần thiết lập các mẫu thông báo cho lỗi của bạn và bạn đã hoàn thành! 

Xác định quy tắc kinh doanh.

Xây dựng thư viện quy tắc để tự động thực hiện một loạt các hành động như thay đổi mức độ nghiêm trọng của lỗi hoặc gán cho người dùng. Xác định khi quy tắc được kích hoạt và bạn đã hoàn tất.

Tăng cường thông báo của bạn với Webhook.

Gửi thông báo SMS, đẩy tin nhắn trong Slack hoặc thông báo mọi ứng dụng của bên thứ ba với Webhook. Cấu hình quy tắc khi một webhook được gọi - ví dụ: khi một lỗi đã đóng được mở lại hoặc một lỗi nghiêm trọng chưa được giải quyết trước ngày đáo hạn. Tìm hiểu thêm về Webhook tại đây.

Tự động hóa quy trình với chức năng tùy chỉnh.

Đôi khi bạn cần nhiều hơn là một thông báo. Chẳng hạn như khi sự cố leo thang lên mức cao nhất, bạn có thể muốn tự động gán nó cho người quản lý, thông báo cho người quản lý qua SMS, thêm nhận xét về sự cố và gửi email cho khách hàng rằng sự cố đang được giải quyết. Các chức năng tùy chỉnh cho phép bạn tự động hóa thông báo, gọi webhook và thực hiện mọi logic ngay khi quy tắc được kích hoạt.

Tự động hóa SLA.

Đáp ứng các điều kiện dành riêng cho doanh nghiệp thông qua tự động hóa SLA. Xác định mục tiêu mà bạn muốn đạt được, chỉ định ai và khi nào nên tăng cường, và chắc chắn không bao giờ phá vỡ mọi đảm bảo của bạn.