Không còn phải làm thêm việc nhờ vào tự động hóa.

Thông qua ứng dụng theo dõi lỗi linh hoạt và dễ sử dụng của chúng tôi, bạn có thể tự động hóa email, thiết lập quy tắc để kích hoạt thao tác mong muốn và sử dụng webhook để kết nối với các ứng dụng của bên thứ ba. Đừng chỉ đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, hãy làm nhiều hơn thế bằng cách tự động hóa cam kết chất lượng dịch vụ của bạn.

Thông báo cho mọi người.

Kích hoạt thông báo qua email cho người dùng biết nhiều sự kiện khác nhau như khi lỗi được tạo, gán hoặc giải quyết. Chỉ cần thiết lập các mẫu thông báo cho lỗi của bạn và bạn đã hoàn thành!

Cung cấp thông tin đầy đủ

Xác định quy tắc kinh doanh.

Xây dựng thư viện quy tắc để tự động thực hiện một loạt các hành động như thay đổi mức độ nghiêm trọng của lỗi hoặc gán cho người dùng. Bạn chỉ cần xác định thời gian kích hoạt quy tắc là xong.

Xác định quy tắc công việc

Tăng cường thông báo với Webhook.

Gửi thông báo SMS, đưa một tin nhắn vào Slack hoặc thông báo cho bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào với Webhook. Cấu hình quy tắc khi một webhook được gọi - ví dụ: khi một lỗi đã đóng được mở lại hoặc một lỗi nghiêm trọng chưa được giải quyết trước ngày đáo hạn. Tìm hiểu thêm về Webhook tại đây.

Tăng cường thông báo với Webhook

Tự động hóa quy trình với chức năng tùy chỉnh.

Đôi khi, một thông báo thôi thì chưa đủ. Ví dụ: khi một sự cố được tăng lên cấp cao nhất, bạn có thể muốn gán tự động sự cố đó cho quản lý, thông báo cho quản lý qua SMS, thêm bình luận vào sự cố và gửi email cho khách hàng để thông báo sự cố đang được giải quyết. Chức năng tùy chỉnh cho phép bạn tự động hóa thông báo, gọi webhook và thực hiện một logic bất kỳ khi quy tắc được kích hoạt.

Tự động hóa quy trình với chức năng tùy chỉnh.

Tự động hóa SLA.

Đáp ứng các điều kiện dành riêng cho doanh nghiệp thông qua tự động hóa SLA. Xác định mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được, định rõ đối tượng và thời gian để tăng cấp và đảm bảo luôn giữ đúng cam kết.

Tìm hiểu thêm
Tự động hóa SLA