Phần mềm không khiến bạn cháy túi hay khổ sở

Tự lên lịch

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một trang đặt chỗ toàn diện cho phép tùy chỉnh và nhúng vào website của mình. Thêm logo, thông điệp và biểu giá tùy chỉnh để bệnh nhân có thể xác định bạn và lên lịch các cuộc hẹn bất cứ lúc nào.

Giảm bớt tình trạng không đến nhưng không báo

Cấu hình thông báo cho bệnh nhân và bác sĩ được mời đến khám để họ biết chính xác khi nào cần có mặt. Các nghiên cứu cho thấy chỉ cần một email đơn giản có thể tăng tỷ lệ có mặt lên 35%. Nhắc nhở qua email hoặc tin nhắn, dù là một ngày, một giờ hoặc vài phút trước cuộc hẹn.

bookings
bookings

Phần mềm hẹn khám bác sĩ dễ thiết lập như việc lập lịch biểu.

Hỗ trợ nhiều vị trí

Quản lý nhiều phòng khám ở những nơi khác nhau? Thêm tất cả vào tài khoản Zoho Bookings của bạn; phân loại dịch vụ, bác sĩ và biểu giá, sau đó chia sẻ (hoặc nhúng) trang cho mỗi vị trí. Bạn có thể xem và lưu thông tin chi tiết bệnh nhân, lịch khám, thanh toán và thông tin khác của nhiều phòng khám khác nhau trên mọi địa điểm.

Phân tích toàn diện

Tạo các báo cáo chi tiết về các cuộc hẹn với bệnh nhân và xem vị trí nào nhận được nhiều lưu lượng truy cập hơn, dịch vụ nào được yêu cầu nhiều nhất, khối lượng công việc của các bác sĩ của bạn và nhiều hơn nữa. Biết và hiểu rõ các con số để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt và loại bỏ mọi phỏng đoán.

Quản lý thanh toán

Hiển thị biểu giá trên trang đặt chỗ. Bạn có thể tính phí cho các cuộc hẹn đã lên lịch hoặc chọn thu phí sau khi hoàn tất. Dù là cách nào đi nữa, chúng tôi vẫn sẽ theo dõi và cập nhận trạng thái các khoản thanh toán cho bạn.

Đăng ký của bệnh nhân

Cho phép các bệnh nhân thường xuyên đăng ký cổng thông tin trên website của bạn. Họ có thể cập nhật lựa chọn, xem các cuộc hẹn sắp tới và thậm chí xếp lịch cho cuộc hẹn mới. Bạn có thể truy cập tất cả các thông tin của họ trên web lẫn ứng dụng dành cho thiết bị di động Apple và Android của chúng tôi.

Ghi chú lâm sàng

Biết bệnh nhân trước khi bạn gặp họ. Bao gồm một tùy chọn ghi chú trên trang đặt chỗ để bệnh nhân có thể giải thích lý do họ đến khám. Bạn thậm chí có thể sử dụng tóm tắt cuộc hẹn để ghi lại mọi thứ quan sát được để tham khảo sau này.

Giải pháp cho lịch trình mâu thuẫn Dùng thử Zoho Bookings - không yêu cầu trả phí trước hay thẻ tín dụng