Thoải mái nghỉ ngơi lấy lại sức bởi lịch biểu không còn rắc rối nữa

Tổ chức nhiều hội thảo

Bạn cần tổ chức nhiều hơn một hội thảo cùng lúc? Chuyện nhỏ! Chuẩn bị riêng từng hội thảo cho dù hội thảo đó kéo dài một ngày hay cả tuần và cả các phiên đạo tạo định kỳ, bạn có thể quản lý tất cả chỉ từ một tài khoản.

Thanh toán học phí và đặt cọc trực tuyến

Yêu cầu học viên phải đóng học phí đầy đủ hoặc đặt cọc khi họ đăng ký. Điều này đảm bảo bạn chỉ tuyển sinh những học viên thật sự quan tâm, tiết kiệm thời gian và không còn đau đầu vì những cá nhân không tham dự nhưng không thông báo.

bookings
bookings

Chúng tôi sẽ lo phần đăng ký để bạn có thể tập trung vào việc điều hành hội thảo của mình

Một cơ sở dữ liệu duy nhất

Tìm thông tin khóa học, diễn giả, giáo viên đào tạo và người tham dự hội thảo tại một nơi. Zoho Bookings lưu trữ mọi thông tin trên đám mây để bạn truy cập dữ liệu mọi lúc hay đẩy dữ liệu học viên vào Zoho CRM cũng được nếu muốn.

Hội thảo qua web trực tuyến

Tiến hành và đưa các hội thảo qua web vào hội thảo của bạn. Một chút khác biệt sẽ thu hút sự chú ý của học viên nhiều hơn. Mọi lượt đăng ký sẽ tự động tạo ra một sự kiện trực tuyến tương ứng được Zoho Meeting hỗ trợ.

Trang đặt trước tùy chỉnh

Cá nhân hóa trang đặt trước của bạn bằng logo, hình ảnh và thông điệp. Bạn có thể chọn một chủ đề khác phù hợp phong cách của mỗi hội thảo. Mỗi trang đều đáp ứng cho thiết bị di động và nhúng được.

Báo cáo tích hợp

Phân tích cuộc hội thảo diễn ra như thế nào, tạo báo cáo dựa trên số lượt đăng ký, thanh toán và mức độ nổi tiếng của diễn giả để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn vào lần tới.

Nhắc nhở kịp thời

Cấu hình thông báo qua email hoặc tin nhắn để không bỏ lỡ lượt đăng ký nào. Bạn cũng có thể tùy chỉnh lời nhắc cho diễn giả và học viên về hội thảo sắp tới để họ luôn luôn đúng giờ.

Bạn sẽ không bị đuối sức do làm việc quá nhiều nữa Dùng thử Zoho Bookings - không yêu cầu trả phí trước hay thẻ tín dụng