Quay lại

MUA THÊM. TRẢ ÍT HƠN.

Chúng tôi tôn trọng thời gian và tiền bạc của bạn.

Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp mô hình định giá đi kèm với chiết khấu theo số lượng. Đơn giản thôi. Bạn mua càng nhiều, đơn giá càng thấp. Không chỉ có thế. Bạn có thêm kỹ thuật viên không giới hạn để truy cập không giám sát và điểm cuối không giới hạn cho hỗ trợ từ xa. Nói cách khác, bạn chỉ trả tiền cho những gì quan trọng và phần còn lại miễn phí.

Add-on hỗ trợ từ xa (Gói Standard) Hàng thángHàng năm

Kỹ thuật viên1-56-1011-1516-2021-2525+
Giá/ kỹ thuật viên$12$11$10$9$8Liên hệ với chúng tôi
Kỹ thuật viênGiá/ Kỹ thuật viên
1-5$12
6-10$11
11-15$10
16-20$9
21-25$8
25+Liên hệ với chúng tôi

Add-on hỗ trợ từ xa (Gói Professional) Hàng thángHàng năm

Kỹ thuật viên1-56-1011-1516-2021-2525+
Giá/ kỹ thuật viên$18$17$16$15$14Liên hệ với chúng tôi
Kỹ thuật viênGiá/ Kỹ thuật viên
1-5$18
6-10$17
11-15$16
16-20$15
21-25$14
25+Liên hệ với chúng tôi

Add-on hỗ trợ từ xa (Gói Enterprise) Hàng thángHàng năm

Kỹ thuật viên1-56-1011-1516-2021-2525+
Giá/ kỹ thuật viên$28$27$26$25$24Liên hệ với chúng tôi
Kỹ thuật viênGiá/ Kỹ thuật viên
1-5$28
6-10$27
11-15$26
16-20$25
21-25$24
25+Liên hệ với chúng tôi

Add-on truy cập không giám sát (Gói Standard) Hàng thángHàng năm

Máy tính2550100250500500+
Giá$12$24$36$72$120Liên hệ với chúng tôi
Kỹ thuật viênGiá/ Kỹ thuật viên
25$12
50$24
100$36
250$72
500$120
750$158
1.000$176
2000$310
3000$410
3000+Liên hệ với chúng tôi

Add-on truy cập không giám sát (Gói Professional) Hàng thángHàng năm

Máy tính2550100250500500+
Giá$18$36$54$110$180Liên hệ với chúng tôi
Kỹ thuật viênGiá/ Kỹ thuật viên
25$18
50$36
100$54
250$110
500$180
750$236
1.000$260
2000$460
3000$600
3000+Liên hệ với chúng tôi

Công cụ tính giá
$ A$ S$
£

Hỗ trợ từ xa

Số lượng kỹ thuật viên

Truy cập không giám sát

Số lượng máy tính

Yêu cầu tối thiểu 25 máy tính.

Hàng tháng Hàng năm

$ 0

DÙNG THỬ NGAY
Bản dùng thử miễn phí 15 ngày

Hãy xem quy cách chiết khấu theo số lượng. Ví dụ: nếu bạn mua 12 kỹ thuật viên trong add-on Hỗ trợ từ xa - Gói Standard, mức giá hàng tháng được chia theo tỷ lệ sau.

5 kỹ thuật viên * $12 = $60; 5 tech * $11 = $55; 2 kỹ thuật viên * $10 = $20;
Tổng mức giá = $135

Thật hấp dẫn phải không? Nếu bạn có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh được giúp đỡ bạn.

Khi bạn bắt đầu mua hơn 5 kỹ thuật viên hoặc 50 máy tính, mức chiết khấu bắt đầu được áp dụng. Và không chỉ có thế. Có chiết khấu bổ sung cho gói đăng ký hàng năm. BẠN NHẬN ĐƯỢC HAI THÁNG MIỄN PHÍ!

Mọi phạm vi được xác định trong tính năng truy cập không giám sát đều được áp dụng đơn giá chiết khấu. Nếu bạn muốn mua số lượng máy tính ngoài phạm vi xác định, mức giá sẽ được tính như trình bày.