Nâng cao năng suất với phân tích dự án chuyên sâu

Có cái nhìn bao quát toàn bộ tiến độ làm việc của nhóm dự án. Tạo báo cáo chuyên sâu để có cái nhìn rõ ràng hơn về dự án của bạn. Tiết kiệm thời gian và chuyển những thông tin chuyên sâu đó thành hành động – thật nhanh chóng. Tích hợp liền mạch với các dịch vụ quản lý dự án phổ biến.

Phân tích dự án

Có chế độ xem 360° về dữ liệu Projects của bạn.

 • Phân tích nhiệm vụ

  Làm việc năng suất hơn, tốt hơn, nhanh hơn. Nhanh chóng tìm ra xu hướng nhiệm vụ thêm mới, so sánh xu hướng này với những nhiệm vụ đã hoàn thành và mục tiêu của bạn để biết vị trí hiện tại.

 • Biểu đồ công việc còn lại

  Theo dõi và giám sát tiến độ của nhóm theo thời gian trong quá trình hoàn thành dự án. Đánh giá tiến độ dự án sớm hơn hoặc chậm hơn so với kế hoạch và tạo động lực để nhóm của bạn đi đến thành công.

 • Bảng chấm công và tính lương

  Dễ dàng phân tích bảng chấm công và xác định số giờ được ghi bởi mỗi thành viên trong nhóm, đo lường ROI hiệu quả của các dự án theo số giờ được trả công và hơn thế nữa.

Khám phá những thông tin chuyên sâu bị ẩn trong dữ liệu thô của bạn

2 triệu người dùng. 50 triệu hình ảnh trực quan. 1 nền tảng phân tích.

 • Icon

  Phân tích cộng tác

  Phát triển và phân tích báo cáo cùng với đội ngũ tiếp thị nội dung của bạn. Chia sẻ và nhúng các hình ảnh trực quan của bạn để sử dụng rộng rãi hơn.

 • Icon

  Mẫu biểu diễn trực quan có sẵn

  Bắt đầu ngay hành trình phân tích của bạn với hơn 75 báo cáo và bảng chỉ số có sẵn về hiệu suất của kênh.

 • Icon

  Gửi email, xuất và in báo cáo

  Xuất hoặc in báo cáo để truy cập ngoại tuyến. Lên lịch gửi tự động báo cáo và bảng chỉ số cho người nhận đã xác định.

 • Icon

  Kết hợp dữ lliệu

  Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tạo các báo cáo liên chức năng. Có thể nhận được thông tin chi tiết với dữ liệu từ nhiều vị trí.

 • Icon

  Trợ lý phân tích thông minh

  Nhập câu hỏi của bạn và xem trợ lý Zia hoạt động trên nền tảng công nghệ AI của chúng tôi đưa ra câu trả lời phù hợp dưới dạng báo cáo và widget KPI.

 • Icon

  Phân tích nhúng

  Nhúng giải pháp BI, báo cáo và phân tích mạnh mẽ dưới tên thương hiệu của riêng bạn vào sản phẩm/ứng dụng hoặc cài đặt dưới dạng cổng thông tin độc lập.

Các cổng kết nối liên quan khác

Xem thêm
 • Zoho Projects

   
 • Teamwork Projects

   
 • Zoho People

   
Icon

"Zoho Analytics giúp chúng tôi tiết kiệm 15 giờ mỗi tuần. Với công cụ tuyệt vời này, chúng tôi có thể truy cập, phân tích và rút ra những thông tin chuyên sâu từ dữ liệu Zoho Projects. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là nhìn vào bảng chỉ số có sẵn những con số để sử dụng."

Khyati Desai

Trưởng Bộ phận Hành chính Nhân sự, Group Nish

Phân tích dữ liệu Projects của bạn ngay hôm nay

Đăng ký miễn phí