Nhận thông tin chuyên sâu từ dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu và ứng dụng

Dữ liệu doanh nghiệp của bạn thường được lưu trữ ở một hoặc nhiều trong số này - cơ sở dữ liệu tại cơ sở, cơ sở dữ liệu được lưu trữ, tập tin phẳng và ứng dụng web. Zoho Analytics có thể hoạt động như công cụ BI dù dữ liệu của bạn ở đâu đi nữa. Bạn có thể đưa dữ liệu của mình vào Zoho Analytics từ bất kỳ nguồn nào để phân tích và báo cáo mạnh mẽ.

Từ cơ sở dữ liệu nội bộ

Phân tích và khám phá những thông tin chuyên sâu ẩn đi từ dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu nội bộ của bạn (cả SQL và NoSQL) bằng Zoho Analytics. Tải dữ liệu lên từ cơ sở dữ liệu nội bộ và các tập tin phẳng ở phía sau tường lửa bằng cách sử dụng “Zoho Databridge” dễ cài đặt và mạnh mẽ của chúng tôi.

 

Dễ sử dụng

Zoho Databridge đơn giản, dễ cài đặt và cấu hình. Chương trình này hoạt động đằng sau tường lửa, trên các hệ điều hành Windows, Mac và Linux.

Tìm hiểu thêm

 

Nhiều cơ sở dữ liệu

Kết nối với một loạt các cơ sở dữ liệu (SQL và NoSQL). Các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ bao gồm Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MS Access, Teradata, MongoDB, v.v.

Tìm hiểu thêm

 

Tải tập tin lên

Hỗ trợ tải lên hàng loạt dữ liệu từ các tập tin văn bản phẳng. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng nội bộ tạo một lượng lớn dữ liệu ở định dạng tập tin CSV.

Tìm hiểu thêm

 

Tải lên và đồng bộ hóa theo định kỳ

Thiết lập tải dữ liệu lên theo định kỳ để đạt được báo cáo và phân tích gần thời gian thực, khi dữ liệu được tải lên/đồng bộ hóa từ cơ sở dữ liệu và ứng dụng của bạn.

Tìm hiểu thêm

Từ cơ sở dữ liệu điện toán đám mây

Zoho Analytics cho phép bạn phân tích dữ liệu được lưu trữ trong các Cơ sở dữ liệu điện toán đám mây khác nhau. Cách tiếp cận đơn giản và trơn tru cho phép bạn quản lý quy trình nhập từ bên trong Zoho Analytics.

 

Nhập dữ liệu

Nhập trực tiếp dữ liệu của bạn từ cơ sở dữ liệu điện toán đám mây vào Zoho Analytics để báo cáo mạnh mẽ. Bạn có thể tạo các báo cáo và bảng chỉ số chuyên sâu và theo dõi các chỉ số đo lường hiệu suất chính.

Tìm hiểu thêm

 

Kết nối trực tiếp cho Amazon Redshift

Zoho Analytics hỗ trợ chế độ kết nối trực tiếp cho cơ sở dữ liệu Amazon Redshift. Ở chế độ này, Zoho Analytics tạo báo cáo bằng cách thực hiện các truy vấn trực tiếp phù hợp trên dữ liệu Amazon Redshift của bạn.

Tìm hiểu thêm

 

Các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ

Bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu điện toán đám mây như Amazon RDS, Amazon Redshift, Microsoft SQL Azure, Google Cloud SQL, Heroku PostgreQuery và các dịch vụ điện toán đám mây phổ biến khác để báo cáo & phân tích nâng cao.

Tìm hiểu thêm

 

Tải lên và đồng bộ hóa theo định kỳ

Tự động tìm nạp dữ liệu mới nhất vào Zoho Analytics bằng cách thiết lập lịch trình định kỳ. Với quy trình thiết lập đơn giản này, bạn có thể thiết lập lịch trình định kỳ trong vòng vài phút.

Tìm hiểu thêm

Từ các ứng dụng

Zoho Analytics cung cấp API web dựa trên HTTP (API REST). API trung tính trên nền tảng này cho phép bạn tích hợp các thay đổi dữ liệu theo thời gian thực từ các ứng dụng hoặc cơ sở dữ liệu của bạn vào Zoho Analytics.

 

API cho mọi thao tác

Zoho Analytics cung cấp cho bạn API toàn diện cho mọi thao tác. Có API dữ liệu cho các thao tác như chèn/cập nhật dữ liệu, API mô hình hóa cho các thao tác như thêm/xóa/đổi tên cột và bảng, API siêu dữ liệu để tìm nạp thông tin về báo cáo & bảng chỉ số và nhiều thông tin khác.

 

Hoàn toàn dựa trên HTTPS

API REST của chúng tôi cung cấp yêu cầu-phản hồi theo định dạng XML hoặc JSON tiêu chuẩn để ngôn ngữ lập trình được trung lập. Các lớp bọc tiện lợi có sẵn trong các ngôn ngữ phổ biến như Java, C#, Python, PHP, GO, v.v. để phát triển dễ dàng.

 

Dán nhãn trắng

Zoho Analytics cung cấp các giải pháp nhãn trắng để làm mới hoàn toàn thương hiệu Zoho Analytics và phục vụ từ miền/cổng thông tin tùy chỉnh với thương hiệu của riêng bạn. Zoho Analytics dán nhãn trắng cung cấp cho bạn tùy chọn giải pháp kinh doanh thông minh được nhúng liền mạch.