Phân tích chuyên sâu Jira

Nhận và phân tích dữ liệu quản lý dự án của bạn từ Jira Software Cloud chỉ trong vài phút. Cải thiện hiệu suất và phân phối với thông tin chuyên sâu trên Projects, Versions, Epics, Sprints và nhiều hơn nữa. Chia sẻ thông tin chuyên sâu, hợp tác và đưa ra quyết định có ý nghĩa hơn.

Theo dõi và phân tích công việc của nhóm trong vài phút

Phân tích tức thì các dự án Agile của bạn với hơn 100 thành phần trực quan hóa dữ liệu có sẵn và có ngay thông tin chuyên sâu theo thời gian thực mọi lúc, mọi nơi. 

 • Theo dõi tiến độ

  Phân tích từng Epic bằng cách theo dõi các số liệu chính như giải pháp cho vấn đề, trạng thái và khung thời gian. Lập báo cáo Công việc tồn đọng của Epic để xem tiến độ làm việc của nhóm bạn so với các công việc cần thực hiện đối với một Epic và đẩy nhanh tiến độ.

 • Phân tích chuyên sâu các vấn đề

  Phân tích chuyên sâu tất cả các vấn đề đã tạo và có cái nhìn tổng quan về tình hình dự án của bạn trong vài phút. Phân tích nguồn cơn vấn đề, theo dõi tiến độ của từng thành viên và hành động xử lý các vấn đề bị chậm tiến độ.

 • Luôn cập nhật các công việc tồn đọng

  Xác định các công việc tồn đọng và các công việc chưa giải quyết xong với các dự án của bạn trong vài phút. Đi sâu phân tích dữ liệu để nắm rõ các công việc tồn đọng theo vấn đề, mức độ ưu tiên, tuổi của công việc và thời gian làm việc gần đây nhất. Sắp xếp thứ tự ưu tiên và tổ chức các vấn đề để giải quyết một cách hiệu quả.

Chuyển đổi các dự án Agile của bạn dựa trên những thông tin chuyên sâu mạnh mẽ

 • Icon

  Phân tích trực quan

  Tận dụng hơn 100 thành phần trực quan hóa dữ liệu có sẵn hoặc xây dựng báo cáo và bảng chỉ số của riêng bạn trên một giao diện kéo và thả dễ sử dụng. Xem chi tiết, xem dữ liệu cơ bản và hơn thế nữa.

 • Icon

  Kết hợp dữ lliệu

  Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để phân tích liên chức năng. Ví dụ: Kết hợp dữ liệu từ Jira và Zoho People để xác định năng suất của lực lượng lao động và ROI.

 • Icon

  Trợ lý phân tích thông minh

  Trò chuyện và đặt câu hỏi về mọi thứ với Zia, trợ lý hoạt động trên nền tảng AI của chúng tôi, và nhận thông tin chuyên sâu tức thì dưới dạng báo cáo và widget KPI.

 • Icon

  Thông tin chuyên sâu với sự hỗ trợ của AI

  Hơn cả những con số, nhận về thông tin chuyên sâu theo ngữ cảnh tự động dưới dạng nội dung tường thuật dễ hiểu. Dự đoán tương lai của bạn thông qua dự báo và phân tích kịch bản nếu - thì.

 • Icon

  Phân tích cộng tác

  Phát triển và phân tích báo cáo cùng với các thành viên nhóm. Chia sẻ và nhúng các hình ảnh trực quan của bạn để sử dụng rộng rãi hơn.

 • Icon

  Tạo các câu chuyện dữ liệu tuyệt vời

  Kể những câu chuyện phân tích thông qua Kể chuyện bằng dữ liệu bằng cách tạo bản trình bày phân tích hấp dẫn. Thiết kế và cung cấp các cổng phân tích được xây dựng theo mục đích.

Bổ sung các cổng kết nối

XEM CÁC CỔNG KẾT NỐI KHÁC
 • Zoho Projects

   
 • Teamwork Projects

   
 • Zoho People

   
Icon

"Zoho Analytics giúp chúng tôi tiết kiệm 15 giờ mỗi tuần. Với công cụ tuyệt vời này, chúng tôi có thể truy cập, phân tích và rút ra những thông tin chuyên sâu từ dữ liệu Zoho Projects. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là nhìn vào bảng chỉ số có sẵn những con số để sử dụng."

Khyati Desai

Trưởng Bộ phận Hành chính Nhân sự, Group Nish

Phân tích dữ liệu Jira của bạn ngay hôm nay

Đăng ký miễn phí