ราคาที่แสนเรียบง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

USDINR
แผนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย  เพิ่มพนักงานชั่วคราวได้สูงสุด 5 คนและงานสูงสุด 2 งาน ลงทะเบียนเริ่มต้นใช้งาน
แผนการใช้งานพื้นฐาน/พนักงานชั่วคราว/เดือนบวกภาษีตามความเหมาะสมแผนการใช้งานเริ่มต้นตั้งแต่พนักงานชั่วคราวอย่างน้อย 50 คนงานไม่จำกัด ผู้จัดหางานไม่จำกัดลงทะเบียนเริ่มต้นใช้งาน

มีพนักงานชั่วคราวมากกว่า 50 คนได้ไหม ราคาของเราจะลดลงในขณะที่ทีมของคุณเติบโตขึ้น คำนวณราคาของคุณ

ส่วนเสริม

การกำหนดราคาตามช่วงของพนักงานชั่วคราว (/ต่อพนักงานชั่วคราว)
51 ถึง 500
มากกว่า 500

มีพนักงานชั่วคราวมากกว่า 1,000 คนได้หรือไม่ ติดต่อเรา

 
 

เครื่องคำนวณราคา

ทีมของคุณมีพนักงานชั่วคราวจำนวนเท่าใด

 

ราคาของคุณ

$200

โดยรวม/เดือน

$2

ราคาเฉลี่ยต่อกลุ่มพนักงานชั่วคราว

พนักงานชั่วคราว 51 ถึง 500 คน: + /temps,
พนักงานชั่วคราวมากกว่า 500 คน: + /temps

สมัคร