เปรียบเทียบและเลือกแผนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

Zoho Workerly - Plan Comparison

USDINR
 ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
workerly-pricing-val.json1  

3

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครเริ่มต้นใช้งาน

เสียค่าใช้จ่าย

สมัครเริ่มต้นใช้งาน
คุณลักษณะ
จำนวน งาน2ไม่จำกัด
จำนวน ของลูกค้า2ไม่จำกัด
การนำเข้า (พนักงานชั่วคราว/งาน/ลูกค้า)-มี
การปรับแต่ง-มี
ขั้นตอนการทำงาน-มี
การป้อนข้อมูลไทม์ชีทแบบกลุ่ม-มี
การตอบรับของพนักงานชั่วคราว-มี
การรวมใบแจ้งหนี้ในตัว-มี
ความพร้อมใช้งานของพนักงานชั่วคราวมีมี
การผนวกรวม SMS / ข้อความ-มี
ค้นหาในไฟล์ประวัติส่วนตัว-มี
API-มี
แบบฟอร์มทางเว็บ31 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับพนักงานชั่วคราว, 1 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับงาน 1 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับที่ติดต่อลูกค้า3010 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับพนักงานชั่วคราว, 10 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับงาน 10 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับที่ติดต่อลูกค้า
รายงาน-มี
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (เอกสาร)256MB50GB
การแปล-มี
การรวม
Zoho Books-มี
Zoho Mail-มี
Zoho Sign-มี
DocuSign-มี
Adobe Sign-มี