เปรียบเทียบและเลือกแผนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

Zoho Workerly - Plan Comparison

  ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
workerly-pricing-val.json1

3

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครเริ่มต้นใช้งาน

เสียค่าใช้จ่าย

สมัครเริ่มต้นใช้งาน
ฟีเจอร์
จำนวนงาน2ไม่จำกัด
จำนวนลูกค้า2ไม่จำกัด
การนำเข้า (พนักงานชั่วคราว/งาน/ลูกค้า)-ใช่
การปรับแต่ง-ใช่
เวิร์กโฟลว์-ใช่
การป้อนข้อมูลแผ่นเวลาแบบกลุ่ม-ใช่
การตอบรับของพนักงานชั่วคราว-ใช่
การรวมใบแจ้งหนี้ในตัว-ใช่
ความพร้อมของพนักงานชั่วคราวใช่ใช่
การผนวกรวม SMS / ข้อความ-ใช่
ค้นหาในไฟล์ประวัติส่วนตัว-ใช่
แบบฟอร์มทางเว็บ31 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับพนักงานชั่วคราว, 1 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับงาน และ 1 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับที่ติดต่อลูกค้า3010 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับพนักงานชั่วคราว, 10 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับงาน และ 10 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับที่ติดต่อลูกค้า
รายงาน-ใช่
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (เอกสาร)256MB50GB
การแปล-ใช่
การผสานการทำงาน
Zoho Books-ใช่
Zoho Mail-ใช่
Zoho Sign-ใช่
DocuSign-ใช่
Adobe Sign-ใช่