เปรียบเทียบและเลือกแผนที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

Zoho - Plan Comparison

USDINR
 เริ่มต้นใช้งาน
-pricing-val.json1  

3

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอสิทธิ์ใช้งานก่อนใครขอสิทธิ์ใช้งานก่อนใคร

เสียค่าใช้จ่าย

ขอสิทธิ์ใช้งานก่อนใครขอสิทธิ์ใช้งานก่อนใคร
ส่งอีเมลจดหมายข่าว
จำนวน ของงานที่มอบหมาย2ไม่จำกัด
จำนวน ของลูกค้า2ไม่จำกัด
นำเข้า (ผู้ร่วมงาน/งานที่มอบหมาย/ลูกค้า)-ใช่
การกำหนดเอง-ใช่
ขั้นตอนการทำงาน-ใช่
การป้อนข้อมูลไทม์ชีทแบบกลุ่ม-ใช่
การตอบรับของผู้ร่วมงาน-ใช่
Zoho Books-ใช่
Zoho Books-ใช่
การรวมกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์และ SMS / การรับส่งข้อความ-ใช่
ค้นหาในไฟล์ประวัติส่วนตัว-ใช่
API-ใช่
แบบฟอร์มทางเว็บ3 1 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับผู้ร่วมงาน, 1 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับงานที่มอบหมาย & 1 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับที่ติดต่อลูกค้า30 10 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับผู้ร่วมงาน, 10 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับงานที่มอบหมาย & 10 แบบฟอร์มทางเว็บสำหรับที่ติดต่อลูกค้า
รายงาน-ใช่
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (เอกสาร)256MB50GB