เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ ของเรา

Zoho Vault - Plan Comparison

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Zoho Vault รุ่นต่างๆ และเลือกแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

  ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
vault-pricing-val.json1

5

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

Standard

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

มืออาชีพ

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

องค์กร

สมัครทดลองใช้ตอนนี้
ราคา
ชำระรายปี- /ผู้ใช้/เดือน /ผู้ใช้/เดือน /ผู้ใช้/เดือน
ชำระรายเดือน-
การสนับสนุน
พื้นฐาน (เฉพาะอีเมล)ใช่---
ให้ความสำคัญ (อีเมล โทรศัพท์ และการช่วยเหลือจากระยะไกล)-ใช่ใช่ใช่
ที่เก็บรหัสผ่านและการจัดการ
การเข้ารหัส AES-256ใช่ใช่ใช่ใช่
เก็บรหัสผ่านได้ไม่จำกัดใช่ใช่ใช่ใช่
แนบไฟล์และเอกสารได้ไม่จำกัด (ขนาดไฟล์สูงสุด 2 MB)ใช่ใช่ใช่ใช่
เข้าถึงจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตใช่ใช่ใช่ใช่
กลุ่มรหัสผ่านใช่ใช่ใช่ใช่
การแชร์รหัสผ่าน-ใช่ใช่ใช่
การกำหนดสิทธิ์อย่างละเอียดและตามบทบาทเพื่อ ดู/แก้ไข/จัดการรหัสผ่าน-ใช่ใช่ใช่
การรวมกับ TOTPใช่ใช่ใช่ใช่
แชร์รหัสผ่านด้วยรหัส TOTP-ใช่ใช่ใช่
การแชร์โฟลเดอร์--ใช่ใช่
เปลี่ยนรหัสผ่านเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ--ใช่ใช่
การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวสำหรับแอปคลาวด์---ใช่
การรวมกับแอป Zoho - Mail, Desk, Projects, Flowใช่ใช่ใช่ใช่
การตรวจสอบสิทธิ์
Zoho OneAuth - MFAใช่ใช่ใช่ใช่
การตรวจสอบสิทธิ์ของ Office 365-ใช่ใช่ใช่
การตรวจสอบสิทธิ์ของ G Suite-ใช่ใช่ใช่
การตรวจสอบสิทธิ์ของ AD/LDAP---ใช่
การตรวจสอบสิทธิ์ของ Azure AD---ใช่
การตรวจสอบสิทธิ์ของ SAML 2.0---ใช่
การจัดการผู้ใช้
เชิญผู้ใช้ทางอีเมล-ใช่ใช่ใช่
นำเข้าผู้ใช้จาก G Suite/Office 365-ใช่ใช่ใช่
การจำกัด IP-ใช่ใช่ใช่
บัญชีพิเศษ (Break glass account) เพื่อการเข้าถึงฉุกเฉิน--ใช่ใช่
นำเข้าผู้ใช้จาก AD/LDAP/Azure---ใช่
นโยบายรหัสผ่านและการปฏิบัติตามข้อบังคับ
นโยบายรหัสผ่านที่กำหนดขึ้นล่วงหน้าที่มีความแข็งแกร่งในระดับต่างๆใช่ใช่ใช่ใช่
กำหนดสิทธิ์สำหรับนโยบายการสร้างแบบแผนรหัสผ่านใช่ใช่ใช่ใช่
การบังคับการใช้นโยบายรหัสผ่านตามมาตรฐาน-ใช่ใช่ใช่
การตรวจสอบและรายงาน
บันทึกการดำเนินการจัดการรหัสผ่านทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ใช่ใช่ใช่ใช่
รายงานการประเมินรหัสผ่านใช่ใช่ใช่ใช่
การบันทึกการเข้าถึงรหัสผ่านทั้งหมด-ใช่ใช่ใช่
รายงานการเข้าถึงรหัสผ่านที่เข้าใจง่าย--ใช่ใช่
ส่งออกรายงานในรูปแบบ PDF--ใช่ใช่
การสำรอง การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ และความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
การสำรองข้อมูลตามกำหนดการ (อีเมล)ใช่ใช่ใช่ใช่
สำรองข้อมูลด้วยคลาวด์-ใช่ใช่ใช่
การเข้าถึงรหัสผ่านโดยไม่มีการสะดุดใช่ใช่ใช่ใช่
การเข้าถึงแบบออฟไลน์ใช่ใช่ใช่ใช่
เครื่องมือและยูทิลิตี้
นำเข้ารหัสผ่านใช่ใช่ใช่ใช่
ส่งออกรหัสผ่านใช่ใช่ใช่ใช่
การเข้าสู่เว็บไซต์ในคลิกเดียวใช่ใช่ใช่ใช่
ตัวสร้างรหัสผ่านใช่ใช่ใช่ใช่
ประวัติรหัสผ่านใช่ใช่ใช่ใช่
การจัดการรหัสผ่านส่วนบุคคลใช่ใช่ใช่ใช่
แอปมือถือใช่ใช่ใช่ใช่
ส่วนขยายเบราว์เซอร์ใช่ใช่ใช่ใช่
อินเทอร์เฟซแบบบรรทัดคำสั่งใช่ใช่ใช่ใช่
การรวมกับ WebHook--ฟรี Webhook 10 รายการไม่จำกัดการใช้ Webhook
การสร้างแบรนด์ใหม่---ใช่
การแจ้งเตือนเหตุการณ์ของรหัสผ่าน
กำหนดการแจ้งเตือนสำหรับทุกการดำเนินการที่สำคัญที่เกิดขึ้น---ใช่
การรวมกับ SIEM---ใช่
เวิร์กโฟลว์การควบคุมการเข้าถึง
กลไกการขอข้อมูลและปล่อยข้อมูลของรหัสผ่าน---ใช่
การเข้าถึงรหัสผ่านแบบจำกัดเวลา---ใช่
เตือนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ของรหัสผ่าน---ใช่
การผสานแหล่งความช่วยเหลือ---ใช่