มีอะไรใหม่

2020

มิ.ย.

Updates

เพิ่มเทมเพลทใหม่แล้ว

ในขณะนี้ Zoho Survey มีแม่แบบพร้อมใช้งาน 265 รายการที่พร้อมใช้งานใน 26 ภาษา อ่านเพิ่มเติม...

Updates

การเพิ่มประสิทธิภาพในคำถามกล่องข้อความเมทริกซ์

 • ในขณะนี้ คำถามกล่องข้อความเมทริกซ์สนับสนุนการค้นหาฟิลด์ทั้งหมดในรายงานแล้ว คุณสามารถค้นหาการตอบกลับโดยอิงตามคอลัมน์ที่เลือกได้ เช่นเดียวกับตัวกรองที่พร้อมใช้งานสำหรับคำถามอื่นๆ
 • ในขณะนี้ คำถามกล่องข้อความเมทริกซ์สนับสนุนการสุ่มตัวอย่างแล้ว
 • คำถามกล่องข้อความเมทริกซ์สนับสนุนตารางสถิติในบทสรุปของการตอบกลับ หากมีค่าตัวเลขอยู่ในตัวเลือกคำตอบ อ่านเพิ่มเติม...
Updates

การปรับปรุงประสิทธิภาพในตรรกะของหน้า

 • ตัวเลือกในการเปลี่ยนเส้นทางไปยังเพจได้ถูกลบออกจากตรรกะของคำถาม และได้ถูกเพิ่มเป็นตรรกะการข้ามหน้าภายในตรรกะของหน้าแล้ว
 • คุณยังสามารถใช้คำถามจากเพจก่อนหน้าของแบบสำรวจ เพื่อตั้งค่าตรรกะการเปลี่ยนเส้นทางเพจได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม...
Updates

การอัปเดทในแอป iOS

 • ในขณะนี้ แอปพลิเคชัน iOS สำหรับ Zoho Survey สนับสนุนคำถามกล่องข้อความเมทริกซ์ในรายงานแล้ว
 • คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน Zoho Survey สำหรับ iOS ของคุณโดยใช้ Apple ID ของคุณได้ด้วย

พ.ค.

Updates

ในขณะนี้ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ใน ซื้อคำตอบ ได้แล้ว

ฟีเจอร์ซื้อคำตอบได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้รองรับคำถามการอัปโหลดไฟล์ อ่านเพิ่มเติม...

Updates

การอัปเดทในแอป iOS

ขณะนี้คุณสามารถสร้างรายงานแบบไขว้ที่มีหลายคอลัมน์ได้แล้ว

 • แผนภูมิและตารางจะปรากฏสำหรับแต่ละแถวและคอลัมน์
 • คอลัมน์แบบไขว้จะสนับสนุนคำถามชนิดปลายเปิดและเมทริกซ์ ยกเว้นดรอปดาวน์เมทริกซ์ กล่องข้อความเมทริกซ์ และฟิลด์ข้อความ (ส่วนหัว/คำอธิบาย)
Enhancement

การปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายอีเมล

ในขณะนี้ คุณสามารถตั้งค่าการเชิญและการแจ้งเตือนในการกระจายอีเมลได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • สามารถกำหนดเวลาตามวันที่และเวลาที่ต้องการได้
 • สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ (ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือตามช่วงเวลาแบบกำหนดเอง) อ่านเพิ่มเติม...
Enhancement

อื่นๆ

 • ในขณะนี้ คุณสามารถคัดลอกธีมที่คุณสร้างขึ้นได้แล้ว
 • ฟิลด์ "ความเห็น" สำหรับคำถามปลายปิดพร้อมใช้งานในการรวม CRM และ WebHook ด้วยเช่นกัน
 • คำถามกล่องข้อความเมทริกซ์สนับสนุนการรวม CRM และระบบการดึงคำตอบไปใช้

เม.ย.

Updates

แบบสำรวจในอีเมลได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยชื่อใหม่: อีเมลอินไลน์

ในขณะนี้ คุณสามารถฝังคำถามจากแบบสำรวจของคุณ (หลายตัวเลือก สเกลการให้คะแนน ดรอปดาวน์ หรือ NPS) ลงในอีเมลได้ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

การปรับปรุงประสิทธิภาพในรายงานแบบไขว้

 • ขณะนี้คุณสามารถสร้างรายงานแบบไขว้ที่มีหลายคอลัมน์ได้แล้ว แผนภูมิและตารางจะปรากฏสำหรับแต่ละแถวและคอลัมน์
 • คอลัมน์แบบไขว้จะสนับสนุนคำถามชนิดปลายเปิดและเมทริกซ์ ยกเว้นดรอปดาวน์เมทริกซ์ กล่องข้อความเมทริกซ์ และฟิลด์ข้อความ (ส่วนหัว/คำอธิบาย)
 • ในขณะนี้ คุณยังสามารถแชร์และจัดกำหนดเวลารายงานแบบไขว้ได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม...

มี.ค.

Updates

การกระจายอีเมลรองรับรายการอีเมลหลายรายการในรายการรายชื่อติดต่อ

การเชิญทางอีเมลจะถูกส่งออกไปในทุกครั้งที่ที่อยู่อีเมลปรากฏในรายการรายชื่อติดต่อ และตัวแปรการเชิญที่เกี่ยวข้องจะถูกบันทึกไว้สำหรับแต่ละอีเมลที่ปรากฏ อ่านเพิ่มเติม...

Updates

บทสรุปคำตอบได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยแผนภูมิแบบใหม่

แผนภูมิหลากหลายประเภทได้ถูกเพิ่มลงในคำถามที่เข้ากันได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับแต่งบทสรุปของการตอบกลับ อ่านเพิ่มเติม...

Updates

เพิ่มเงื่อนไขหลายเงื่อนไขในตรรกะ

ขณะนี้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มเงื่อนไขหลายเงื่อนไขสำหรับตรรกะของหน้าสุดท้ายในการตั้งค่า อ่านเพิ่มเติม...

คุณลักษณะใหม่

การสนับสนุนคำถามกล่องข้อความเมทริกซ์

คำถามกล่องข้อความเมทริกซ์แบบใหม่ล่าสุดคล้ายกับคำถามเมทริกซ์อื่นๆ แต่สนับสนุนการเพิ่มกล่องข้อความสำหรับตัวเลือกของคำตอบด้วย อ่านเพิ่มเติม...

Updates

ใช้การสุ่มกับคำถามทั้งหมด

ขณะนี้คุณสามารถสุ่ม พลิก และหมุนคำถามทั้งหมดหรือชุดคำถามในเพจได้ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

การอัปเดทอื่นๆ

 • ขณะนี้คำถามการให้คะแนนดาวสนับสนุนการแสดงผลสองรูปแบบ ได้แก่แบบมาตรฐานและแบบกะทัดรัด เพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างดาว
 • สรุปการตอบกลับสนับสนุนคำถามในรูปแบบ Rich Text แทนที่จะเป็นข้อความธรรมดา
 • แบบสำรวจป๊อปอัพได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถได้รับการทริกเกอร์ด้วยตัวคุณเองผ่านสคริปต์
 • นอกจากนี้ บทสรุปการตอบกลับยังได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้แสดงฟิลด์ข้อความ (หัวเรื่อง/คำอธิบาย) และคำอธิบายเพจในรายงานเริ่มต้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพรายงานแบบกำหนดเองและรายงานแนวโน้มเพื่อให้สามารถปรับแต่งการแสดงผลการเยี่ยมชมแบบสำรวจและสถิติจำนวนการตอบกลับ ฟิลด์ข้อความ (ส่วนหัว/คำอธิบาย) และคำอธิบายเพจ
 • ขณะนี้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ "ความคิดเห็น" ในคำถามปลายปิดทั้งหมด (หลายคำตอบ (หนึ่งคำตอบและหลายคำตอบ), ดรอปดาวน์, ประเภทรูปภาพ (หนึ่งคำตอบและหลายคำตอบ), สเกลการให้คะแนน (ตัวเลือกระดับน้ำหนักและ Likert), การให้คะแนนดาว, NPS, ตัวเลื่อน และการจัดอันดับ)

ก.พ.

Updates

ในขณะนี้ ตัวสร้างของ Zoho Survey สามารถใช้งานได้ใน 15 ภาษาใหม่

การสำรวจ Zoho ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนภาษาตุรกี สวีเดน โปรตุเกส อิตาลี เกาหลี เดนมาร์ก โปแลนด์ ยูเครน เวียดนาม ฮังการี บัลแกเรีย (ดั้งเดิม), โครเอเชีย , เช็ก และฮินดีในตัวสร้างแล้ว ฟีเจอร์นี้รวมไว้ในแอป iOS ของ Survey ด้วยเช่นกัน

Updates

แปลเป็นภาษามาลายาลัมและพม่า

Zoho Survey ได้เพิ่มภาษาใหม่สองภาษา ได้แก่ มะละยาลัม และเมียนมาร์ (พม่า) เข้าไปในฟีเจอร์การแปล

Updates

ข้อมูลประชากรใหม่ในการซื้อคำตอบ

ฟีเจอร์ซื้อคำตอบได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มการกำหนดเป้าหมายตามภูมิภาค สถานะสมรส การศึกษาพื้นฐาน สถานะการจ้างงาน และคุณลักษณะด้านอุตสาหกรรมลงในข้อมูลประชากร อ่านเพิ่มเติม...

Updates

การอัปเดทอื่นๆ

 • การปรับปรุงประสิทธิภาพล่าสุดที่ทำกับฟีเจอร์โดเมนแบบกำหนดเองจะแสดง URL ของโดเมนแบบกำหนดเองของแบบฟอร์มและรายงานแบบสดหลังจากการติดตั้ง SSL เท่านั้น
 • อีเมลที่ทริกเกอร์ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อรองรับหลายเงื่อนไขโดยใช้ฟังก์ชัน AND และ OR
 • การตอบกลับแต่ละรายการได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อแสดง ID ที่ไม่ซ้ำกัน, URL สาธารณะของการตอบกลับ และ URL ของแบบฟอร์มสดที่ใช้ในการบันทึกการตอบกลับ ID ที่ไม่ซ้ำกันของการตอบกลับจะพร้อมใช้งานในการส่งออกและการใส่ตัวแปรทั้งหมด
 • นอกจากนี้ การตอบกลับแต่ละรายการได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อรองรับเนื้อหา Rich Text (ยกเว้นสีฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และสีพื้นหลัง) แทนที่จะเป็นข้อความธรรมดา
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพล่าสุดที่ทำกับแบบสำรวจป๊อปอัพรองรับการบันทึกข้อมูลจากพารามิเตอร์ URL, คุกกี้ หรือตัวแปรสคริปต์ ด้วยความช่วยเหลือจากตัวแปรแบบกำหนดเอง นอกจากนี้ การส่งด้วยการคลิกครั้งเดียวได้ถูกเพิ่มสำหรับคำถามประเภทปุ่มวิทยุในแบบสำรวจป๊อปอัพ

ม.ค.

ใหม่

สร้างแบบสำรวจป๊อปอัพ 

ในขณะนี้ คุณสามารถฝังแบบสำรวจลงในเว็บไซต์ในรูปแบบป๊อปอัพได้ การฝัง JavaScript และป๊อปอัพได้รับการรวมเข้าในแบบสำรวจป๊อปอัพโดยเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดทนี้ อ่านเพิ่มเติม...

ใหม่

ทำความเข้าใจอารมณ์ด้วย Text Analysis 

ในขณะนี้ คุณสามารถดูอารมณ์ของการตอบกลับของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ Text Analysis (อารมณ์และ Word Cloud) ที่นำมาใช้ในคำถามแบบหลายบรรทัดได้ อ่านเพิ่มเติม...

Updates

การอัปเดทอื่นๆ

 • การปรับปรุงล่าสุดสนับสนุนการแสดงเพจและคำอธิบายส่วนหัวในการตอบกลับแต่ละรายการ ส่วนหัวและคำอธิบายจะแสดงหรือซ่อนตามตรรกะที่นำไปใช้ในการตอบกลับแต่ละรายการ
 • ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผล (แนวตั้งหรือแนวนอน) สำหรับคำถามแบบเลือกให้คะแนนน้ำหนักและสเกลการให้คะแนนรูปภาพบน iPhone และ iPad ได้
 • ในขณะนี้ คุณสามารถลบรูปภาพที่คุณอัปโหลดในแกลเลอรีรูปภาพได้
 • มีตัวเลือก "ไม่เกี่ยวข้อง" รวมอยู่ในหลักตรรกะของคำถามด้วย (คำถาม การตั้งค่า ทริกเกอร์อีเมล และตัวกรอง)
 • ฟังก์ชันทริกเกอร์และ WebHook รองรับการอัปโหลดไฟล์และคำถามลายเซ็นแล้ว สามารถเข้าถึงไฟล์ได้โดยใช้ URL สาธารณะ ซึ่งจะมอบให้เป็นค่าสำหรับคำถามที่มีการแมป
   

2019

ธ.ค.

Enhancement

แนบการตอบกลับแต่ละรายการใน Zoho CRM

ในขณะนี้ คุณสามารถแนบการตอบกลับแต่ละรายการเป็น PDF ในระเบียน CRM ของคุณได้

Enhancement

ส่งออกการตอบกลับแต่ละรายการใน Zoho CRM

ขณะนี้คุณสามารถส่งออกการตอบกลับแต่ละรายการเป็น PDF ได้เมื่อคุณดูการตอบกลับใน CRM

Updates

การอัปเดทอื่นๆ

 1. ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอนสำหรับตัวเลือกในคำถามการให้คะแนนดาวในรูปภาพได้

 2. ในขณะนี้ คุณสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนสำหรับสเกลการให้คะแนนน้ำหนักได้

 3. ภาพและวิดีโอที่ปรากฏในแบบสำรวจจะถูกเก็บรักษาไว้ในระหว่างการแปล

 4. ในขณะนี้ คุณสามารถแสดงการให้คะแนนโดยรวมของแบบสำรวจ พร้อมด้วยสรุปสถิติการให้คะแนนโดยเฉลี่ย

 5. เพจที่ไม่มีคำถามใดๆ จะถูกข้ามโดยอัตโนมัติในฟอร์มแบบสำรวจแบบสด

พ.ย.

Enhancement

ดูการให้คะแนนเฉลี่ยในรายงาน

ในขณะนี้ คุณสามารถดูการให้คะแนนเฉลี่ยของคำถามประเภทให้คะแนนทั้งหมดในแบบสำรวจของคุณได้

Enhancement

รายงานมีการวิเคราะห์ TURF แล้วในขณะนี้

วิเคราะห์ตัวเลือกการผสมผสานที่ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกจากประเภทคำถามแบบกล่องกาเครื่องหมายหลายตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พร้อมด้วยการวิเคราะห์ TURF (ยอดรวมการเข้าถึงที่ไม่ซ้ำกันและความถี่) อ่านเพิ่มเติม...

Updates

การอัปเดทอื่นๆ

 1. คุณสามารถกรองตามภาษาในแอป iOS ของคุณ
 2. ฝังคำถามประเภทหลายตัวเลือก เมทริกซ์ หรือการให้คะแนนใดๆ จากเพจแรกของแบบสำรวจลงในอีเมลของคุณ
 3. คุณสามารถเพิ่มเอกสารแนบ CSV ลงในรายงานตามกำหนดเวลาได้
 4. เงื่อนไขการกรองสำหรับตรรกะของคำถาม ทริกเกอร์อีเมล รายงาน โดยอิงตามคำถามที่ได้รับคำตอบและยังไม่ได้รับคำตอบ

ต.ค.

ใหม่

ติดตามปริมาณการใช้งานที่มายังแบบสำรวจของคุณ

ในขณะนี้ คุณสามารถวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานที่เข้ามายังแบบสำรวจของคุณผ่าน Google Analytics, Google Tag Manager และ Facebook Pixel อ่านเพิ่มเติม...

Updates

การอัปเดทอื่นๆ

 1. มีการเพิ่มฟีเจอร์ลงในการสุ่มตัวเลือก คุณสามารถพลิก หมุน และเรียงลำดับตัวเลือกของคำตอบจากน้อยไปมากได้ 
 2. มีการเพิ่มอิโมติคอนลงในสเกลการให้คะแนน - คำถามประเภท Likert
 3. ขณะนี้ แอป iOS รองรับตัวเลือก ไม่เกี่ยวข้อง ในคำถามแบบหลายตัวเลือก และค่าทศนิยมในคำถามประเภทตัวเลข

ก.ย.

Updates

ตัวสร้างแบบสำรวจพร้อมใช้งานในภาษาบาฮาซาแล้ว

ตัวสร้างแบบสำรวจใน Zoho Survey พร้อมใช้งานในภาษาอินโดนีเซียแล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจาก 9 ภาษาที่พร้อมใช้งานสำหรับตัวสร้างของเราแล้ว ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น จีนประยุกต์ โปรตุเกสแบบราซิล สเปนแบบละตินอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ดัตช์ ไทย และรัสเซีย

Enhancement

แก้ไขคำตอบที่เก็บรวบรวมในโหมดออฟไลน์

ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขและปรับเปลี่ยนคำตอบที่เก็บรวบรวมผ่านโหมดออฟไลน์ได้ตามต้องการ 

Enhancement

กรองรายงานโดยอิงตามภาษา

คุณสามารถกรองคำตอบของคุณโดยอิงตามภาษาที่คุณได้แปลแบบสำรวจได้ คำตอบที่เก็บรวบรวมในภาษาที่เลือกไว้จะแสดงเป็นรายงานแบบกำหนดเอง

Updates

ตัวสร้างแบบสำรวจพร้อมใช้งานแล้วสำหรับผู้ใช้ iPhone

ในขณะนี้ คุณสามารถแก้ไขและสร้างแบบสำรวจบน iPhone ของคุณได้ พร้อมทั้งดูและสร้างรายงานและจัดการแบบสำรวจของคุณ

ส.ค.

Enhancement

แนบ PDF ในทริกเกอร์อีเมล

ในขณะนี้ คุณสามารถแนบ PDF ของคำตอบของแต่ละบุคคลในขณะตั้งค่าทริกเกอร์อีเมลได้ 

Enhancement

สเกลการให้คะแนนสนับสนุนตัวเลือก "ไม่เกี่ยวข้อง" แล้วในขณะนี้

คุณสามารถเลือกที่จะรวม "ไม่เกี่ยวข้อง" เป็นตัวเลือกสำหรับคำถามแบบสเกลการให้คะแนนทุกประเภท

ก.ค.

ใหม่

ตัวสร้างแบบสำรวจพร้อมใช้งานแล้วในแอป iOS (iPad)

ในตอนนี้ คุณสามารถสร้างแบบสำรวจในแอปแบบสำรวจใน iOS สำหรับผู้ใช้ iPad รวมถึงการดูรายงานและการจัดการแบบสำรวจของคุณได้

Enhancement

เลือกตัวเลือกพิเศษสำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก (หลายคำตอบ)

เลือกตัวเลือกพิเศษสำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือก (หลายคำตอบ) ตัวเลือกนี้จะจำกัดไม่ให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกอื่นถ้าพวกเขาได้เลือกตัวเลือกพิเศษไว้แล้ว

มิ.ย.

ใหม่

ขณะนี้ Zoho Creator รวมเข้ากับ Slack แล้ว

ทำการสำรวจความคิดเห็นในช่องทางที่ไม่มีการรับชมของคุณเพื่อรับความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว โพสต์แบบสำรวจสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นเชิงลึก แชร์ผลแบบสำรวจกับทีมของคุณทราบและแจ้งให้ทีมทราบถึงคำตอบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

แชร์รายงานในหลายภาษา

แชร์รายงานในภาษาที่คุณในการแปลแบบสำรวจ ในขณะนี้ คุณมีตัวเลือกในการแชร์รายงานในหลายภาษาพร้อมกัน อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

บันทึกรายงานของคุณใน Zoho Sheet

บันทึกรายงานแบบสำรวจของคุณในเวิร์กสเปซของ Zoho Sheet และเข้าถึงได้ตลอดเวลา 

Updates

การอัปเดทสำหรับการกระจายอีเมล

บันทึกเทมเพลตอีเมลที่คุณสร้างขึ้น และใช้งานในขณะที่ส่งแคมเปญอีเมลแบบสำรวจของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มตัวแปรแบบกำหนดเองได้ 6 ตัวเพื่อระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสำรวจในรายงาน อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

เลือกชนิดการแสดงผลคำตอบแต่ละรายการเมื่อแชร์รายงาน

เมื่อแชร์รายงาน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงคำถามใดสำหรับการตอบกลับแต่ละรายการ ซึ่งอาจรวมถึงคำถามทั้งหมด คำถามที่แสดง หรือคำถามที่ได้รับการตอบแล้ว อ่านเพิ่มเติม...

Updates

การอัปเดทสำหรับฟีเจอร์การให้คะแนน

ขณะนี้คุณสามารถเพิ่มการให้คะแนนสำหรับคำถามประเภทการให้คะแนนดาว การให้คะแนนดาวในรูปภาพ และการให้คะแนนดาวในเมทริกซ์ได้ อ่านเพิ่มเติม...

พ.ค.

ใหม่

ปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวผ่านช่องทางอัตโนมัติ

หยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อ และนามสกุล ในขณะส่งแบบสำรวจผ่านช่องทางอัตโนมัติ เช่น การกระจายอีเมล, CRM, แคมเปญ และกลุ่มส่วนตัว อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

รวมข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่รวมไว้ลงในแบบสำรวจของคุณ

ในขณะนี้ ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่รวมใหม่ของเราได้แล้ว: Eventbrite, Shopify และ ZenDesk ลงในแบบสำรวจของตน วิธีนี้สามารถทำได้โดยการกำหนด URL เองโดยอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันเหล่านี้ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

หน้าสุดท้ายแบบกำหนดเองสำหรับแบบสำรวจออฟไลน์

คุณสามารถนำหน้าสุดท้ายแบบกำหนดเองที่ใช้สำหรับแบบสำรวจไปใช้กับแบบสำรวจออฟไลน์ได้แล้วในขณะนี้ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและหมายเลขในตัวแก้ไข Rich Text

สามารถเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและหมายเลขลงในคำถาม คำอธิบายเพจ ข้อความในหน้าสุดท้ายแบบกำหนดเอง ข้อความอีเมล แบบสำรวจปิด และข้อความในเพจที่ถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมดได้ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

ตั้งค่าแถวและคอลัมน์ที่จำเป็นสำหรับคำถามเมทริกซ์

สำหรับคำถามแบบตัวเลือกเมตริกซ์ที่จำเป็น คุณสามารถเลือกจำนวนแถวและคอลัมน์ที่ต้องการให้ผู้ตอบแบบสำรวจตอบได้ อ่านเพิ่มเติม...

เม.ย.

ใหม่

Zoho Survey รวมเข้ากับ Shopify แล้ว

ในขณะนี้ ผู้ใช้ Shopify สามารถแจกจ่ายแบบสำรวจไปยังรายการอีเมลของตนและติดตามการตอบกลับของลูกค้าในขณะที่ลูกค้าตอบกลับได้จากบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ อ่านเพิ่มเติม...

ใหม่

Zoho Survey ได้รวมเข้ากับ Zoho Commerce แล้ว

ส่งแบบสำรวจที่สร้างขึ้นบน Zoho Survey จากแพลตฟอร์ม E-Commerce ของ Zoho ฝังคำถามในแบบสำรวจหรือแสดงลิงค์แบบสำรวจในอีเมลของลูกค้า

Enhancement

ในขณะนี้ แบบสำรวจออฟไลน์มีโหมดอัปโหลดอัตโนมัติแล้วและโหมด Kiosk แล้ว

เปิดใช้งานการอัปโหลดอัตโนมัติ ซึ่งคำตอบที่รวบรวมจากแบบสำรวจออฟไลน์จะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณยังสามารถเปิดใช้งานโหมด Kiosk สำหรับแบบสำรวจออฟไลน์ และนำแบบสำรวจมาจากอุปกรณ์เดียวกันได้ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

แทรกปุ่มคลิกลิงค์เพื่อโทรและปุ่มฝังวิดีโอ

ในขณะนี้ คุณสามารถเพิ่มลิงค์การโทรซึ่งคุณจะพบได้ในตัวเลือก แทรกลิงค์ ของประเภทคำถามได้ คุณยังสามารถฝังวิดีโอลงในคำถามของคุณได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

ข้อมูลตัวแปรการกระจายอีเมลจะปรากฏในรายงาน

ข้อมูลตัวแปรแบบกำหนดเองที่รวบรวมจากการกระจายอีเมลจะปรากฏภายใต้การตอบกลับแต่ละรายการ ในส่วนรายงานของแบบสำรวจของคุณ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

ปรับเนื้อหาข้อความในการกระจายอีเมลให้เป็นแบบส่วนตัว

เพิ่มชื่อ อีเมล และข้อมูลตัวแปรอื่นๆ ของลูกค้าลงในเนื้อความของอีเมลของคุณในฟีเจอร์การกระจายอีเมล อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

กำหนดค่ารายงาน PDF ในขณะส่งออก

คุณสามารถกำหนดค่าชื่อ PDF, ขนาดกระดาษ และการวางแนวในขณะที่ส่งออกรายงานได้ PDF สำหรับการตอบกลับแต่ละรายการสามารถส่งออกเป็นภาษาที่แปลแล้วได้ อ่านเพิ่มเติม...

มี.ค.

Enhancement

การปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายอีเมลและทริกเกอร์อีเมล

ในขณะนี้ คุณสามารถเพิ่มชื่อผู้ส่งในฟีเจอร์การกระจายอีเมลและทริกเกอร์อีเมลได้ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

แชร์ตัวอย่างแบบสำรวจของคุณและรับคำติชม

ในขณะนี้ คุณสามารถแชร์ตัวอย่างแบบสำรวจของคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน และขอคำแนะนำหรือการแก้ไขก่อนที่ควรทำก่อนการนำไปใช้จริงได้ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

ส่งตัวเตือนในการกระจายอีเมล

ด้วยการอัปเดทฟีเจอร์ล่าสุด คุณสามารถส่งอีเมลเตือนไปยังผู้ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจของคุณในฟีเจอร์การกระจายอีเมลได้ อ่านเพิ่มเติม...

ก.พ.

ใหม่

Zoho Survey ได้รวมกับ ZenDesk แล้ว

การรวมกับ Zendesk ล่าสุดทำให้คุณสามารถส่งแบบสำรวจให้กับลูกค้าของคุณ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการประเภทต่างๆ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

Favicon แบบกำหนดเองในโดเมนแบบกำหนดเอง

การอัปเดทล่าสุดของเราในฟีเจอร์โดเมนแบบกำหนดเองทำให้คุณสามารถเพิ่ม Favicon สำหรับโดเมนของคุณได้ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

การอัปเดทคำถามแบบหลายตัวเลือก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามแบบหลายตัวเลือกของคุณ ขณะนี้คุณสามารถเพิ่ม "อย่างน้อย" "อย่างมาก" "อย่างแน่นอน" หรือ "ระหว่าง" เพื่อระบุจำนวนของตัวเลือกที่จำเป็นได้ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

การปรับปรุงประสิทธิภาพรายงาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพรายงานในขณะนี้จะแสดงป้ายชื่อสำหรับข้อมูลแผนภูมิเส้นตามค่าเริ่มต้น อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

การปรับปรุงการให้คะแนนเพจ

การอัปเดทฟีเจอร์ล่าสุดสนับสนุนการเพิ่มการให้คะแนนเพจในชื่อเรื่องและข้อความของอีเมลที่ถูกทริกเกอร์ คุณสามารถเพิ่มการให้คะแนนเพจในข้อความแบบกำหนดเองของเพจสุดท้ายได้เช่นกัน อ่านเพิ่มเติม...

ม.ค.

Enhancement

รองรับคำถามปลายเปิดในฟีเจอร์ซื้อคำตอบ

การอัปเดทฟีเจอร์ล่าสุดช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคำถามปลายเปิดลงในแบบสำรวจของคุณในขณะที่กำลังซื้อคำตอบโดยอิงตามกลุ่มเป้าหมายของคุณ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

รองรับการตรวจสอบฟิลด์ปฏิทิน

ในขณะนี้ คุณสามารถรวมช่วงวันที่ไว้ในคำถามประเภทปฏิทินเพื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถเลือกวันที่ภายในช่วงที่ระบุได้ อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

การปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายอีเมล

ในขณะนี้ คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมล จาก, ใช้ตัวกรองใหม่เพื่อดูว่าใครบ้างที่เปิดหรือยังไม่ได้เปิดอีเมลของคุณในรายชื่อ ผู้รับ และดาวน์โหลดรายชื่อผู้รับที่ใช้ตัวกรองในรูปแบบ CSV ได้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

การปรับปรุงประสิทธิภาพทริกเกอร์อีเมล

ในขณะนี้ คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมล จาก ได้ในขณะตั้งค่าทริกเกอร์อีเมล อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

การอัปเดทตัวแก้ไข Rich Text

การอัปเดทล่าสุดสนับสนุนการล้างรูปแบบและเพิ่มลักษณะสำหรับรูปภาพในตัวแก้ไข Rich Text ซึ่งเหมือนกับการโฮเวอร์ข้อความและ URL อ่านเพิ่มเติม...

Enhancement

ผู้ใช้แผนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถส่งออก PDF ได้แล้วในตอนนี้

ในขณะนี้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ส่งออก PDF ของเราได้แม้จะอยู่ในแผนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายพื้นฐานของเรา อ่านเพิ่มเติม...