การให้คะแนนผลลัพธ์แบบสำรวจ

ให้คะแนนหรือกำหนดน้ำหนักผลลัพธ์แบบสำรวจของคุณเพื่อให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละคน ครูและอาจารย์ทดลองใช้ Zoho Survey เพื่อสร้างข้อสอบแบบไม่ต้องใช้กระดาษ!

ทดลองใช้ Zoho Survey

การวิเคราะห์ที่ปรับให้ง่ายขึ้น

การให้คะแนน ทำให้คุณมีข้อมูล เกี่ยวกับการนำเสนอทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เมื่อคุณ มีตัวเลข ที่ แสดงถึง ผลลัพธ์

เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

เช่น เมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ ได้รับ คะแนนจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพ บริการลูกค้า ราคา  และ บรรจุภัณฑ์ โดยแต่ละปัจจัยมีคะแนน 10 คะแนน  คะแนนรวมที่ 48  ทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จ  เกณฑ์ชี้วัดเดี่ยวนี้ สามารถ ให้ภาพรวมชัดเจนว่าสถานการณ์เป็นไปอย่างไรได้

simplified-analysis

ความสำคัญของการกำหนดน้ำหนัก

ปัจจัยแต่ละข้ออาจมีระดับความสำคัญที่ไม่เท่ากัน  คุณภาพอาจ สำคัญกว่าบรรจุภัณฑ์  ในกรณีนี้ เราจะกำหนดน้ำหนักที่สูงขึ้นให้อัตราคุณภาพ โดยจะทำให้เราได้ ผลลัพธ์

ที่เกี่ยวข้องและแม่นยำมากขึ้น

importance-assigning-weights

การให้คะแนนสำหรับครู

เปลี่ยน Zoho Survey ให้เป็นการทดสอบด้วยการให้คะแนนกับคำตอบที่ถูกต้องและไม่ให้คะแนนกับคำตอบที่ผิด เมื่อนักเรียนของคุณ ทำ การสอบ คุณจะเห็นคะแนนได้ทันที ด้วยความสามารถใน การรายงานแบบเรียลไทม์ของเรา

scoring-for-teachers

การให้คะแนนสำหรับองค์กร

ยิ่งคะแนนสูงขึ้น  การรับรู้ถึงองค์กรของคุณสำหรับผู้ตอบแบบสำรวจก็จะดีขึ้นตามไปด้วย สิ่งที่คุณต้องทำ คือการกำหนดค่าเชิงบวกให้กับ ตัวเลิกเชิงบวกแต่ละข้อ และกำหนดค่าเขิงลบให้กับตัวเลือกเชิงลบ  กำหนดค่าเป็นศูนย์ให้กับ ตัวเลือกที่เป็นกลาง  รวมคุณสมบัติเหล่านี้กับ การรวม Zoho CRM แล้วคุณจะสามารถแจ้งเหตุผลที่ชัดเจนกับฝ่ายขายได้ว่าทำไมลูกค้าเป้าหมายจึงพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ หรือเฉยๆ  เกี่ยวกับข้อเสนอของคุณ

scoring-for-organizations