การให้คะแนนผลลัพธ์แบบสำรวจ

ให้คะแนนหรือกำหนดน้ำหนักผลลัพธ์แบบสำรวจของคุณเพื่อให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละคน ครูและอาจารย์ทดลองใช้ Zoho Survey เพื่อสร้างข้อสอบแบบไม่ต้องใช้กระดาษ!

ทดลองใช้ Zoho Survey

การวิเคราะห์ที่ปรับให้ง่ายขึ้น

การให้คะแนนทำให้คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับการนำเสนอทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เมื่อคุณมีตัวเลขที่แสดงถึงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

เช่น เมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับคะแนนจากปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพ บริการลูกค้า ราคา และบรรจุภัณฑ์ โดยแต่ละปัจจัยมีคะแนน 10 คะแนน คะแนนรวมที่ 48 ทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จ เกณฑ์ชี้วัดเดี่ยวนี้สามารถให้ภาพรวมชัดเจนว่าสถานการณ์เป็นไปอย่างไรได้

การวิเคราะห์ที่ปรับให้ง่ายขึ้น

ความสำคัญของการกำหนดน้ำหนัก

ปัจจัยแต่ละอย่างอาจมีระดับความสำคัญไม่เท่ากัน บางครั้ง คุณภาพอาจมีความสำคัญมากกว่าบรรจุภัณฑ์ ในกรณีนี้ เราจะกำหนดน้ำหนักที่สูงขึ้นให้กับอัตราคุณภาพ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและแม่นยำมากขึ้น

ความสำคัญของการกำหนดน้ำหนัก

การให้คะแนนสำหรับครู

เปลี่ยน Zoho Survey ให้เป็นการทดสอบด้วยการให้คะแนนกับคำตอบที่ถูกต้องและไม่ให้คะแนนกับคำตอบที่ผิด เมื่อนักเรียนของคุณทำการสอบ คุณจะเห็นคะแนนได้ทันทีด้วยความสามารถในการรายงานแบบเรียลไทม์ของเรา

การให้คะแนนสำหรับครู

การให้คะแนนสำหรับองค์กร

ยิ่งคะแนนสูงขึ้น การรับรู้ถึงองค์กรของคุณสำหรับผู้ตอบแบบสำรวจก็จะดีขึ้นตามไปด้วย สิ่งที่คุณต้องทำคือกำหนดค่าบวกสำหรับตัวเลือกเชิงบวกแต่ละตัว ค่าลบสำหรับตัวเลือกเชิงลบ และค่าศูนย์สำหรับตัวเลือกที่เป็นกลาง เมื่อรวมฟีเจอร์นี้เข้ากับการผสานการทำงานของ Zoho CRM คุณจะสามารถให้เหตุผลที่ชัดเจนแก่ทีมขายของคุณได้ว่าเหตุใดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจึงพอใจ ไม่พึงพอใจ หรือเป็นกลางเกี่ยวกับข้อเสนอของคุณ

การให้คะแนนสำหรับองค์กร