คุณเริ่มหา ผู้ตอบแบบสำรวจ เพิ่มเติมอย่างไร

สร้างแบบสำรวจ สร้างแบบสำรวจ

สร้างแบบสำรวจที่มีความยาวเท่าใดก็ได้ และใช้หน้าการตัดสิทธิ์เพื่อกรองผู้ตอบแบบสำรวจที่ไม่อยู่ในตลาดเป้าหมายของคุณออก ยกเว้นข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจให้มากที่สุด

สร้างแบบสำรวจ เลือกผู้เข้าร่วมของคุณ

เลือกกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยการเลือกส่วนย่อย เช่น ประเทศ อายุ เพศ หรือรายได้ครัวเรือน เพิ่มผู้ตอบแบบสำรวจมากเท่าที่คุณต้องการ และคุณก็จะพร้อมแล้ว

สร้างแบบสำรวจ วิเคราะห์ทันที

ในขณะที่คำตอบเข้ามา วิเคราะห์คำตอบอย่างง่ายดายโดยใช้รายการแบบกำหนดเองใน Zoho Survey และหากคุณต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ให้ส่งออกรายงานของคุณไปยัง Zoho Sheet หรือ Google Sheets

คำนวณราคา อย่างไร

ราคาจะกำหนดโดย 3 ปัจจัย
คำตอบ #1

จำนวนการตอบแบบสำรวจที่คุณต้องการ

คำถาม #2

จำนวนคำถามในแบบสำรวจของคุณ

เกณฑ์ #3

ลักษณะการกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง เพศ อายุ ฯลฯ

สร้าง กลุ่มบุคคลของคุณ

คำนวณราคาเพื่อรับผู้ตอบแบบสำรวจเพิ่มเติม