ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดบน G2Crowd และ GetApp

ด้วยรีวิวมากกว่า 200 รีวิวจากแต่ละแห่ง Zoho Survey คือผู้นำในซอฟต์แวร์แบบสำรวจออนไลน์