กระบวนการแบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิผล

ทำให้วงจรการสรรหาทั้งหมดของคุณเป็นอัตโนมัติโดยใช้ Zoho Recruit ตั้งแต่การค้นหาผู้สมัครไปจนถึงการจัดการประวัติของพวกเขา และท้ายที่สุดคือการว่าจ้าง ประหยัดเวลาในงานที่ต้องทำด้วยตนเองโดยการทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นอัตโนมัติ และมุ่งเน้นในสิ่งที่ต้องการความสนใจจากคุณมากที่สุด

การเตือนเวิร์กโฟลว์

ใช้แม่แบบอีเมลที่ได้สร้างไว้หรือกำหนดแม่แบบใหม่ขึ้นเอง และสร้างการเตือนเวิร์กโฟลว์ที่แจ้งทางอีเมลอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าให้กับเวิร์กโฟลว์

งานของเวิร์กโฟลว์

งานของเวิร์กโฟลว์ได้รับการมอบหมายแก่ผู้สรรหาเมื่อกฎของเวิร์กโฟลว์เฉพาะได้เริ่มต้นขึ้น บีบชุดของงานเข้าด้วยกันเป็นเพียงการคลิกปุ่มแค่ปุ่มเดียว

ฟิลด์

คุณสามารถอัปเดตค่าของฟิลด์ในบัญชี Zoho Recruit ได้อัตโนมัติเมื่อกฎของเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องได้ถูกกำหนดให้มีการเคลื่อนไหว

กฎ

ตัวแทนจัดหาพนักงานที่มีผู้สรรหาหลายคนสามารถใช้ฟังก์ชันกฎของการมอบหมายเพื่อมอบหมายบันทึกที่ได้นำเข้าให้กับผู้สรรหาต่างๆ ได้

แอปภายนอก

หรือที่เรียกกันว่า Webhook คุณลักษณะนี้ยอมให้ผู้สรรหาใช้แอปพลิเคชันภายนอกภายใน Zoho Recruit เพื่อจัดการงานให้เสร็จได้ เช่น การส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า หรืออีกมากมาย

webhooks

แมโคร

แมโครเป็นวิธีการอย่างง่ายในการบีบอัดฟังก์ชันหลายๆ ฟังก์ชัน กำหนดฟังก์ชันแมโครที่ส่งอีเมล ส่งข้อความ อัปเดตสถานะผู้สมัคร อัปเดตฟิลด์และงาน