วิเคราะห์ทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ

ด้วยข้อมูลจำนวนมากที่ต้องติดตามและเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลที่น้อยกว่าที่เคย ผู้จัดจ้างงานจึงต้องการโซลูชันที่จะช่วยพวกเขาในการตัดสินใจโดยมีข้อมูลประกอบ ด้วยการวิเคราะห์การจ้างพนักงานขั้นสูงของ Zoho Recruit ที่ขับเคลื่อนโดย Zoho Analytics จะสนับสนุนการนำเสนอทั้งหมดของคุณด้วยแนวโน้มของข้อมูล วางแผนไตรมาสต่อไป และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม

เริ่มต้นใช้งาน

ต่อไปนี้คือรายการสั้นๆ ของรายงานที่ได้รับความนิยมที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้:

แดชบอร์ดกิจกรรม

ดูภาพรวมสั้นๆ ของสถานะของงาน การสัมภาษณ์ที่จัดกำหนดการไว้ และผู้สมัครงาน ดังเช่นที่รายงานนี้แสดงให้เห็นจำนวนของผู้สมัครงานที่เพิ่มเข้ามา โดยเทียบกับจำนวนของผู้สมัครงานที่ได้รับการจ้างและการสัมภาษณ์ที่มีการจัดกำหนดการ

แดชบอร์ดกิจกรรม

แดชบอร์ดภาพรวมของผู้ใช้

ดูและวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพของทีมของคุณ เพื่อให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ใหม่และออกแบบกลยุทธ์ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับกระบวนการ

แดชบอร์ดภาพรวมของผู้ใช้

แดชบอร์ดตำแหน่งงานว่าง

วิเคราะห์ว่ากลยุทธ์การจ้างพนักงานของคุณกำลังใช้ได้ผลหรือไม่ และดูว่าคุณควรปรับแผนการของคุณหรือไม่ และแดชบอร์ดตำแหน่งงานว่างจะมอบรายงานรายวันเกี่ยวกับสถานะความก้าวหน้าของคุณ

แดชบอร์ดตำแหน่งงานว่าง

แดชบอร์ดภาพรวมของลูกค้า

วิเคราะห์อัตราการอนุมัติหรือปฏิเสธของลูกค้า ดูผู้สมัครงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า รวมถึงการอัปเดตสถานะการสัมภาษณ์ของพวกเขา

แดชบอร์ดภาพรวมของลูกค้า

แดชบอร์ดภาพรวมของผู้สมัครงาน

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนของผู้สมัครที่ได้รับการจ้าง จำนวนของตำแหน่งที่ยังไม่ได้เติมเต็ม และจำนวนของตำแหน่งที่รอดำเนินการในแต่ละเดือน

แดชบอร์ดภาพรวมของผู้สมัครงาน