ประวัติย่อที่มีการจัดรูปแบบ

สร้างประวัติย่อสำหรับผู้สมัครที่มีแบรนด์สำหรับข้อกำหนดการจ้างงานที่หลากหลายด้วยเทมเพลตประวัติย่อที่มีการจัดรูปแบบตามความต้องการของ Zoho Recruit

ลงทะเบียนตอนนี้
ประวัติที่มีการจัดรูปแบบ
เทมเพลตพื้นฐาน

เทมเพลตพื้นฐาน

เทมเพลตพื้นฐานจะใช้ข้อมูลที่แยกวิเคราะห์จากเอกสารแนบประวัติย่อในบันทึกผู้สมัคร และป้อนรายละเอียดในการออกแบบประวัติย่อที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเลือกที่จะแก้ไขข้อมูลจากประวัติย่อที่มีการจัดรูปแบบแล้วได้ หากคุณต้องการ

เทมเพลตมาตรฐาน

เทมเพลตมาตรฐานไม่ใช้เอกสารแนบประวัติย่อของผู้สมัครงในการสร้างประวัติย่อที่มีการจัดรูปแบบ ซึ่งแตกต่างจากเทมเพลตพื้นฐาน โดยจะใช้ข้อมูลจากฟิลด์บันทึกผู้สมัครและป้อนข้อมูลบันทึกลงในการออกแบบประวัติย่อที่ปรับแต่งได้โดยตรง คุณสามารถกำหนดเทมเพลตทั้งหมดเองได้ แต่สามารถวางบางฟิลด์ได้เฉพาะในบางส่วนเท่านั้น

เทมเพลตมาตรฐาน

ยอมรับ ปรับเปลี่ยน เติบโต

สร้างรูปแบบประวัติย่อของคุณเอง สร้างแบรนด์ด้วยชุดรูปแบบของบริษัทของคุณก่อนส่งให้กับลูกค้าของคุณ

ลงทะเบียนตอนนี้