หากคุณชอบใช้งาน Zoho และอยากแนะนำให้เพื่อนคุณใช้ด้วยไหม?

ธุรกิจ

คุณจะได้รับอะไรบ้าง

คุณมีสิทธิ์รับ 15% ของค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกของเพื่อนของคุณเป็นเครดิตใน Zoho Wallet เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มเมื่อเพื่อนของคุณตัดสินใจเป็นลูกค้าของ Zoho ครบ 90 วันแล้ว คุณก็สามารถใช้เครดิตเหล่านี้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของ Zoho ได้เลย ไม่ว่าจะเพื่อต่ออายุสมาชิกของคุณ ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริม หรืออัปเกรดการสมัครใช้งานปัจจุบันของคุณเป็นแพ็กเกจอื่น

ผู้ที่ได้รับการแนะนำของคุณจะได้รับอะไรบ้าง

ผู้ที่คุณได้แนะนำแต่ละคนจะได้รับเป็นเครดิตมูลค่า $100 ในบัญชีของ Zoho ของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาลงทะเบียน และพวกเขาสามารถนำเครดิตที่ได้มาใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของ Zoho ได้เลย

คำถามที่พบบ่อย

 • ฉันจะแนะนำใครได้บ้าง

  คุณสามารถแนะนำให้ธุรกิจหรือผู้ประกอบการเดี่ยวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับ Zoho ได้

   
 • ฉันจะได้รับรางวัลเท่าไร

  สำหรับการขายที่เกิดขึ้นและตรงตามเกณฑ์ที่เราได้ตั้งไว้ คุณจะได้รับ 15% ของรายได้ที่ Zoho ได้รับจากการขายในครั้งนั้นในอีก 12 เดือนถัดไป ซึ่งจะได้รับเป็นเครดิต Wallet โดยมีเงื่อนไขอยู่ว่าผู้ที่ได้รับการแนะนำจะต้องเป็นลูกค้าของ Zoho อย่างน้อยเป็นเวลา 90 วัน อย่างไรก็ตามคุณจะไม่มีสิทธิ์รับเครดิต Wallet หากลูกค้าที่คุณแนะนำซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ Zoho ในภายหลัง

  การขายที่ตรงตามเกณฑ์ที่เราได้ตั้งไว้ได้แก่การซื้อครั้งแรกของบุคคลที่คุณแนะนำเท่านั้นและจะต้องตรงตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  • ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต้องลงทะเบียนภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่คลิกลิงก์การแนะนำครั้งแรก
  • ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำได้ทำการซื้อครั้งแรกภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน
  • ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต้องไม่เป็นลูกค้าเดิมของ Zoho แบบชำระเงิน
  • ลูกค้าที่ได้รับการแนะนำต้องลงทะเบียนในศูนย์ข้อมูลเดียวกับที่คุณลงทะเบียนเป็นลูกค้าโดยสามารถ ตรวจสอบที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลของเรา

  ตัวอย่างเช่น: หากบุคคลที่คุณแนะนำไม่ใช่ลูกค้าของ Zoho แบบแผนการสมัครใช้งานแบบชำระเงินและบุคคลหรือธุรกิจดังกล่าวซื้อผลิตภัณฑ์ A และเป็นลูกค้าของ Zoho ครบ 90 วัน คุณจะได้รับ 15% ของรายได้ที่ Zoho สร้างขึ้นในครั้งนั้นภายใน 12 เดือนถัดไป

   
 • ฉันจะได้รับรางวัลทั้งหมดไหม หากลูกค้าคนที่ฉันแนะนำซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Zoho

  ไม่ได้ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำหรับการซื้อครั้งต่อไปของลูกค้าคนที่คุณแนะนำ (เช่นซื้อผลิตภัณฑ์อื่นของ Zoho)

  ตัวอย่างเช่น: หากลูกค้าคนตรงตามเกณฑ์ ซื้อผลิตภัณฑ์ A เป็นครั้งแรก และซื้อผลิตภัณฑ์ B ครั้งต่อไป คุณจะไม่ได้รับเครดิต Wallet จากการซื้อผลิตภัณฑ์ B ของลูกค้าคนที่คุณแนะนำ คุณจะได้รับรางวัลจากผลิตภัณฑ์ A เท่านั้น

   
 • ฉันได้แนะนำลูกค้าให้ใช้ CRM แต่ตอนนี้พวกเขาต้องการอัพเกรดจาก CRM เป็นบัญชีของ Zoho One ฉันจะยังคงได้รับเครดิต Wallet สำหรับการซื้อ Zoho One ของพวกเขาหรือไม่?

  ไม่ได้ เราไม่สามารถให้เครดิตในกรณีนี้ได้ เนื่องจากถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน และผู้แนะนำไม่สามารถรับรางวัลสำหรับการซื้อแยกกันได้

   
 • ฉันจะได้รับรางวัลเมื่อใด จะเกิดอะไรขึ้นหากลูกค้ายกเลิกการสมัครใช้งาน

  คุณจะได้รับเครดิต Wallet จากการขายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แต่ละครั้งหลังจากที่ผู้ที่ได้รับการแนะนำเป็นลูกค้า Zoho ที่ชำระเงินครบ 90 วัน คุณจะได้รับรางวัลตามกำหนดการของแผนที่ลูกค้าเลือก

  • หากผู้ที่ได้รับการแนะนำของคุณสมัครบริการรายปี คุณจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดทั้งปี
  • ผู้ที่ได้รับการแนะนำสมัครสมาชิกแผนแบบรายเดือน คุณจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลแบบรายเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่มีการขายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
   
 • จะเกิดอะไรขึ้นหากบุคคลที่ฉันแนะนำดาวน์เกรดแผนการใช้บริการ

  ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการแนะนำที่ตรงตามเกณฑ์ดาวน์เกรดหรือยุติแผนการสมัครใช้งาน คุณอาจมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งานที่บุคคลได้รับการแนะนำได้เลือก

  • หากผู้ที่ได้รับการแนะนำได้ลงทะเบียนในแผนการสมัครใช้งานแบบรายเดือน จากนั้นดาวน์เกรดหรือยุติการสมัครใช้งานภายในระยะเวลาหนึ่งปี รางวัลจะสะสมจนถึงวันที่ลูกค้ายกเลิกหรือดาวน์เกรดการสมัครใช้งานเท่านั้น
  • หากผู้ที่ได้รับการแนะนำของคุณสมัครใช้งานแผนการสมัครใช้งานแบบรายปีแล้ว จากนั้นยกเลิกหรือดาวน์เกรดการสมัครใช้งานของพวกเขา คุณจะยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดทั้ง
   
 • ฉันจะได้รับรางวัลอีกจากลูกค้าที่ได้รับการแนะนำอีกไหม

  ไม่ได้ คุณจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากรายได้ที่ได้รับในช่วง 12 เดือนแรกหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Zoho ครั้งแรกผ่านลิงก์การแนะนำของคุณเท่านั้น

   
 • ฉันสามารถโอนเครดิต Wallet ที่ฉันได้รับจากการแนะนำให้กับผู้อื่นได้อย่างไร

  คุณสามารถใช้เครดิตเหล่านี้ในการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อัปเกรดการสมัครใช้งานปัจจุบันของคุณเป็นรุ่นอื่น ต่ออายุการสมัครใช้งาน และซิ้อผลิตภัณฑ์ส่วนเสริมต่างๆ

   
 • มีการจำกัดจำนวนลูกค้าใหม่ที่ฉันสามารถแนะนำหรือจำนวนเงินที่ฉันสามารถได้รับจากโปรแกรมนี้หรือไม่

  ไม่มีการจำกัดจำนวนลูกค้าที่คุณสามารถแนะนำหรือจำนวนเงินที่คุณสามารถได้รับจากโปรแกรมนี้ เราขอแนะนำให้คุณแนะนำลูกค้าใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

   
 • มีข้อกำหนดขั้นต่ำในการขายหรือไม่

  ไม่ ไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำ

   
 • เราสามารถถอนเครดิตเป็นเงินสดได้หรือไม่

  ไม่ได้ เครดิต Wallet สามารถใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ Zoho เท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

   
 • มีวันหมดอายุที่จะใช้เครดิต Wallet ที่ได้รับจากผู้ที่ได้รับการแนะนำที่ตรงตามเกณฑ์หรือไม่

  เครดิต Wallet จะใช้งานได้เป็นเวลา 360 วัน โดยจะนับตั้งแต่วันที่คุณได้รับ

   
 • ฉันจะติดตามยอดเงินรางวัลของฉันได้ที่ใด

   
 • ฉันจะหาลิงก์การแนะนำของฉันได้ที่ใด

   
 • ฉันแนะนำลูกค้าต่างพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือต่างศูนย์ข้อมูลได้หรือไม่

  ผู้ที่ได้รับการแนะนำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของคุณต้องลงทะเบียนในศูนย์ข้อมูลเดียวกับที่คุณลงทะเบียนเป็นลูกค้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแนะนำลูกค้าในศูนย์ข้อมูลใดๆ ก็ได้หากคุณได้ลงทะเบียนในศูนย์ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทะเบียนในศูนย์ข้อมูลของสหรัฐอเมริกาและต้องการแนะนำลูกค้าจากยุโรป คุณสามารถสร้างบัญชีใหม่พร้อมที่อยู่อีเมลแยกและเลือกยุโรปเป็นศูนย์ข้อมูลของคุณได้

   
 • เมื่อฉันแชร์ลิงก์ของฉันให้กับผู้ที่ได้รับการแนะนำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว พวกเขาจะต้องลงทะเบียนบัญชีเป็นผู้ใช้ใหม่ในเวลากี่วัน ถึงพวกเขาจะสามารถอ้างอิงถึงฉันได้

  ผู้ที่ได้รับการแนะนำต้องลงทะเบียนภายใน 90 วัน หลังจากที่คุณได้ให้ลิงก์กับพวกเขา หากผ่านไป 90 วันแล้ว และผู้ที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับการแนะนำของคุณยังต้องการลงทะเบียน คุณจะต้องส่งลิงก์ของคุณอีกครั้ง และขอให้พวกเขาลงทะเบียนอีกครั้ง

   
 • บุคคลที่ฉันแนะนำลืมใช้ลิงก์การแนะนำของฉัน ฉันจะมีวิธีติดตามให้บุคคลที่ฉันแนะนำกลับมายังบัญชีของฉันได้หรือไม่

  กลับไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณได้แนะนำการลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์ของคุณเท่านั้นเพื่อการแนะนำและโปรโมชันทั้งหมดต่างๆ ทั้งหมด

   
 • มีวิธีติดตามสถานะของบุคคลที่ฉันแนะนำหรือไม่

  มี คุณสามารถติดตามและตรวรจสอบบุคคลที่คุณแนะนำได้ที่ แดชบอร์ด ของคุณ

   
 • ฉันสามารถใช้เนื้อหาของ Zoho ในโปรโมชันของฉันได้หรือไม่

  เราไม่อนุญาตให้คุณผลิตสิ่งต่อไปนี้ซ้ำในนามของคุณ ไม่ว่าเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ตาม ซึ่งได้แก่ สื่อส่งเสริมการขายหรือสื่อทางการตลาด วิดีโอ การสัมมนาทางเว็บ กรณีศึกษา หนังสือรับรอง หรือคู่มือผู้ใช้ที่จัดทำขึ้นโดย Zoho คุณสามารถนำเสนอและเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ Zoho บนเพจของคุณหรือในโปรโมชัน แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหามาจาก Zoho

   

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2020

©  , Zoho Corporation Pvt. Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ