ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยไทม์ชีท

Zoho Projects ให้บริการฟังก์ชันการติดตามเวลาที่สร้างความคล่องตัวให้กับประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ คำนวณเวลาในการทำงาน นำออกข้อมูลไทม์ชีทในรูปแบบที่ต้องการ และส่งใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินด้วยการใช้ Zoho Invoice หรือ Zoho Books

บันทึกเวลาด้วยความง่ายดาย

ไทม์ชีทสามารถบันทึกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของงานได้ โดยประกอบไปด้วยข้อมูลแยกย่อยโดยละเอียดของงานที่ดำเนินการสำเร็จแล้วตลอดระยะเวลาของโครงการ คุณสามารถบันทึกรายละเอียดของงานแต่ละงาน และติดตามงานทั้งหมดได้จากที่เดียว คุณสามารถบันทึกเวลาประจำวันหรือสัปดาห์ได้ โดยขึ้นอยู่กับโครงการของคุณ

บันทึกชั่วโมงเรียกเก็บเงิน

เวลาที่ใช้ในการทำงานซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ตามชั่วโมงที่ทำงานต่อวันคือชั่วโมงที่ได้รับค่าจ้าง และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้คือชั่วโมงที่ไม่ได้รับค่าจ้าง คุณสามารถเลือกรายงานโดยอ้างอิงจากผู้ใช้ รอบการจ่ายเงิน หรือระยะเวลาสำหรับความต้องการของธุรกิจ

นำออกไทม์ชีทในรูปแบบหลากหลาย

นำออกข้อมูลไทม์ชีททั้งหมด (รูปแบบ xls / csv) ในคลิกเดียวและส่งให้แก่ลูกค้า ผู้จัดการโครงการ ผู้ถือหุ้น เพื่อรับชมงานที่สำเร็จสำหรับการเรียกเก็บเงินเป็นช่วงหรือการจ่ายเงินเดือนพนักงาน คุณยังสามารถนำออกไทม์ชีทเป็นไฟล์ pdf ได้อีกด้วย

สร้างใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

สร้างใบแจ้งหนี้จากไทม์ชีทและจัดส่งเพื่อรับการชำระเงินจากลูกค้าหรือจ่ายเงินเดือนพนักงาน คุณสามารถโหลดข้อมูลไทม์ชีททั้งหมดได้ด้วยการใช้ตัวเลือกสร้างใบแจ้งหนี้ที่แสดงอยู่ในไทม์ชีทและส่งข้อมูลไปยังระบบออกใบแจ้งหนี้ใน Zoho Invoice/Zoho Books

สถานะการเรียกเก็บเงินของไทม์ชีท

สร้างกระบวนการอนุมัติและสถานะการเรียกเก็บเงินให้กับไทม์ชีท เลือกสถานะเริ่มต้นของการเรียกเก็บเงินให้กับรายการของคุณ แม้กระทั่งก่อนหน้าการบันทึกเวลา คุณสามารถสร้างกระบวนการอนุมัติให้กับรายการ เพื่อให้สามารถกรองรายการที่ได้รับการอนุมัติและยังไม่ได้รับการอนุมัติได้โดยง่ายอีกด้วย

การจับเวลาสำหรับงาน

คุณสามารถสร้างการจับเวลาให้กับงาน และเมื่อคุณหยุดการจับเวลา รายการจะได้รับการบันทึกไปยังไทม์ชีทโดยอัตโนมัติ การจับเวลาช่วยให้สามารถคำนวณเวลาทำงานจริงในโครงการได้