พูดคุยและดำเนินการตัดสินใจด้วยห้องแชท

Zoho Projects ให้บริการการประสานงานแบบเรียลไทม์ผ่านแชทรูมดั้งเดิมในบริการ ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถรวมตัวกันและพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญได้อย่างรวดเร็ว และสิ่งยอดเยี่ยมที่สุดก็คือ การดำเนินการเกิดขึ้นบนเบราว์เซอร์ทั้งหมด คุณสามารถสร้างหัวข้อแชท เชิญผู้เข้าร่วม พูดคุย และ (ที่สำคัญที่สุด) มีการเก็บสำเนาการแชทไว้เสมอ

ตัดสินใจด้วยห้องแชท

คุณสามารถเริ่มหัวข้อใหม่เพื่อเริ่มต้นการแชทกับบุคคลหนึ่งหรือแชทแบบกลุ่ม จากนั้นจึงดำเนินการตัดสินใจที่สำคัญอย่างรวดเร็วกว่าเดิมด้วยการใช้ห้องแชท ซึ่งจะมีใบสำเนาเก็บไว้ด้วยเสมอ ดังนั้นคุณจึงสามารถอ้างอิงถึงการตัดสินใจที่ตกลงไว้แล้วได้

Discuss and decide

ร่วมบทสนทนาโดยไม่ต้องเสียเวลา

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีห้องแชทหนึ่งห้องที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดสามารถมีส่วนร่วมได้ คุณสามารถสร้างห้องแชทอื่นๆ เพื่อแยกบทแชทต่างๆ ออกจากกันได้ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนผู้คนที่คุณแชทด้วยได้

Join Conversations