แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วด้วย IssueTracker

โมดูล IssueTracker ของ Zoho Projects ช่วยให้คุณสามารถส่งและแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่โครงการซอฟต์แวร์นั้นสร้างขึ้นได้ ผู้ดูแลและผู้จัดการสามารถกำหนดค่าสถานะและเวิร์กโฟลว์ของวงจรอายุปัญหาได้ตามความต้องการ

ส่งและจัดระเบียบปัญหา

ระบบติดตาม

ปัญหาของ Zoho Projects  ช่วยให้เหล่าผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตโดยอ้างอิงจากสถานะ ย้ายปัญหา ไปเป็นสถานะอื่น หรือลบปัญหาได้ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนการติดตามปัญหา

สร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง

รูปแบบเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่นของตัวติดตามปัญหาช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์เฉพาะของโครงการต่างๆ ได้ สามารถกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ได้ง่ายเพื่อสะท้อนความต้องการเฉพาะของบริษัทของคุณ

กำหนดค่าการแจ้งเตือน

ส่งอีเมลแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้เพื่อแจ้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาติดตามปัญหาในโครงการ คุณสามารถกำหนดผู้แจ้งเตือนและผู้รับการแจ้งเตือนได้

กำหนดกฎธุรกิจ

กำหนดกฎธุรกิจที่จะทำให้คุณสามารถปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงความร้ายแรง ลำดับความสำคัญ โมดูล ส่งมอบปัญหาให้ผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมายได้เมื่อตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

กำหนดความร้ายแรง

ความร้ายแรงคือเกณฑ์ที่ชี้วัดว่าข้อผิดพลาดนั้นๆ ส่งผลต่อแอปพลิเคชั่นและการใช้งานมากน้อยเพียงใด คุณสามารถสร้างป้ายกำกับและจัดกลุ่มปัญหา ให้กับความร้ายแรงได้

มุมมองปัญหาของฉัน

มุมมอง

ปัญหาของฉัน คือการแสดงรายการของปัญหาทั้งหมดที่ได้รับการรายงานหรือ มอบหมายให้กับคุณ ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถทราบจำนวนปัญหา ที่คุณต้องแก้ไขและช่วยขจัดความวุ่นวายในการจดจำปัญหาทั้งหมดได้