แผ่นเวลาที่แปลประสิทธิภาพการทำงาน

ยินดีต้อนรับสู่การจัดการแผ่นเวลาแบบออนไลน์ยุคใหม่ บันทึกข้อมูลเวลารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนของพนักงานของคุณโดยอัตโนมัติด้วยแผ่นเวลาดิจิทัลของเรา ตั้งแต่การติดตามชั่วโมงการทำงานไปจนถึงการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า คุณสามารถทำได้ด้วย Zoho People ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการและงานแต่ละรายการ และสร้างรายงานที่มีข้อมูลเชิงลึก ทั้งหมดถูกบันทึกอยู่ในคลาวด์

ลงทะเบียนฟรี
แผ่นเวลาของ ZPeople
 • ดูรายละเอียดของเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ งาน และลูกค้า
 • วิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการของคุณอย่างเป็นระบบ
 • ดูภาพรวมของงานและทรัพยากรเวลาของคุณแบบรวมศูนย์
 • คำนวณการจ่ายเงินได้เร็วขึ้นด้วยบันทึกเวลาของพนักงานที่แม่นยำ
 • เรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ตรงเวลาด้วยการออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ

ทำงานได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง

การติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานอาจเป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย แต่ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หรือโครงการใหม่ การวางแผนการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดสรรทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญ แผ่นเวลาของเราช่วยให้คุณทำได้และอีกมากมาย เพิ่มประสิทธิภาพงานของคุณและติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอน ลดการจัดการขนาดเล็กด้วยการให้อำนาจพนักงานของคุณในการควบคุมงานของพวกเขา

 • เพิ่มและจัดการงาน

  ความรับผิดชอบหลายอย่างเป็นเรื่องที่ท้าทาย นั่นคือเหตุผลที่เราออกแบบโมดูลแผ่นเวลาที่ครบครันของเรา เพื่อช่วยให้คุณจัดการงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเพิ่มงานใหม่ จัดประเภทงานของคุณเป็นงานที่เรียกเก็บเงินได้หรือเรียกเก็บเงินไม่ได้ สร้างโครงการใหม่ และจัดการลูกค้าหลายรายได้โดยไม่ยุ่งยาก

  ทำงานได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง
 • รับมุมมองที่ดีกว่า

  สร้างแผนปฏิบัติการที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นด้วยมุมมองแบบรวมของงานที่คุณทำอยู่ ด้วยมุมมองรายการ คุณสามารถบันทึกเวลาสำหรับงานประจำสัปดาห์ได้โดยใช้ตัวจับเวลาของเรา ในมุมมองปฏิทิน คุณจะเข้าใจวันครบกำหนดระยะยาวและแผนรายเดือนได้ดีขึ้น บันทึกเวลาสำหรับวันใดก็ได้ของเดือน และกรองงานตามงาน ลูกค้า สถานะโครงการ และตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน

  ทำงานได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง
 • บันทึกเวลาและจัดกำหนดเวลางานได้เร็วขึ้น

  ตัวเลือกบันทึกเวลาแบบรวมจะช่วยให้พนักงานสามารถระบุชั่วโมงทำงานของตนได้หลายครั้งต่อวันและต่อสัปดาห์ เลือกโหมดที่เหมาะกับคุณมากที่สุดจากตัวเลือกบันทึกเวลารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนของเรา คุณสามารถบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติด้วยตัวจับเวลาหรือบันทึกด้วยตนเอง แผ่นเวลาของเราให้คุณกำหนดเวลางานได้หลายงานสำหรับวันหรือสัปดาห์ที่ระบุและตั้งค่าช่วงเวลาเพื่อทำงานซ้ำๆ

  ทำงานได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง

ความรับผิดชอบหลายอย่างเป็นเรื่องที่ท้าทาย นั่นคือเหตุผลที่เราออกแบบโมดูลแผ่นเวลาที่ครบครันของเรา เพื่อช่วยให้คุณจัดการงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเพิ่มงานใหม่ จัดประเภทงานของคุณเป็นงานที่เรียกเก็บเงินได้หรือเรียกเก็บเงินไม่ได้ สร้างโครงการใหม่ และจัดการลูกค้าหลายรายได้โดยไม่ยุ่งยาก

สร้างแผนปฏิบัติการที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นด้วยมุมมองแบบรวมของงานที่คุณทำอยู่ ด้วยมุมมองรายการ คุณสามารถบันทึกเวลาสำหรับงานประจำสัปดาห์ได้โดยใช้ตัวจับเวลาของเรา ในมุมมองปฏิทิน คุณจะเข้าใจวันครบกำหนดระยะยาวและแผนรายเดือนได้ดีขึ้น บันทึกเวลาสำหรับวันใดก็ได้ของเดือน และกรองงานตามงาน ลูกค้า สถานะโครงการ และตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน

ตัวเลือกบันทึกเวลาแบบรวมจะช่วยให้พนักงานสามารถระบุชั่วโมงทำงานของตนได้หลายครั้งต่อวันและต่อสัปดาห์ เลือกโหมดที่เหมาะกับคุณมากที่สุดจากตัวเลือกบันทึกเวลารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนของเรา คุณสามารถบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติด้วยตัวจับเวลาหรือบันทึกด้วยตนเอง แผ่นเวลาของเราให้คุณกำหนดเวลางานได้หลายงานสำหรับวันหรือสัปดาห์ที่ระบุและตั้งค่าช่วงเวลาเพื่อทำงานซ้ำๆ

ทำงานได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง ทำงานได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง ทำงานได้มากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง

เปลี่ยนแผ่นเวลาให้เป็นข้อมูลเชิงลึก

รับรู้ถึงประสิทธิภาพการทำงานและศักยภาพของพนักงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยแผ่นเวลาของเรา อนุมัติบันทึกเวลา สร้างรายงาน และติดตามความคืบหน้า ทั้งหมดนี้จากหน้าต่างเดียว ด้วยการรวมที่หลากหลายและการวิเคราะห์ขั้นสูง แผ่นเวลาของเราให้เครื่องมือกับคุณในการใช้ศักยภาพของพนักงานของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เปลี่ยนแผ่นเวลาให้เป็นข้อมูลเชิงลึก

การอนุมัติอย่างรวดเร็ว

ทำให้กระบวนการอนุมัติสำหรับทั้งพนักงานและผู้จัดการง่ายขึ้น คุณสามารถสร้างกระบวนการอนุมัติและเลือกระหว่างการอนุมัติแบบระดับเดียวและหลายระดับได้ คุณยังสามารถระบุเกณฑ์การอนุมัติ เลือกผู้อนุมัติ หรือกำหนดให้ระบบยอมรับหรือปฏิเสธการอนุมัติโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด กระบวนการอนุมัติแบบไร้จุดบกพร่องนี้ช่วยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและการจ่ายเงินตามกำหนดเวลาเป็นไปอย่างราบรื่น

เปลี่ยนแผ่นเวลาให้เป็นข้อมูลเชิงลึก

การวิเคราะห์ขั้นสูง

ดูรายละเอียดของทุกโครงการบนแดชบอร์ดของคุณ และทำความเข้าใจกับรายงานที่สร้างขึ้นได้ดีขึ้น เช่น ชั่วโมงที่กำหนดเทียบกับชั่วโมงที่บันทึก หรือเวลาที่วางแผนไว้เทียบกับเวลาที่ใช้ไป คุณสามารถติดตามความคืบหน้า ติดตามปัญหา และวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถช่วยคุณประเมินประสิทธิผลและตัดสินใจได้ดีขึ้น

เปลี่ยนแผ่นเวลาให้เป็นข้อมูลเชิงลึก

การผสานรวม

เราเข้าใจดีว่ามีแอปพลิเคชันหลายรายการที่ดำเนินธุรกิจของคุณ นั่นคือเหตุผลที่โมดูลแผ่นเวลาของเราสามารถรวมกับ Zoho ได้หลายรายการรวมถึงแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น แม้จะอยู่ในแอปพลิเคชัน Zoho People โมดูลแผ่นเวลาก็จะรวมเข้ากับโมดูลการเข้างานและประสิทธิภาพเพื่อการจัดการพนักงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังรวมกับ QuickBooks และ Zoho CRM, Invoice, Books และ Projects ได้อีกด้วย

เปลี่ยนแผ่นเวลาให้เป็นข้อมูลเชิงลึก

คล่องตัวและพกพาได้

ทำงานของคุณให้เสร็จลุล่วงได้จากทุกที่ด้วย Zoho People ช่วยให้พนักงานของคุณสามารถบันทึกเวลาได้จากทุกที่ด้วยแอประบบโทรศัพท์มือถือของเรา เพิ่มเวลา ดูกำหนดการ ตรวจสอบสถานะการอนุมัติ และดูรายงาน ทั้งหมดนี้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การเรียกเก็บเงินที่ตรงเวลาและไม่มีข้อผิดพลาด

สร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องและอนุมัติใบแจ้งยอดหนี้ของลูกค้าของคุณตรงเวลา นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำค่าภาษีมาพิจารณาและเลือกสกุลเงินที่ต้องการใช้สำหรับใบเรียกเก็บเงินของคุณได้อีกด้วย การรวม Zoho People เข้ากับ Zoho Books, Zoho Invoice และ Quickbooks ช่วยคุณประมวลผลใบแจ้งหนี้สำหรับแผ่นเวลาที่ตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่มีข้อผิดพลาดและใช้เวลาเพียงเล็กน้อย

การสร้างรายงานของ ZPeople

คิดทบทวนเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใหม่ด้วยการจัดการแผ่นเวลาอย่างชาญฉลาด

ลงทะเบียนฟรี