Zoho People - รุ่นและราคา

Zoho People - Plan Comparison

เลือกแผนที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

USDINREURGBPJPYSGDAUD
 ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
people-pricing-val.json2  

6

 

ฟรี

เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน

งานด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

มืออาชีพ

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

PREMIUM

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

ENTERPRISE

สมัครทดลองใช้ตอนนี้
ราคา
 
ชำระรายปีฟรีสำหรับผู้ใช้ 5 คน /ผู้ใช้/เดือน /ผู้ใช้/เดือน /ผู้ใช้/เดือน /ผู้ใช้/เดือน
ชำระรายเดือนฟรีสำหรับผู้ใช้ 5 คน /ผู้ใช้ /ผู้ใช้ /ผู้ใช้ /ผู้ใช้
การจัดการฐานข้อมูลของพนักงาน
ฐานข้อมูลพนักงานมีมีมีมีมี
การจัดการหลากหลายองค์กร----มี
การผสานรวม Zoho Vault-มีมีมีมี
การจัดการเอกสาร
ไฟล์องค์กรและพนักงานมีมีมีมีมี
การผสานรวมแอปลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีมีมีมีมี
การอัปโหลดไฟล์ส่วนตัว----มี
เทมเพลต Zoho Sign----มี
ZIA - บอท AIมีมีมีมีมี
ความพร้อมของสำนักงาน
การกำหนดค่าพื้นที่ทำงานมีมีมีมีมี
ทำงานจากการจัดการสำนักงานมีมีมีมีมี
การจัดการผู้เยี่ยมชมมีมีมีมีมี
การรับพนักงาน
การเตรียมความพร้อมผู้สมัคร-มีมีมีมี
การเตรียมความพร้อมพนักงาน-มีมีมีมี
การจัดการการหยุดงาน
นโยบายการหยุดงานมีมีมีมีมี
การติดตามการหยุดงานมีมีมีมีมี
การจัดการการหยุดชดเชยมีมีมีมีมี
การติดตามวันหยุดมีมีมีมีมี
คะแนน Bradford----มี
การเข้างาน
การติดตามการเข้างานผ่านเว็บ มือถือ และระบบจดจำใบหน้า--มีมีมี
การรวมการทำงานกับไบโอเมตริก--มีมีมี
การติดตามภูมิศาสตร์และ IP--มีมีมี
การทำให้การเข้างานเป็นไปตามระเบียบ--มีมีมี
การจัดกำหนดการกะทำงาน--มีมีมี
ไทม์ชีท
การแมปโปรเจคและลูกค้า--มีมีมี
การติดตามเวลา--มีมีมี
การกำหนดตารางงาน---มีมี
เครื่องมือจัดกำหนดการไทม์ชีท--มีมีมี
การผสานรวมการทำงานร่วมกับการเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้--มีมีมี
การจัดการประสิทธิภาพ
KRA---มีมี
เป้าหมาย---มีมี
ชุดทักษะ---มีมี
คำติชมแบบ 360 องศา---มีมี
การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน---มีมี
การประเมินตนเอง---มีมี
การให้คำติชมโดยใช้ผู้ประเมินหลายคน---มีมี
ระบบการจัดการการเรียนรู้
พอร์ทัลการเรียนรู้----มี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง----มี
การเรียนรู้แบบผสมผสาน----มี
การเข้าถึงของผู้ฝึกสอน----มี
คำติชมหลักสูตร----มี
การประเมิน----มี
ฟอรั่มสำหรับการพูดคุย----มี
ผู้ดูแลระบบ1ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
การจัดการคำค้นหา
หมวดหมู่เคส----มี
ตัวแทนเคส----มี
การติดตาม SLA----มี
REPORTS
รายงาน (ตามโมดูล)มีมีมีมีมี
การรวม Zoho Analytics---มีมี
การปรับแต่ง
แบบฟอร์มใหม่-1 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน2 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน3 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน5 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน
URL โดเมนแบบกำหนดเอง---มีมี
ระบบอัตโนมัติ
การอนุมัติ-หลายระดับหลายระดับหลายระดับหลายระดับ
เช็คลิสต์และงานของเวิร์กโฟลว์-มีมีมีมี
การกำหนดค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล-มีมีมีมี
Webhooksมีมีมีมีมี
การกำหนดค่าเทมเพลต-มีมีมีมี
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง-มีมีมีมี
พิมพ์เขียว-มีมีมีมี
พื้นที่จัดเก็บ
พื้นที่จัดเก็บเริ่มต้น250 MB1 GB/ ผู้ใช้ 100 คน2 GB/ ผู้ใช้ 100 คน4 GB/ ผู้ใช้ 100 คน5 GB/ ผู้ใช้ 100 คน
API นักพัฒนา
API-การเรียกใช้ 250 ครั้ง/ สิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้ สูงสุด: การเรียกใช้ 5,000 ครั้ง/วันการเรียกใช้ 250 ครั้ง/ สิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้ สูงสุด: การเรียกใช้ 10,000 ครั้ง/วันการเรียกใช้ 250 ครั้ง/ สิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้ สูงสุด: การเรียกใช้ 15,000 ครั้ง/วันการเรียกใช้ 500 ครั้ง/ สิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้ สูงสุด: การเรียกใช้ 25,000 ครั้ง/วัน
บริการเสริม
โปรไฟล์พนักงาน- /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน
เคสการจัดการคำค้นหาของพนักงาน/ เครื่องมือแหล่งความช่วยเหลือ- /เดือน/ผู้ใช้
(หรือ) /ปี/ผู้ใช้
/เดือน/ผู้ใช้
(หรือ) /ปี/ผู้ใช้
/เดือน/ผู้ใช้
(หรือ) /ปี/ผู้ใช้
-
แบบฟอร์มเสริม- /10 แบบฟอร์ม/เดือน /10 แบบฟอร์ม/เดือน /10 แบบฟอร์ม/เดือน /10 แบบฟอร์ม/เดือน
พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม- /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB
รายงานเพิ่มเติม- /เดือน /เดือน--
ระบบการจัดการการเรียนรู้- /ผู้ใช้/เดือน
(หรือ) /ผู้ใช้/ปี
/ผู้ใช้/เดือน
(หรือ) /ผู้ใช้/ปี
/ผู้ใช้/เดือน
(หรือ) /ผู้ใช้/ปี
-
Zoho Recruit
ฝ่าย HR ขององค์กร - รุ่น Enterprise
- /ผู้สรรหา/เดือน
(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี
/ผู้สรรหา/เดือน
(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี
/ผู้สรรหา/เดือน
(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี
/ผู้สรรหา/เดือน
(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี
อื่น ๆ
แอปมือถือสำหรับ iOS และ Androidมีมีมีมีมี
การสนับสนุน
แผนการใช้งานพื้นฐานมีมีมีมีมี
แผน Premium-/เดือน
/ปี
/เดือน
/ปี
/เดือน
/ปี
/เดือน
/ปี
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว - การเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์-
(25 ชม.)
15 วัน
(40 ชม.)
25 วัน
(60 ชม.)
40 วัน
(80 ชม.)
60 วัน

5

แผนการเพิ่มพนักงานใหม่

(ราคาเดี่ยว - ไม่ทราบในส่วนของราคาผลิตภัณฑ์)
 

พื้นฐาน

มาตรฐาน

PREMIUM

ENTERPRISE

ราคา
จำนวนของเซสชั่นออนไลน์เซสชั่นออนไลน์ 10 ชั่วโมงเซสชั่นออนไลน์ 25 ชั่วโมงเซสชั่นออนไลน์ 50 ชั่วโมงเซสชั่นออนไลน์ 100 ชั่วโมง

*เซสชั่นการฝึกอบรมออนไลน์ 2 ชั่วโมงสามารถแบ่งเป็น 2 ครั้งได้ (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) ตามความสะดวกของคุณ

**เซสชั่นการฝึกอบรมออนไลน์ 1 วันสามารถแบ่งเป็น 2 ครั้งได้ (ครั้งละ 4 ชั่วโมง) ตามความสะดวกของคุณ

***ผู้ใช้ / ลูกค้าควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พัก

คำถามที่พบบ่อย

 • บริการคืออะไร

  โมดูลมาตรฐานอย่างการจัดการการลาและการเข้างาน ไทม์ชีท การจัดการประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ เรียกว่าเป็น “บริการ” เราจะช่วยคุณสร้างบริการที่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดที่คุณระบุไว้

 • การฝึกอบรมแบบถึงที่มีรูปแบบการทำงานอย่างไร

  หากคุณซื้อแผนการอบรมการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์แบบพรีเมียม ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราจะไปให้บริการการฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์ ณ ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจของคุณเป็นเวลา 2 วันทำการ คุณควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พัก

 • คำว่า “ระยะเวลาที่ใช้ได้” หมายถึงอะไร

  ระยะเวลาอบรมการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ได้นับตั้งแต่ที่ซื้อ

รุ่น LMS

 • ผู้เรียนที่กระตือรือร้นราคา /เดือนราคา /เดือน ชำระเงินรายปี
 • 10
 • 25
 • 50
 • 100
 • 250
 • 500
 • 750

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LMS

Zoho People Plus

 • แผนการใช้งานผลิตภัณฑ์
 • Zoho Recruitแผนการใช้งาน Enterprise - ฝ่าย HR ในองค์กร
 • Zoho Peopleแผนการใช้งาน Enterprise
 • Zoho Payrollแผนการใช้งาน Premium - รุ่นอินเดีย
 • Zoho Expenseแผนการใช้งาน Standard
 • Zoho Connectเครือข่ายภายใน
 • Zoho Cliqแผนการใช้งานฟรี
 • Zoho Vaultแผนการใช้งาน Standard

ดาวน์โหลดรายการฟีเจอร์ทั้งหมดที่นี่