Zoho People - รุ่นและราคา

Zoho People - การเปรียบเทียบแผน

เลือกแผนที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

  ซ่อนคุณลักษณะทั่วไป
people-pricing-val.json1

6

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน

งานด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

มืออาชีพ

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

พรีเมียม

สมัครทดลองใช้ตอนนี้

องค์กร

สมัครทดลองใช้ตอนนี้
ราคา
ชำระรายปีฟรีสำหรับผู้ใช้ 5 คน /ผู้ใช้/เดือน /ผู้ใช้/เดือน /ผู้ใช้/เดือน /ผู้ใช้/เดือน
ชำระรายเดือนฟรีสำหรับผู้ใช้ 5 คน /ผู้ใช้ /ผู้ใช้ /ผู้ใช้ /ผู้ใช้
การจัดการฐานข้อมูลของพนักงาน
ฐานข้อมูลพนักงานใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การจัดการหลากหลายองค์กร----ใช่
การผสานรวมกับ Zoho Vaultเครื่องมือการจัดการรหัสผ่าน-ใช่ใช่ใช่ใช่
การจัดการเอกสาร
ไฟล์องค์กรและพนักงานใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การใช้งานร่วมกับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผสาน Zoho People เข้ากับแอปลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การอัปโหลดไฟล์ส่วนตัวพนักงานสามารถอัปโหลดไฟล์ส่วนตัวของตนอย่างเอกสารยืนยันตัวตนได้----ใช่
เทมเพลต Zoho Signเทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับเอกสารสำหรับทรัพยากร จำเป็นต้องมีการผสานรวมกับ Zoho Sign----ใช่
ZIA - บอท AIใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ความพร้อมของสำนักงาน
การกำหนดค่าพื้นที่ทำงานใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ทำงานจากการจัดการสำนักงานใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การจัดการผู้เยี่ยมชมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การเตรียมความพร้อม
การเตรียมความพร้อมผู้สมัคร-ใช่ใช่ใช่ใช่
การเพิ่มพนักงาน-ใช่ใช่ใช่ใช่
การจัดการการหยุดงาน
กำหนดนโยบายการหยุดงานใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การอนุญาตการหยุดงานใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การอนุญาตให้ลาใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การจัดการการหยุดชดเชยใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การติดตามวันหยุดใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
คะแนน Bradfordลดการลางานที่ไม่ได้วางแผนไว้----ใช่
การเข้างาน
การติดตามการเข้างานผ่านเว็บ มือถือ และระบบจดจำใบหน้า--ใช่ใช่ใช่
People KioskKiosk คือแอปการจดจำใบหน้าสำหรับการเข้างานออนไซต์ แอปสามารถใช้ได้ที่พื้นที่ต้อนรับของสำนักงานของคุณสำหรับการเช็คอินและเช็คเอาท์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือและ RFID--ใช่ใช่ใช่
การรวมการทำงานกับไบโอเมตริก--ใช่ใช่ใช่
การจำกัดด้านภูมิศาสตร์และ IP--ใช่ใช่ใช่
การทำให้การเข้างานเป็นไปตามระเบียบ--ใช่ใช่ใช่
การจัดกำหนดการการทำงาน--ใช่ใช่ใช่
ไทม์ชีท
การแมปโครงการและลูกค้า--ใช่ใช่ใช่
การติดตามเวลา--ใช่ใช่ใช่
การกำหนดตารางงานกำหนดงานให้กับสมาชิกโครงการ--ใช่ใช่ใช่
เครื่องมือจัดกำหนดการไทม์ชีท--ใช่ใช่ใช่
การผสานรวมการทำงานร่วมกับการเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้--ใช่ใช่ใช่
การจัดการประสิทธิภาพ
KRA---ใช่ใช่
เป้าหมาย---ใช่ใช่
ชุดทักษะ---ใช่ใช่
คำติชมแบบ 360 องศา---ใช่ใช่
การประเมินประสิทธิภาพการทำงาน---ใช่ใช่
การประเมินตนเอง---ใช่ใช่
การให้คำติชมโดยใช้ผู้ประเมินหลายคน---ใช่ใช่
ระบบการจัดการการเรียนรู้
การจัดการหลักสูตรสร้างหลักสูตร จัดการชุดหลักสูตร การแจ้งเตือน และอื่นๆ----ใช่
การเรียนรู้แบบผสมผสาน----ใช่
การเข้าถึงของผู้ฝึกสอน----ใช่
คำติชมหลักสูตร----ใช่
การประเมิน----ใช่
ฟอรั่มสำหรับการพูดคุย----ใช่
ผู้ดูแล1ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
การจัดการคำค้นหา
หมวดหมู่เคส----ใช่
ตัวแทนเคส----ใช่
การติดตาม SLA----ใช่
รายงาน
รายงาน (ตามโมดูล)ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho Analytics---ใช่ใช่
การปรับแต่ง
แบบฟอร์มใหม่-1 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน2 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน3 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน5 แบบฟอร์ม/ ผู้ใช้ 10 คน
URL โดเมนแบบกำหนดเอง---ใช่ใช่
ระบบอัตโนมัติ
การอนุมัติ-หลายระดับหลายระดับหลายระดับหลายระดับ
เช็คลิสต์และงานของเวิร์กโฟลว์-ใช่ใช่ใช่ใช่
การกำหนดค่าการแจ้งเตือนทางอีเมล-ใช่ใช่ใช่ใช่
Webhookใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การกำหนดค่าเทมเพลต-ใช่ใช่ใช่ใช่
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง-ใช่ใช่ใช่ใช่
พิมพ์เขียว-ใช่ใช่ใช่ใช่
Mail Mergeเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มขีดจำกัดการรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือนการรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือนการรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือนการรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือนการรวมฟรี 1000 รายการ/ เดือน
ที่จัดเก็บ
พื้นที่จัดเก็บเริ่มต้น250 MB1 GB/ ผู้ใช้ 100 คน2 GB/ ผู้ใช้ 100 คน3 GB/ ผู้ใช้ 100 คน5 GB/ ผู้ใช้ 100 คน
พื้นที่สำหรับนักพัฒนา
API-(250 การเรียกใช้/ สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้)
สูงสุด: 5000 การเรียกใช้/วัน
(250 การเรียกใช้/ สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้)
สูงสุด: 10000 การเรียกใช้/วัน
(250 การเรียกใช้/ สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้)
สูงสุด: 15000 การเรียกใช้/วัน
(500 การโทร/ สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้)
สูงสุด: 25000 การเรียกใช้/วัน
การเชื่อมต่อ-ใช่ใช่ใช่ใช่
บริการเสริม
โปรไฟล์พนักงานจัดการข้อมูลของพนักงานชั่วคราวที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงระบบ- /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน /เดือน/โปรไฟล์พนักงาน
เคสการจัดการคำค้นหาของพนักงาน/ เครื่องมือแหล่งความช่วยเหลือ- /เดือน/ผู้ใช้(หรือ) /ปี/ผู้ใช้ /เดือน/ผู้ใช้(หรือ) /ปี/ผู้ใช้ /เดือน/ผู้ใช้(หรือ) /ปี/ผู้ใช้-
แบบฟอร์มเสริม- /10 ฟอร์ม/เดือน(หรือ) /10 ฟอร์ม/ปี /10 ฟอร์ม/เดือน(หรือ) /10 ฟอร์ม/ปี /10 ฟอร์ม/เดือน(หรือ) /10 ฟอร์ม/ปี /10 ฟอร์ม/เดือน(หรือ) /10 ฟอร์ม/ปี
พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม- /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB(หรือ) /ปี/เพิ่มเติม 5 GB /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB(หรือ) /ปี/เพิ่มเติม 5 GB /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB(หรือ) /ปี/เพิ่มเติม 5 GB /เดือน/เพิ่มเติม 5 GB(หรือ) /ปี/เพิ่มเติม 5 GB
รายงานเพิ่มเติม- /เดือน (หรือ) /ปี /เดือน (หรือ) /ปี--
ระบบการจัดการการเรียนรู้- /ผู้ใช้/เดือน (หรือ) /ผู้ใช้/ปี /ผู้ใช้/เดือน (หรือ) /ผู้ใช้/ปี /ผู้ใช้/เดือน (หรือ) /ผู้ใช้/ปี-
Zoho Recruit
ฝ่าย HR ขององค์กร - รุ่น Enterprise
- /ผู้สรรหา/เดือน(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี /ผู้สรรหา/เดือน(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี /ผู้สรรหา/เดือน(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี /ผู้สรรหา/เดือน(หรือ) /ผู้สรรหา/ปี
อื่นๆ
แอปบนมือถือสำหรับ iOS และ Androidใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การสนับสนุน
การสนับสนุนแบบคลาสสิกใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
การสนับสนุนแบบพรีเมียม-/เดือน(หรือ) /ปี(หรือ) 20% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดสูงกว่า/เดือน(หรือ) /ปี(หรือ) 20% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดสูงกว่า/เดือน(หรือ) /ปี(หรือ) 20% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดสูงกว่า/เดือน(หรือ) /ปี(หรือ) 20% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดสูงกว่า
การสนับสนุนระดับองค์กร-25% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ25% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ25% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ25% ของสิทธิ์ใช้งานประจำ
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว - การเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์-
(25 ชม.)
15 วัน
(40 ชม.)
25 วัน
(60 ชม.)
40 วัน
(80 ชม.)
60 วัน

Zoho People Plus

  • แผนการใช้งานผลิตภัณฑ์
  • Zoho Recruitแผนการใช้งาน Enterprise - ฝ่าย HR ในองค์กร
  • Zoho Peopleแผนการใช้งาน Enterprise
  • Zoho Payrollแผนการใช้งาน Premium - รุ่นอินเดีย
  • Zoho Expenseแผนการใช้งาน Standard
  • Zoho Connectเครือข่ายภายใน
  • Zoho Cliqแผนการใช้งานฟรี
  • Zoho Vaultแผนการใช้งาน Standard

ดาวน์โหลดรายการฟีเจอร์ทั้งหมดที่นี่