การจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่สร้างความแตกต่าง

ระบบประสิทธิภาพการทำงานของ Zoho People ให้อำนาจแก่องค์กรและ SMB ในการเปลี่ยนแปลงการจัดการประสิทธิภาพการทำงานโดยครอบคลุมทุกแง่มุมของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและธุรกิจ ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายไปจนถึงการให้คำติชมและการประเมิน เรามีให้คุณทั้งหมด

เริ่มการทดลองใช้ฟรี
การจัดการผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา สร้างแรงจูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจ
ได้รับความไว้วางใจโดย 5000+ บริษัททั่วโลก

สร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง

พนักงานของคุณคือผู้ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ยิ่งมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของคุณมากเท่าใด ระดับการรักษาพนักงาน การมีส่วนร่วม และประสิทธิภาพของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น พนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันต้องการการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน 360 องศา และยังช่วยให้เกิดประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

สร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง

เร่งการเติบโต

กำหนดเป้าหมายขององค์กร ทีม และบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ

สร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง

ส่งเสริมและพัฒนา

ให้การทบทวนที่มีความหมาย ยกย่องชมเชยงานที่ดี และช่วยให้พนักงานเติบโตในอาชีพของตน

สร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง

วางกลยุทธ์

ระบุวิธีใช้ประโยชน์จากกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของคุณและวางแผนการริเริ่มการพัฒนาของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้ง

Zoho People มีอะไรบ้าง

Zoho People ให้เครื่องมือทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาพนักงานพร้อมด้วยคำติชมและการทบทวนที่แนะนำ ในขณะที่มีการปรับปรุงการจัดการประสิทธิภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การค้นหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและพนักงานที่มีความต้องการในการฝึกอบรมไม่ใช่ความท้าทายอีกต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์
กำหนดเป้าหมายที่มุ่งเน้นการดำเนินการ

ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันโดยการตั้งค่าและจัดการเป้าหมายส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนกและผลลัพธ์หลัก

การรวบรวมคำติชมแบบ 360 องศา

สนับสนุนคำติชมเชิงสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์จากเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีที่สุด

เรียกใช้การประเมินวัตถุประสงค์

ด้วยกระบวนการประเมินผลที่ปรับแต่ง การประเมินตนเอง และการทบทวนโดยใช้ผู้ประเมินหลายคน ทำให้รอบการประเมินเป็นไปอย่างยุติธรรมและตรงเวลา

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของคุณ

วางแผนว่าคุณจะสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณด้วยศักยภาพของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของคุณได้อย่างไร

กำหนดเป้าหมายที่มุ่งเน้นการดำเนินการ

กำหนดเป้าหมายที่มุ่งเน้นการดำเนินการ

การรวบรวมคำติชมแบบ 360 องศา

สนับสนุนคำติชมเชิงสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์จากเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีที่สุด

การรวบรวมคำติชมแบบ 360 องศา

เรียกใช้การประเมินวัตถุประสงค์

ด้วยกระบวนการประเมินผลที่ปรับแต่ง การประเมินตนเอง และการทบทวนโดยใช้ผู้ประเมินหลายคน ทำให้รอบการประเมินเป็นไปอย่างยุติธรรมและตรงเวลา

เรียกใช้การประเมินวัตถุประสงค์

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของคุณ

วางแผนว่าคุณจะสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณด้วยศักยภาพของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของคุณได้อย่างไร

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานของคุณ
Abhishek Mazumbdar

ผมต้องยอมรับว่าสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับ Zoho People คือโมดูลการจัดการผลการปฏิบัติงาน

Abhishek Mazumbdar โลโก้

ทบทวนการปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วม เป็นธรรม และมีมนุษยธรรมมากขึ้น

เริ่มการทดลองใช้ฟรี

ทดลองใช้ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต