การจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด 

พนักงานของคุณคือผู้ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ยิ่งการตรวจประเมินของคุณละเอียดมากเท่าใด ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก็ยิ่งดีขึ้นมากเท่านั้น Zoho People มอบระบบการให้คำติชมแบบ 360 องศาที่ต่อเนื่องให้คุณ และช่วยให้คุณประเมินพนักงานได้โดยใช้วิธีการประเมินประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับแต่งจนเหมาะสมแล้ว

ดูวีดีโอ

ลงทะเบียนฟรี

การให้คำติชมแบบ 360 องศา

การตรวจประเมินไม่ควรเกิดขึ้นแค่ปีละครั้ง ให้พนักงานและเพื่อนร่วมงานประเมินกันและกันตลอดปี ด้วยการให้เพื่อนตรวจประเมิน (Peer Review) นี้ ผู้จัดการจะสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละคนในทีมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถเลือกให้คำติชมแบบไม่ออกนามได้อีกด้วยหากไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน

รับข้อมูลจากทุกคน

พนักงานทำงานในโปรเจ็กต์จำนวนหนึ่งในปีหนึ่ง ๆ การให้คำติชมโดยใช้ผู้ประเมินหลายคน (Multi-Rater Feedback) ช่วยให้แม้แต่คนที่อยู่นอกทีมปฏิบัติงานนั้น ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งจะช่วยมอบข้อมูลเชิงลึกที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับทักษะและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานรายนั้น ๆ ให้กับผู้ตรวจประเมิน

กำหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุการเติบโต

การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยกระตุ้นบุคคลและองค์กรให้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ได้ Zoho People ช่วยให้พนักงาน ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการกำหนดเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของตนได้ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถรับการให้คะแนนจากผู้จัดการของตนเกี่ยวกับเป้าหมายที่บรรลุแล้วได้อีกด้วย

ปรับปรุงประสิทธิภาพของการประเมินและการตรวจประเมิน

ทำระบบให้เป็นของคุณด้วยการปรับแต่งวงจรการประเมิน การประเมินตนเองช่วยให้พนักงานระบุรายละเอียด ทักษะของตนและทบทวนผลลัพธ์ได้ระหว่างการประเมินแต่ละครั้ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ผู้ตรวจประเมินแบบหลายระดับและรับรองว่าหัวหน้าในสายบังคับบัญชาทั้งหมดให้การตรวจประเมินได้อีกด้วย หลังจากรวมรายงานประสิทธิภาพการทำงานเข้าด้วยกันแล้ว คุณก็สามารถจบการประเมินได้ในคลิกเดียว

แท็กชุดทักษะของคุณ

Zoho People ช่วยให้คุณแท็กทักษะที่จำเป็นสำหรับงานต่าง ๆ และช่วยให้พนักงานไฮไลท์ชุดทักษะของตนได้ คุณจะสามารถใช้พนักงานที่ชำนาญที่สุดกับโปรเจ็กต์หนึ่ง ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องทำการเฟ้นหาพนักงานซึ่งเป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย

ทำการประเมินอย่างถูกต้อง - KRA

คุณสามารถนำกลุ่มผลงานที่คาดหวังหลัก (Key Resulting Areas: KRA) มาใช้ร่วมกับเป้าหมายและชุดทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ผู้จัดการหรือพนักงานสามารถแท็ก KRA, กำหนดค่า, เชื่อมโยง KRA เข้ากับเป้าหมายหรืองานที่สามารถบรรลุผลได้ และตรวจสอบความคืบหน้าได้ใน Zoho People  

ตรวจสอบสมรรถนะของพนักงาน

การประเมินสมรรถนะมอบข้อได้เปรียบในการประเมินพนักงานให้กับคุณ แท็กคุณสมบัติที่ตำแหน่ง บทบาท หรือแผนกหนึ่ง ๆ ควรมี และแน่ใจได้ว่าพนักงานที่มีทักษะเหล่านั้นจะไม่รอดสายตาคุณไป 

รายงานประสิทธิภาพการทำงานและการวิเคราะห์อย่างละเอียด

ใช้ฟีเจอร์การวิเคราะห์อันทรงพลังของเราในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและระบุสิ่งที่ต้องการการปรับปรุง เมตริกชุดทักษะและรายงานโมเดล 9 ช่อง (9-Box Model Report) ช่วยให้คุณเห็นความสามารถ ศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้แค่กวาดตาครั้งเดียว