เพื่อการจัดกำหนดการกะทำงานของพนักงานที่เป็นไปตามที่คุณต้องการ

องค์กรแต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน บางองค์กรมีเวลาทำงานตายตัวในขณะที่บางองค์กรใช้การเข้างานแบบเป็นกะ Zoho People จะจัดการบัญชีรายชื่อทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและปรับแต่งกะทำงาน เพิ่มค่าจ้างและสร้างการสับเปลี่ยนกะทำงานตามกำหนดเวลาให้กับองค์กรของคุณ

กำหนดกะทำงานของคุณเอง

ใส่พนักงานทั้งองค์กรไว้ในกำหนดการการเข้างาน โดยดำเนินการดังกล่าวได้เพียงแค่โยงพนักงานเข้ากับกะทำงานมาตรฐานหรือกะทำงานที่คุณสร้างขึ้นมาเอง

ย้ายนั่นเปลี่ยนนี่

สับเปลี่ยนกะทำงานตามกำหนดเวลาด้วยเครื่องมือจัดกำหนดการอัตโนมัติ ตั้งค่าระบบที่ปรับเปลี่ยนกำหนดการของพนักงานตามบทบาทและแผนกโดยอัตโนมัติ และ Zoho People จะแจ้งพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า

ค่าจ้างตามกะทำงาน

กำหนดอัตราค่าจ้างที่แตกต่างกันสำหรับกะทำงานที่แตกต่างกันในองค์กรและรวมข้อมูลอย่างง่าย ๆ เพื่อการประมวลผลสลิปเงินเดือน 

รับการแจ้งเตือน

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกะทำงานไปจนถึงการจัดกำหนดการการเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างในกระบวนการนี้ ศูนย์การแจ้งเตือนจะช่วยให้พนักงานของคุณทราบข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ