การจัดการเอกสารด้านทรัพยากรบุคคลที่ปราศจากความยุ่งเหยิง

บอกลาการค้นหากล่องขาเข้าหรือการรื้อค้นสิ่งที่ต้องการในกองเอกสารหลายปึก ตอนนี้คุณสามารถจัดการเอกสารออนไลน์ สร้างโฟลเดอร์สาธารณะสำหรับทรัพยากรนโยบายภายใน และแบ่งปันไฟล์ลับกับบุคคลที่เหมาะสมได้

เริ่ม

ตู้นิรภัยกลางสำหรับเอกสารทั้งหมดของคุณ

การจัดการเอกสารคือส่วนสำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคลโยบายของบริษัท คู่มือ จดหมายข้อเสนอ สัญญา... มากมายม่รู้จบ Zoho People ช่วยให้คุณอัปโหลด จัดการ และแบ่งปันเอกสารสาธารณะเช่นนโยบายและคู่มือ ขณะที่เอกสารลับเช่น ไฟล์ประเมินผล บันทึกการทำงาน รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ.ยังคงปลอดภัย 

รักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณเข้าถึงโดยบุคคลที่เหมาะสม แบ่งปันเอกสารสำคัญกับพนักงานที่คุณต้องกาผู้ที่อยู่ในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง หรือทุกคนในภูมิภาคหรือสำนักงานบางแห่ง  คุณยังสามารถเลือกเฉพาะแบ่งปันเอกสารกับผู้จัดการฝ่ายการรายงานของพนักงานเท่านั้นได้  

พื้นที่สำหรับไฟล์ส่วนตัว

มอบพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เอกสารประกัน ใบรับรอง และอีกมากมาย 

เซ็น ผนึก ส่ง

ตั้งแต่จดหมายข้อเสนอไปจนถึงสัญญาและนโยบาย มีเอกสารมากมายที่ต้องจัดส่งเพื่อลงลายเซ็น สร้างความคล่องตัวให้กับขั้นตอนนี้ด้วยเวิร์กโฟลว์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดเองได้ของ People ตัวอย่างเช่น กำหนดเวิร์กโฟลว์ว่าจะส่งจดหมายข้อเสนอไปยังผู้สมัครก่อนเพื่อรับลายเซ็น จากนั้นเมื่อสำเนาเซ็นและทำการจะส่งแล้ว สำเนานั้นจะถูกบันทึกโดยตรงเป็นไฟล์ของพนักงาน  

ทำให้กระบวนด้านทรัพยากรบุคคลง่ายยิ่งขึ้น ทำให้แรงงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

เริ่ม