แบบฟอร์มที่บอกข้อมูล

ดึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เรามีช่องกรอกข้อมูลทั้งหมดสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บ สร้างแบบฟอร์มแบบกำหนดเองสำหรับทุกโอกาสและจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย

ลงทะเบียนฟรี

สอบถามข้อมูล

สร้างแบบฟอร์มประเภทใดก็ได้และปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยช่องกรอกข้อมูลประเภทต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ข้อมูลที่ต้องการ ตัวสร้างแบบลากแล้ววางของเราช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มได้ง่ายขึ้น

สอบถามข้อมูล

การเข้าถึงที่มีการควบคุม

เก็บบันทึกไว้เป็นความลับด้วยการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงในระดับบทบาทให้กับพนักงานและผู้จัดการ มอบสิทธิ์เข้าถึงที่แตกต่างกันให้กับพนักงานแต่ละคนและมั่นใจได้ว่าคุณเก็บข้อมูลไว้ห่างจากสายตาสอดรู้สอดเห็น

การเข้าถึงที่มีการควบคุม
โคลนแบบฟอร์มและประหยัดเวลา

โคลนแบบฟอร์มและประหยัดเวลา

โคลนแบบฟอร์มที่มีช่องกรอกข้อมูลเหมือนกันแล้วปรับแต่งให้เหมาะกับข้อกำหนดเฉพาะ บอกลาการสร้างแบบฟอร์มตั้งแต่เริ่มต้นด้วย Zoho People

เก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

ใช้การตรวจสอบยืนยันแบบกำหนดเองเพื่อกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับค่าที่พนักงานป้อนลงในช่องกรอกข้อมูลของแบบฟอร์มได้ การสร้างการตรวจสอบยืนยันให้กับช่องกรอกข้อมูลจำนวนหนึ่งของแบบฟอร์มช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการกรอกแบบฟอร์มจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด และยังช่วยป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในช่องกรอกข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วอีกด้วย

เก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

ใช้การดำเนินการแบบกำหนดเองเพื่อจัดการงานให้เสร็จ

การดำเนินการแบบกำหนดเองช่วยให้คุณกระตุ้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ ออกแบบปุ่มที่จะเริ่มดาวน์โหลดเอกสารหรือส่งอีเมลหาผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมโดยอัตโนมัติ

ใช้การดำเนินการแบบกำหนดเองเพื่อจัดการงานให้เสร็จ

ทำให้กระบวนด้านทรัพยากรบุคคลง่ายยิ่งขึ้น ทำให้แรงงานของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลงทะเบียนฟรี