Zoho MarketingHub - ข้อกำหนดการใช้งาน

 • ZOHO MARKETINGHUB MARKETING AUTOMATION SERVICE เป็นบริการที่มอบแก่คุณหรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทนอยู่ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) โดย ZOHO CORPORATION (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ZOHO") ตามข้อตกลงและเงื่อนที่ตามมา (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) นอกเหนือจากข้อตกลงการให้บริการทั่วไปของ ZOHO ข้อกำหนดในการให้บริการ การใช้ ZOHO MARKETINGHUB เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและ ข้อกำหนดการใช้บริการทั่วไป หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง โปรดอย่าดำเนินการต่อ หรือใช้ ZOHO MARKETINGHUB ไม่ว่าจะในลักษณะใด

 • การเข้าถึง Zoho MarketingHub

  Zoho MarketingHub คือส่วนหนึ่งของชุดความร่วมมือออนไลน์ ธุรกิจ และแอปพลิเคชันเพื่อการสร้างสรรค์ของ Zoho คุณจะเข้าถึง Zoho MarketingHub ได้โดยการใช้บัญชีปกติสำหรับบริการ Zoho ทั้งหมด (หลังจากนี้จะเรียกว่า “บัญชี Zoho”)

 • การเข้าถึงบริการอื่นๆ ของ Zoho

  บริการอื่นๆ ของ Zoho อาจผสานรวมอยู่กับ Zoho MarketingHub บัญชี Zoho ของคุณจะยอมให้คุณเข้าถึงบริการของ Zoho ทั้งหมดแม้บริการนั้นไม่ได้รวมกับ Zoho MarketingHub การใช้บริการของ Zoho บางอย่างอาจต้องมีการยอมรับข้อตกลงการให้บริการเฉพาะของแต่ละบริการ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงเฉพาะของบริการ”) คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเฉพาะของบริการก่อนจะใช้บริการ Zoho ที่เกี่ยวข้องได้

 • การเข้าถึงแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่ผสานรวมกับ Zoho MarketingHub

  แอปพลิเคชันบุคคลที่สามอื่นๆ (หลังจากนี้จะเรียกว่า "แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม") อาจผสานรวมอยู่กับ Zoho MarketingHub Zoho จะทำการรวมแอปพลิเคชันภายนอกกับ Zoho MarketingHub เพิ่มขึ้น การเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามอาจต้องมีการยอมรับข้อตกลงการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามดังกล่าว (หลังจากนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงบุคคลที่สาม") คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงบุคคลที่สามก่อนจะใช้แอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

 • ข้อมูลที่เก็บโดยใช้ Zoho MarketingHub

  Zoho MarketingHub จะช่วยให้คุณสามารถเก็บรวบรวมรายละเอียด เช่น ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต, ประเภทเบราว์เซอร์, ภาษาเบราว์เซอร์, URL อ้างอิง, ไฟล์ที่เข้าถึง, เขตเวลาและระบบปฏิบัติการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้ในการรักษาคุณภาพให้เว็บไซต์ของคุณ, เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เยี่ยมชม และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติ

 • การระบุและติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ

  Zoho MarketingHub จะใช้คุกกี้ (คุกกี้บุคคลที่ 1 และบุคคลที่ 3) เพื่อรายงานปฏิสัมพันธ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้เหล่านี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์ทำการจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์/คอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม ขณะที่คุกกี้บุคคลที่ 1 จะจัดเก็บรายละเอียดของผู้เยี่ยมชมตามที่กล่าวถึงด้านบน คุกกี้บุคคลที่ 3 จะช่วยให้คุณติดตามผู้เยี่ยมชมไปยังหลายโดเมน

 • ส่วนหัว DNT

  Do Not Track (DNT) คือฟิลด์ส่วนหัว HTTP ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกไม่ให้ถูกติดตามโดยเว็บไซต์ที่พวกเขาไม่ได้เยี่ยมชม คุณเข้าใจว่า Zoho MarketingHub ไม่สนับสนุนการใช้ส่วนหัว DNT เนื่องจากว่าไม่ผ่านการรับรองโดยมาตรฐาน w3c

 • โค้ดการฝัง Zoho MarketingHub

  โค้ดการฝัง Zoho MarketingHub เป็นโค้ดที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อจัดเก็บรายละเอียดของผู้เยี่ยมชม ("โค้ดการฝัง") เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้ (a) Zoho ขอมอบสิทธิ์แบบจำกัด, สามารถเพิกถอนได้, ไม่จำเพาะแต่เพียงผู้เดียว, ไม่สามารถถ่ายโอนได้, ให้สิทธิช่วงไม่ได้ ในการติดตั้ง, คัดลอก และใช้โค้ดการฝังตามความจำเป็นสำหรับคุณแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ Zoho MarketingHub บนเว็บไซต์ของคุณ คุณจะไม่ (และคุณต้องไม่ยอมให้บุคคลที่ 3 ใดก็ตามทำการ) (i) คัดลอก, ดัดแปลง, ปรับ, แปล หรือลอกแบบจากโค้ดการฝัง หรือจากเอกสาร; (ii) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, แปลกลับ, แยกส่วน หรือพยายามค้นพบโค้ดต้นฉบับของโค้ดการฝัง เว้นแต่จะอนุญาตอย่างเปิดเผยตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของที่ตั้งของคุณ; (iii) ให้เช่า, ทำสัญญาเช่า, จำหน่าย, มอบหมาย หรือถ่ายโอนสิทธิ์ในหรือไปยังโค้ดการฝังและเอกสารที่เกี่ยวข้อง; (iv) นำประกาศด้านกรรมสิทธิ์หรือป้ายบนโค้ดการฝังออก; หรือ (v) ใช้, โพสต์, ถ่ายโอน หรือนำซอฟต์แวร์ใดๆ มาใช้ ซึ่งรบกวน หรือพยายามรบกวนการดำเนินการของโค้ดการฝัง

 • ความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวของคุณ

  ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ Zoho MarketingHub แก่คุณ คุณจะมีโพสต์และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, นโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชม นโยบายความเป็นส่วนตัวต้องแสดงประกาศการใช้คุกกี้ของคุณที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล คุณต้องไม่หลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zoho MarketingHub

 • นโยบายป้องกันสแปม

  คุณต้องปฏิบัติตามความต้องการของนโยบายป้องกันสแปมของ Zoho และข้อบัญญัติ CAN-SPAM หรือกฎหมายอื่นที่คล้ายเคียงที่ว่าด้วยการส่งอีเมลเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากนั้น คุณสามารถส่งอีเมลผ่าน Zoho MarketingHub ไปหารายชื่อติดต่อที่คุณได้รับมาด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ด้านล่างนี้เท่านั้น (“วิธีการที่ยอมรับได้”)

  1. หากรายชื่อติดต่อได้ส่งที่อยู่อีเมลของเขา/เธอในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของคุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์การสั่งซื้อ/การต่อรองของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากคุณ
  2. หากรายชื่อติดต่อสมัครรับอีเมลจดหมายข่าวโดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ
  3. หากรายชื่อติดต่อได้ให้ที่อยู่อีเมลแก่คุณในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน กิจกรรม หรือการสำรวจใดๆ ที่คุณจัดทำขึ้น โดยที่คุณได้แจ้งให้รายชื่อติดต่อทราบแล้วว่าคุณจะส่งอีเมลการตลาดให้กับพวกเขา
  4. หากขณะกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ รายชื่อติดต่อได้ทำเครื่องหมายในช่องที่ระบุว่าเขา/เธอยินดีรับการติดต่อจากคุณผ่านทางอีเมล โดยในช่องดังกล่าวต้องไม่มีเครื่องหมายอยู่แล้วเป็นค่าเริ่มต้น และคุณได้แจ้งกับรายชื่อติดต่อดังกล่าวให้ทราบถึงลักษณะของอีเมลว่าเป็นอีเมลเชิงพาณิชย์แล้ว
  5. หากรายชื่อติดต่อได้มอบนามบัตรของเขา/เธอ และแสดงความจำนงที่จะรับอีเมลเชิงพาณิชย์ โดยเราจะสันนิษฐานว่าผู้ถือนามบัตรใดๆ ที่คุณได้รับมอบในงานแสดงสินค้ามีความประสงค์ที่จะรับอีเมลในลักษณะเชิงพาณิชย์
  6. หากรายชื่อติดต่อถูกอ้างถึงโดยลูกค้าหรือผู้ติดตามจดหมายข่าวหรืออีเมลการตลาดในปัจจุบันของคุณ
 • คุณต้องไม่ส่งอีเมลไปหารายชื่อติดต่อใดๆ ถ้า:

  1. คุณได้ซื้อ, กู้ยืม, เช่า หรือได้มาซึ่งรายชื่อติดต่อด้วยวิธีอื่นใดก็ตามจากบุคคลที่ 3
  2. คุณยังไม่ได้ติดต่อรายชื่อติดต่อที่ได้รับมาอย่างถูกต้องใน 2 ปีที่ผ่านมา
  3. คุณได้รับที่อยู่อีเมลด้วยการ Scraping หรือด้วยการคัดลอกและวางที่อยู่อีเมลจากอินเทอร์เน็ต
  4. รายชื่อติดต่อได้ยกเลิกการสมัครรายชื่อผู้สมัครรับอีเมล หรือแสดงเจตจำนงว่าจะไม่รับอีเมลจากคุณ
 • ความต้องการเพิ่มเติมภายใต้ GDPR

  การสมัครรับอย่างเปิดเผย: ถ้าคุณอยู่ภายใต้กฎหมายGDPR คุณอาจส่งอีเมลเชิงพาณิชย์ไปหาผู้รับที่สมัครรับอีเมลเชิงพาณิชย์อย่างเปิดเผยเท่านั้น การสมัครรับอย่างเปิดเผยต้องเป็นไปตามสิ่งที่ต้องทำต่อไปนี้:

  1. ต้องเปิดใช้งานและแยกการสมัครรับอย่างเปิดเผย และต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการประกาศ เช่น การเห็นชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของธุรกิจ ผู้รับต้องได้คลิก/ทำเครื่องหมายในกล่องทำเครื่องหมายสมัครรับ ในกรณีที่กล่องทำเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายเป็นค่าเริ่มต้น หรือแสดงเจตจำนงว่าต้องการได้รับการติดต่อจากคุณทางอีเมล
  2. หากผู้รับไม่ได้สมัครรับแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีคำยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับ
  3. ผู้รับต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะเพื่อที่จะสามารถให้คำยินยอมในการรับอีเมลเชิงพาณิชย์
  4. ต้องระบุตัวเลือกการเพิกถอนคำยินยอมเมื่อใดก็ได้ที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตอย่างชัดเจนและเปิดเผย ณ เวลาที่ได้รับคำยินยอม และต้องมีข้อมูลถึงวิธีการเพิกถอนคำยินยอม คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกการเพิกถอนคำยินยอมนั้นจะไม่ซับซ้อนกว่าการได้รับคำยินยอม
 • การสมัครรับแบบอ่อน: คุณถูกยกเว้นจากการได้รับซึ่งการสมัครรับอย่างเปิดเผยตามที่ระบุไว้ด้านบน หากปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  1. ผู้รับคือลูกค้าในปัจจุบันของคุณ
  2. อีเมลเชิงพาณิชย์นั้นเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งคล้ายกับที่ผู้รับใช้งานอยู่
  3. อีเมลเชิงพาณิชย์ที่คุณส่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกในการเลือกไม่รับ/ปฏิเสธได้ทุกเมื่อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากต้นทุนการรับส่งที่อัตราพื้นฐาน และ
  4. ผู้รับยังไม่ได้ปฏิเสธที่จะรับอีเมลเชิงพาณิชย์ดังกล่าว
 • การดำเนินการกับคำยินยอมที่ถูกเพิกถอน

  คำขอออกจากการรับอีเมลเชิงพาณิชย์จะต้องได้รับการดำเนินการภายในเวลาที่เหมาะสมนับจากวันร้องขอ

 • กิจกรรมต้องห้าม

  การใช้ Zoho MarketingHub หมายความว่าคุณยอมรับว่า

  1. คุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของผู้ใดก็ตาม
  2. คุณจะไม่โฮสต์และ/หรือส่งเนื้อหาลามกและ/หรือน่ารังเกียจ
  3. คุณจะไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น
  4. คุณจะไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือสากล
  5. คุณจะไม่เผยแพร่ หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายและปลอมแปลง
  6. คุณจะไม่ขัดขวางหรือก่อกวนการจัดเตรียม
  7. คุณจะไม่มีส่วนในการหลอกลวงใดๆ เช่น แชร์ลูกโซ่ การหลอกลวงให้คลิก หรือการหลอกลวงให้ลงทุน
  8. คุณจะไม่ส่ง/โพสต์ลิงค์เชื่อมโยงโดยไม่มีเนื้อหาต้นฉบับ
  9. คุณจะไม่ควบคุมผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา การจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา และการจัดฉากผลการค้นหา
  10. คุณจะไม่สร้างการเข้าชมที่ไม่ปกติ
  11. คุณจะไม่ส่งเสริม, จำหน่าย หรือแจกจ่ายสินค้าควบคุม ที่มีสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกันไปตามอำนาจศาล เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ไฟฟ้า, อาวุธและเครื่องกระสุน, ดอกไม้ไฟ, วัตถุระเบิด, วัสดุมีพิษหรือมีการแผ่รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาและเลียนแบบยา, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ยาเสพย์ติด, อุปกรณ์การผลิต/ใช้ยาเสพย์ติด, ให้บริการด้านการพนัน ฯลฯ
  12. คุณจะไม่ส่งเสริมกิจกรรมที่อันตรายและผิดกฎหมาย
  13. คุณจะไม่ส่งการสื่อสารใดๆ เกี่ยวกับ Cryptocurrency ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ, ข้อเสนอเหรียญแรกเริ่ม, การทำเหมือง Cryptocurrency หรือกระเป๋าเงิน Cryptocurrency
  14. คุณจะไม่ส่ง/โฮสต์เนื้อหาใดก็ตามที่เชื่อมโยงไปยังไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องห้ามที่อยู่ในรายการด้านบน
 • ข้อมูลผู้ส่ง

  อีเมลทุกฉบับที่คุณส่งโดยใช้ Zoho MarketingHub ต้องมีส่วน 'เกี่ยวกับเรา' ที่ช่วยผู้รับในการระบุได้ว่าคุณคือผู้ส่ง และต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้อย่างน้อย 1 อย่างตามกฎหมายที่มีผลบังคับสำหรับคุณ:

  1. ชื่อและที่อยู่ในกรณีที่ผู้ส่งเป็นบุคคล
  2. หากผู้ส่งเป็นนิติบุคคล นอกเหนือจากชื่อและที่อยู่แล้ว จะต้องระบุชื่อของหน่วยงานที่จดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมทั้งทะเบียนธุรกิจ/หมายเลขประจำตัว
  3. รวมถึงหมายเลขผู้เสียภาษี
  4. ข้อมูลติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 1 หมายเลย และที่อยู่อีเมล
  5. ชื่อและข้อมูลติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์/ที่อยู่อีเมล) ของตัวแทนสำหรับการรายงานข้อร้องเรียน
 • การตรวจสอบและการควบคุม

  ในการป้องกันสแปม และตรวจจับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ Zoho สงวนสิทธิ์ในการเฝ้าดูและตรวจสอบเนื้อหาอีเมล, การโพสต์ข้อความ และข้อความอื่นๆ (“ข้อความ”) ของคุณ ทั้งแบบทำด้วยตัวเอง หรือด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ Zoho อาจคัดลอกเนื้อหาและส่งสำเนาเนื้อหาไปยังพันธมิตรและผู้ให้บริการเพื่อการตรวจสอบ และพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อตรวจจับสแปมและการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

  Zoho ยังสงวนสิทธิ์ในการควบคุมอีเมลที่คุณส่ง โดยเฉพาะถ้าคุณส่งอีเมลไปยังรายชื่อติดต่อเป็นครั้งแรก อีเมลทุกฉบับที่ส่งจาก Zoho MarketingHub จะถูกฝัง Campaign ID ที่ส่วนหัวของอีเมล ผู้รับสามารถรายงานในกรณีที่สงสัยว่าเป็นสแปมด้วย Campaign ID นี้ หากผู้รับอีเมลของคุณทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม Zoho จะได้รับการแจ้งเตือน หากอีเมลที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมมีจำนวนเกินเกณฑ์ขั้นต่ำที่กล่าวถึง Zoho ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการยุติบัญชีผู้ใช้ของคุณอย่างถาวร

 • เกณฑ์การตีกลับ, การร้องเรียน, การยกเลิกการสมัครใช้ และสถิติความไม่เหมาะสม/สแปมที่ดักจับได้

  อัตรา Hard Bounce ควรไม่เกิน 5% และคำร้องเรียนเกี่ยวกับสแปมควรน้อยกว่า 0.1% ในทำนองเดียวกัน จำนวนยกเลิกการสมัครใช้ต้องไม่มากกว่าอัตราการคลิก และจำนวนสูงสุดของสแปมที่ดักได้ / การร้องเรียนที่ไม่เหมาะสมคือ 1 ในกรณีที่แคมเปญอีเมลของคุณเกินเกณฑ์ที่กล่าวถึงด้านบน Zoho สงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การใช้แบนด์วิธอย่างไม่เหมาสม

  คุณจะได้รับการจัดหาบริการโฮสต์รูปภาพ, บัตรแคมเปญลายเซ็น, วิดีโอและแหล่งข้อมูลอื่นๆ (“เนื้อหา”) บนเซิร์ฟเวอร์ของ Zoho เท่านั้น เพื่อให้คุณสามารถรวมเนื้อหาดังกล่าวไว้ในข้อความที่คุณส่งผ่าน Zoho MarketingHub คุณต้องไม่สร้างโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ของ Zoho หรือใช้แบนด์วิธของ Zoho อย่างไม่เหมาะสม ด้วยการโฮสต์และสร้างเนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เช่น การโฮสต์เว็บไซต์และ/หรือส่งข้อมูลผ่านเครื่องมือส่งอื่นๆ

  ในกรณีที่ทำการย่อ URL ด้วย Zoho MarketingHub คุณสามารถใช้งานได้ในเครื่องมืออื่นๆ ตราบใดที่ตามความเห็นของ Zoho แต่เพียงผู้เดียวแล้ว ไม่เกิดโหลดต่อเซิร์ฟเวอร์ของ Zoho หรือใช้แบนด์วิธของ Zoho มากเกินไป

 • ขีดจำกัดการใช้งาน

  Zoho อาจกำหนดขีดจำกัดการใช้งานล่วงหน้าโดยอิงจากแผนการสมัครที่คุณเลือก คุณต้องตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณอยู่ภายในขีดจำกัดการใช้งานที่ Zoho กำหนดไว้เพื่อไม่ให้บริการเกิดการสะดุด คุณเข้าใจว่า Zoho อาจระงับกิจกรรมหากคุณใช้งานกิจกรรมดังกล่าวถึงขีดจำกัดแล้ว

 • การแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งาน

  Zoho มีสิทธิ์โดยชอบในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้ Zoho MarketingHub การแก้ไขในข้อกำหนดการใช้มีผลบังคับเมื่อมีการใช้ Zoho MarketingHub ของคุณหลังจากการประกาศการแก้ไขนั้น