การใช้ eWidget ใน Zoho Mail - การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho CRM

การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho CRM:

Zoho CRM เป็นซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับทุกธุรกิจ และช่วยเข้าถึงว่าที่ลูกค้าได้ในเวลาที่เหมาะสม และมีส่วนร่วมกับลูกค้าในทุกช่องทาง คุณสามารถดูและเข้าถึงข้อมูล CRM ของผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจาก eWidget รวมถึงการสร้างหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลว่าที่ลูกค้า และเชื่อมโยงบันทึกย่อ งาน และกิจกรรมกับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย ตามค่าเริ่มต้น การผสานการทำงานกับ Zoho CRM จะเปิดใช้งานอยู่แล้วใน Zoho Mail สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่ใช้ทั้งสองบริการนี้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมในการเข้าใช้งาน Zoho CRM จาก eWidget 

การใช้การผสานการทำงานร่วมกับ Zoho CRM ใน eWidget

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail
 2. คลิกที่ไอคอน eWidget ที่มุมขวาล่างของกล่องจดหมายของคุณ
 3. เลือก Zoho CRM จากเมนูแอปใน eWidget เพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น การเพิ่มผู้ติดต่อ CRM หรือลูกค้าเป้าหมายจากกล่องจดหมาย, ดูข้อมูล CRM หากผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูล CRM, สร้างหรือเชื่อมโยงไปยังผู้ติดต่อ บันทึกย่อ งาน กิจกรรม การโทร และอื่นๆ

เพิ่มเป็นผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย

 1. เลือก Zoho CRM จากเมนูแอปใน eWidget
 2. คุณจะสามารถดูข้อมูล CRM ของที่อยู่อีเมลในช่องจากหรือถึง/สำเนาถึงในอีเมลได้ในขณะที่คุณเปิดอีเมล 
 3. ในกรณีที่ที่อยู่อีเมลไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล CRM คุณจะเห็นตัวเลือกในการเพิ่มที่อยู่อีเมลเป็นผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย
 4. กรอกรายละเอียดในช่องที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิกบันทึกผู้ติดต่อหรือบันทึกลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย

หากมีผู้ติดต่อหลายรายในอีเมล ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์เพื่อดูผู้ติดต่ออื่นๆ ที่อยู่ในรายการ คุณยังสามารถใช้เมนูดรอปดาวน์เป็นแถบค้นหาเพื่อดูข้อมูล CRM ของผู้ติดต่ออื่นได้อีกด้วย

ว่าที่ลูกค้า:

คุณยังสามารถสร้างว่าที่ลูกค้าจากผู้ติดต่อใน CRM หรือเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่มีอยู่จาก eWidget ได้ด้วย 

กิจกรรม:

เมื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลเป็นผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายในฐานข้อมูล CRM แล้ว คุณจะสามารถเชื่อมโยงบันทึกย่อ งาน กิจกรรม และการติดต่อกลับของผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายรายนั้นจาก eWidget ได้

ในการเพิ่มกิจกรรม:

 1. เลือก Zoho CRM ในเมนูแอป eWidget
 2. คุณจะสามารถดูข้อมูล CRM ของที่อยู่อีเมลในช่องจากหรือถึง/สำเนาถึงในอีเมลเมื่อคุณเปิดอีเมลได้
 3. เลือกส่วนกิจกรรมในโปรไฟล์ CRM ของผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมาย
 4. คลิกสร้างกิจกรรม
 5. เลือกแท็บกิจกรรม
 6. เพิ่มชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ วันที่ และรายละเอียดระยะเวลา และคลิกบันทึก

เหตุการณ์นั้นจะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายรายดังกล่าว และซิงค์เข้ากับ Zoho CRM

คุณยังสามารถเข้าถึงการผสานการทำงานร่วมกับ Zoho CRM จากแท็บใหม่ใน Zoho Mail เพื่อดูข้อมูล CRM ของผู้ติดต่อ/ลูกค้าเป้าหมายได้โดยการคลิกที่ ID อีเมลและเลือกดูข้อมูล CRM

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com