Zoho Mail Plugin สำหรับ WordPress

Zoho Mail Plugin สำหรับ WordPress

Zoho Mail Plugin สำหรับ WordPress ช่วยให้คุณตั้งค่าบัญชี Zoho Mail ในเว็บไซต์ WordPress ได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถส่งอีเมลจาก WordPress โดยใช้บัญชี Zoho Mail ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลจากเว็บไซต์ของคุณจะถูกพิจารณาว่าถูกต้องและเป็นของแท้ คุณจำเป็นต้องใช้การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับอนุญาตในการส่งอีเมล การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลสำหรับเว็บไซต์ของคุณอาจเป็นต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคและซับซ้อนเกินไป เพื่อให้ง่ายขึ้นในไซต์ WordPress คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอิน Zoho Mail Word Press Plugin ได้โดยตรงเพื่อใช้บัญชีของคุณในการส่งอีเมลจาก Zoho Mail อย่างง่ายดายใน 

ปลั๊กอิน Zoho Mail สำหรับ WordPress - ข้อกำหนด

เมื่อต้องการใช้ปลั๊กอิน Zoho Mail สำหรับ Wordpress คุณจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ Wordpress ที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับโดเมน 

 • บัญชี Zoho Mail
 • เว็บไซต์ WordPress แบบโฮสต์ด้วยตัวเอง
 • PHP 5.6 หรือใหม่กว่า

วิธีติดตั้งปลั๊กอิน Zoho Mail ใน WordPress

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี WordPress แบบโฮสต์ด้วยตัวเองและไปที่แดชบอร์ดผู้ดูแล
 2. ไปที่ส่วนปลั๊กอิน > เพิ่มใหม่ ของแดชบอร์ดจากเมนูด้านซ้าย
 3. ค้นหาปลั๊กอิน Zoho Mail โดยใช้แถบค้นหาแล้วคลิกปุ่มติดตั้งเดี๋ยวนี้ถัดจากปลั๊กอิน
 4. คุณยังสามารถติดตั้งปลั๊กอิน Zoho Mail ได้จากที่นี่ด้วย 
 5. เมื่อต้องการเปิดใช้งานปลั๊กอิน ให้ไปที่ส่วนปลั๊กอิน > ปลั๊กอินที่ติดตั้งแล้ว
 6. คลิกปุ่มเปิดใช้งานที่ Zoho Mail Plugin
 7. ปลั๊กอิน Zoho Mail จะถูกเปิดใช้งานในบัญชี WordPress ของคุณ

พารามิเตอร์ - ปลั๊กอิน Zoho Mail WordPress

พารามิเตอร์คำอธิบาย
โดเมนของไคลเอนต์โดเมนที่ตั้งของข้อมูลบัญชี Zoho ของคุณ  (โดเมนที่ถูกต้องซึ่งโฮสต์โดย Zoho)
ID ไคลเอนต์ID ไคลเอนต์ที่กำหนดให้กับคุณเมื่อคุณลงทะเบียนแอปพลิเคชันของคุณใน Developer Console (สร้างขึ้นใน Zoho Developer Console)
ข้อมูลลับไคลเอ็นต์ข้อมูลลับไคลเอนต์ของแอปพลิเคชันที่ลงทะเบียน (สร้างขึ้นใน Zoho Developer Console)
URI การเปลี่ยนทิศทางที่ได้รับอนุญาตURI การตอบกลับที่ได้รับจากเว็บไซต์ของคุณเพื่อสร้าง ID ไคลเอ็นต์ (ดูได้จากหน้าการกำหนดค่า Wordpress)
ที่อยู่อีเมลต้นทางที่อยู่อีเมลที่จะใช้ส่งอีเมลทั้งหมด (ที่อยู่อีเมลปลายทาง/อีเมลนามแฝงของบัญชี Zoho Mail ของคุณ) 
ชื่อต้นทางชื่อที่จะแสดงในขณะที่ส่งอีเมลทั้งหมดจาก WordPress

การกำหนดค่าปลั๊กอิน Zoho Mail

เมื่อติดตั้งปลั๊กอินแล้ว คุณต้องกำหนดค่าบัญชี Zoho Mail ใน WordPress เพื่อส่งอีเมลด้วย Zoho Mail API

 1. หลังจากติดตั้งปลั๊กอินแล้ว แท็บปลั๊กอินของ Zoho Mail จะปรากฏขึ้นบนเมนูด้านซ้าย ไปที่หน้าการกำหนดค่าบัญชี Zoho Mail ภายใต้แท็บนี้ 
 2. คัดลอก URI การเปลี่ยนเส้นทางที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ในหน้านั้น 
 3. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail และเข้าใช้งาน Zoho Developer Console
 4. คลิกเพิ่ม ID ไคลเอนต์เพื่อสร้าง ID ไคลเอนต์และข้อมูลลับไคลเอนต์ใหม่เพื่อเข้าถึง Zoho Mail API
 5. ป้อนชื่อไคลเอนต์และโดเมนไคลเอนต์พร้อมกับ URI การเปลี่ยนเส้นทางที่ได้รับอนุญาตที่คัดลอกจากบัญชี WordPress ของคุณ
  ​​
 6. คลิกสร้างเพื่อรับ ID ไคลเอนต์และข้อมูลลับไคลเอนต์
 7. ไปที่หน้าการตั้งค่าบัญชี Zoho Mail ในแดชบอร์ด WordPress เพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์
 8. ป้อน ID ไคลเอนต์ข้อมูลลับของไคลเอนต์ และที่อยู่อีเมลต้นทางและชื่อในหน้านี้ 

  ‘FromEmailId’ ควรเป็นที่อยู่อีเมลต้นทาง (ที่อยู่อีเมลเริ่มต้น/นามแฝงอีเมล) ของบัญชีเดียวกันซึ่งสร้างข้อมูลลับไคลเอนต์แล้ว 
 9. คลิกอนุมัติ
 10. หน้าจอแสดงความยินยอมที่ขออนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล Zoho Account ของคุณจะปรากฏขึ้น คลิกยอมรับ

คุณจะสามารถส่งอีเมลจากไซต์ WordPress ของคุณได้โดยใช้บัญชี Zoho Mail ของคุณ

ทดสอบปลั๊กอิน 

เมื่อปลั๊กอิน Zoho Mail ได้รับการตั้งค่าไว้ในบัญชี WordPress ของคุณแล้ว คุณสามารถตรวจสอบการทำงานของปลั๊กอินได้โดยการส่งอีเมลทดสอบ

 1. ในเมนูด้านซ้ายของ WordPress ให้ไปที่ Zoho Mail > เมลทดสอบ
  ​​
 2. ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้:
  • ถึง: ที่อยู่อีเมลของผู้รับ
  • เรื่อง: หัวเรื่องของอีเมล
  • เนื้อหา: ข้อความหรือเนื้อหาของอีเมล
 3. คลิกส่งจดหมาย

เมลทดสอบจะถูกส่งไป ซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ส่งแล้วของบัญชี Zoho Mail ที่ใช้ในการตั้งค่าปลั๊กอิน ตามค่าเริ่มต้น อีเมลจะถูกส่งโดยใช้ ‘ที่อยู่ต้นทาง’ ของบัญชี 

หมายเหตุ:

 • คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่ตอบกลับให้กับอีเมลที่ส่งปลั๊กอินได้ โดยที่ที่อยู่ปลายจะเหมือนกับที่อยู่ต้นทางที่คุณกำหนดไว้
 • ปลั๊กอิน Zoho Mail รองรับอีเมล HTML สามารถส่งอีเมล HTML ได้ถ้ามีการตั้งค่าประเภทเนื้อหาไว้ในที่ส่วนหัวเรื่องโดยปลั๊กอินที่เริ่มต้นอีเมล คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด 
 • การส่งอีเมลผ่านทาง Zoho Mail นั้นขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของนโยบายการใช้งานของเรา โปรดดูรายละเอียดที่หน้านโยบายการใช้งานของเรา

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com