คู่มือผู้ใช้ Zoho Mail

Windows 7 - การกำหนดค่า Zoho Mail IMAP

ขั้นตอนในการกำหนดค่าใน Windows 7 Mobile

 1. เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง IMAP ของบัญชีของคุณ
 2. เข้าสู่ระบบ Zoho Mail และเปิดใช้งาน IMAP ในหน้าการตั้งค่า Zoho Mail บันทึกการตั้งค่า
 3. เลือก ‘การตั้งค่า’ > ‘บัญชีอีเมล’ จากเมนูหลักของโทรศัพท์
 4. เลือก “เพิ่มบัญชีใหม่ >> “การตั้งค่าขั้นสูง"
 5. ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน Zoho ของคุณ และคลิกถัดไป (คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชันหากมีการเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับบัญชีของคุณ)
 6. ในหน้าจอถัดไป ให้เลือกบัญชีอีเมลอินเทอร์เน็ต
 7. ระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในหน้าจอถัดไป
  1. ชื่อบัญชี - ชื่อของบัญชี
  2. ชื่อของคุณ - ชื่อที่แสดงในอีเมลที่ส่งออกของคุณ
 8.  เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า - ป้อน ‘imap.bzog.com:993'
 9. ประเภทบัญชี - เลือก IMAP4 จากรายการ
 10. ชื่อผู้ใช้ - ระบุที่อยู่อีเมลแบบเต็ม
 11. รหัสผ่าน - ระบุรหัสผ่านบัญชี Zoho ของคุณ ( คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชันหากมีการเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับบัญชีของคุณ)
 12.  เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP) - ป้อน ‘smtp.zog.com:465'
 13. คลิกการตั้งค่าขั้นสูง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ‘ต้องใช้ SSL สำหรับอีเมลขาเข้า’ แล้ว 
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย‘ต้องใช้ SSL สำหรับอีเมลขาออก’ แล้ว
 • ดาวน์โหลดอีเมลจาก - เลือก ‘เมื่อใดก็ได้’ เพื่อซิงค์ข้อความโดยไม่มีปัญหา

  หมายเหตุ:

  การเลือกตัวเลือกอื่นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการซิงค์บัญชี

 • คลิก ‘ลงชื่อเข้าใช้’ เพื่อสร้างบัญชีและเริ่มการซิงค์
 • บัญชีจะได้รับการตั้งค่าและจะเริ่มซิงค์กับบัญชี Zoho Mail ของคุณ

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com