บัญชี POP - Thunderbird

ขั้นตอนในการกำหนดค่าบัญชี Zoho ของคุณเป็น POP ใน Thunderbird

 1. เปิดใช้ POP ในอินเทอร์เฟซ Zoho Mail
 2. เรียกใช้แอปพลิเคชัน Thunderbird ในระบบของคุณ
 3. ไปที่ Tools (เครื่องมือ) และเลือก Account Settings (การตั้งค่าบัญชี)
 4. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก Account Actions (การดำเนินการกับบัญชี) แล้วเลือก Add new account (เพิ่มบัญชีใหม่)
 5. ป้อนชื่อ ที่อยู่อีเมล Zoho ของคุณ และรหัสผ่านของที่อยู่อีเมล Zoho ของคุณ
 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก Configure manually... (กำหนดค่าด้วยตนเอง...)
 7. เลือก Protocol (โปรโตคอล) เป็น POP3
 8. เมื่อเสร็จแล้ว ให้ป้อนรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ POP3 และ SMTP
 9. คุณอาจต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะแอปพลิเคชัน เพื่อตั้งค่าบัญชีในอุปกรณ์อื่น หากคุณเปิดใช้งานการตรวจรับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัยไว้สำหรับบัญชีของคุณ
 10. ในชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ ให้ป้อน pop.zoo.com สำหรับ Incoming (ขาเข้า) และ smtp.zo.com สำหรับ Outgoing (ขาออก)
 11. เลือกหมายเลข Port (พอร์ต) เป็น ‘995’ และ ‘465’ ตามลำดับ
 12. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทการรับรองความถูกต้องเป็น 'Normal Password (รหัสผ่านปกติ)' ในทั้งสองเซิร์ฟเวอร์
 13. ป้อนที่อยู่อีเมลแบบเต็มเป็นชื่อผู้ใช้
 14. คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง การคลิก Test (ทดสอบ) อาจแสดงข้อความข้อผิดพลาดและรีเซ็ตการตั้งค่าที่คุณกำหนดค่าไว้

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com