คู่มือผู้ใช้ Zoho Mail

 การเรียงลำดับเมล

ใน Zoho Mail คุณสามารถเรียงลำดับอีเมลตามวันที่หรือตามขนาดได้ วันที่และขนาดของอีเมลจะอยู่ในมุมมองรายการอีเมล ตามค่าเริ่มต้น อีเมลในโฟลเดอร์จะถูกจัดเรียงตามวันที่โดยมีอีเมลล่าสุดอยู่ด้านบนสุด 

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงตามวันที่ หรือเลือกที่จะเรียงลำดับตามขนาดได้ การเรียงลำดับอีเมลตามวันที่/ขนาดจะทำงานก็ต่อเมื่อมุมมองการสนทนาถูกปิดใช้งานอยู่ โปรดดูวิธีการปิดมุมมองการสนทนาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการได้ที่นี่ คุณยังสามารถปิดใช้งานมุมมองการสนทนาสำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมดได้ด้วย 

ขั้นตอนในการจัดเรียงข้อความตามวันที่:

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูง
  2. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตามวันที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมมองการสนทนาปิดอยู่
  3. เลือกไอคอน ‘จัดเรียง’ ที่แถบด้านบน
  4. ในเมนูเลือก “วันที่: เก่าที่สุดไปใหม่ที่สุด" เพื่อจัดเรียงอีเมลตามวันที่ที่มีอีเมลเก่าที่สุดแสดงอยู่ด้านบน
  5. คุณสามารถเลือกตัวเลือก “วันที่: ใหม่ที่สุดถึงเก่าที่สุด" เพื่อเรียงลำดับให้อีเมลใหม่ที่สุดอยู่ด้านบนได้

คุณยังสามารถเรียงลำดับอีเมลตามขนาดของอีเมลได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นอีเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

 

ขั้นตอนในการจัดเรียงข้อความตามขนาด :

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูง
  2. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตามขนาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมมองการสนทนาปิดอยู่
  3. เลือกไอคอน ‘จัดเรียง’ ที่แถบด้านบน 
  4. ในเมนูให้เลือก “ ขนาด: ใหญ่ที่สุดไปเล็กที่สุด" เพื่อเรียงอีเมลตามขนาดที่มีอีเมลขนาดใหญ่แสดงอยู่ด้านบน
  5. คุณสามารถเลือกตัวเลือก “ ขนาด: เล็กที่สุดไปใหญ่ที่สุด “ เพื่อเรียงลำดับอีเมลที่มีอีเมลขนาดเล็กที่สุดอยู่ด้านบนได้

หากมีอีเมลหลายฉบับที่มีขนาดเดียวกัน อีเมลเหล่านั้นจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาที่ได้รับ

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com