การเรียงลำดับเมล

ใน Zoho Mail คุณสามารถเรียงลำดับอีเมลตามวันที่หรือขนาดได้ วันที่และขนาดของอีเมลจะอยู่ในมุมมองรายการอีเมล ตามค่าเริ่มต้น อีเมลในโฟลเดอร์จะถูกจัดเรียงตามวันที่โดยมีอีเมลล่าสุดอยู่ด้านบนสุด

เรียงลำดับตาม

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงตามวันที่ หรือเลือกที่จะเรียงลำดับตามขนาดได้ การเรียงลำดับอีเมลตามวันที่/ขนาดจะทำงานก็ต่อเมื่อมุมมองการสนทนาถูกปิดใช้งานอยู่ โปรดดูวิธีการปิดมุมมองการสนทนาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการได้ที่นี่ คุณยังสามารถปิดใช้งานมุมมองการสนทนาสำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมดได้ด้วย

ขั้นตอนในการเรียงอีเมลตามวันที่

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail ของคุณ
 2. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตามวันที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมมองการสนทนาปิดอยู่
 3. เลือกตัวเลือก Sort by (เรียงตาม) ที่แถวด้านบน
 4. ในเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก Oldest first (เก่าที่สุดก่อน) เพื่อจัดเรียงอีเมลตามวันที่ โดยมีอีเมลเก่าที่สุดแสดงอยู่ด้านบน
  เรียงลำดับตามรายการเก่าสุด
 5. คุณสามารถเลือกตัวเลือก Latest first (ล่าสุดก่อน) เพื่อจัดเรียงอีเมลที่มีวันที่/เวลาล่าสุดหรืออีเมลใหม่ไว้ด้านบน

ขั้นตอนในการเรียงอีเมลตามขนาด

คุณยังสามารถเรียงลำดับอีเมลตามขนาดของอีเมลได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นอีเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

ในการเรียงอีเมลตามขนาด:

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Mail ของคุณ
 2. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเรียงลำดับตามขนาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมมองการสนทนาปิดอยู่
 3. เลือกไอคอน Sort by (เรียงตาม) ที่แถวด้านบน
  เรียงลำดับตามขนาด
 4. ในเมนูให้เลือก Largest first (ใหญ่ที่สุดก่อน) เพื่อเรียงอีเมลตามขนาด โดยมีอีเมลขนาดใหญ่แสดงอยู่ด้านบน
 5. คุณสามารถเลือกตัวเลือก Smallest first (เล็กที่สุดก่อน) เพื่อเรียงลำดับอีเมลที่มีอีเมลขนาดเล็กที่สุดอยู่ด้านบน

หากมีอีเมลหลายฉบับที่มีขนาดเดียวกัน อีเมลเหล่านั้นจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาที่ได้รับ

คุณสามารถย้อนกลับลำดับของอีเมลที่เรียงลำดับเป็นค่าเริ่มต้นได้โดยใช้ไอคอนปิดบนแบนเนอร์การเรียงลำดับที่อยู่เหนือส่วนหัวของโฟลเดอร์

ย้อนกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

หากไม่พบสิ่งที่คุณกำลังค้นหา

โปรดติดต่อเราที่: support@zohomail.com