ปิดบัญชี

 ลงชื่อออก

ให้คลิกรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมบนขวา เมื่อต้องการลงชื่อออกจาก Zoho Apps ทั้งหมด คุณจะเห็นรายการดรอปดาวน์ที่มีตัวเลือกในการลงชื่อออก เมื่อคุณออกจากระบบ คุณจะออกจากระบบแอปพลิเคชัน Zoho อื่นๆ ทั้งหมดในแท็บอื่นๆ ของเบราว์เซอร์ที่ใช้งานอยู่ 

 

 ลบองค์กร

ในกรณีที่คุณได้ตั้งค่าบัญชีองค์กรและต้องการเปลี่ยนบัญชีของคุณเป็นบัญชีส่วนบุคคล หรือต้องการเข้าร่วมบัญชีองค์กรอื่น คุณต้องลบบทบาทการเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงในองค์กรปัจจุบันก่อนที่จะเข้าร่วมองค์กรอื่น

สามขั้นตอนหลักก่อนที่คุณจะลบองค์กรคือการเอาผู้ใช้ออก ลบโดเมน และยกเลิกการสมัครสมาชิกแบบมีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณเข้าร่วม โปรดดูคำแนะนำการยกเลิกการสมัครใช้งาน Zoho Mail ที่นี่ 

 ขั้นตอนการลบโดเมน

คุณต้องเอาโดเมนทั้งหมดที่เชื่อมโยงภายใต้องค์กรของคุณออกก่อนที่จะลบองค์กร 

 1. เข้าสู่ระบบ www.zoho.com/mail ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูง 
 2. คลิก แผงควบคุม >> โดเมน 
 3. ในการลบโฮสต์อีเมลของโดเมนที่คุณเพิ่มไว้ หากโฮสต์อีเมลอยู่ในสถานะเปิดใช้งาน (คลิกที่ไอคอนอีเมลสีทึบในโดเมน)
 4. เมื่อคุณลบโฮสต์อีเมลออกและลบโดเมน ชื่อแฝงและอีเมลที่ใช้โดเมนทั้งหมดจะถูกลบออกจากบัญชี 
 5. ลบโดเมน 

ไม่สามารถลบโดเมนที่ลงทะเบียนผ่าน Zoho ออกจากส่วนโดเมนได้ โปรดติดต่อกับ support@zoomail.com เพื่อลบโดเมนดังกล่าว 

 ขั้นตอนในการลบองค์กร

 1. เข้าสู่ระบบ mail.zoho.com ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูง
 2. เปิดใช้แผงควบคุม
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบโดเมนในรายการทั้งหมดแล้ว
   
 4. เลือกแดชบอร์ด
 5. คลิกที่ลิงก์ลบองค์กรที่ด้านบนสุด
   
 6. การตั้งค่าขององค์กรจะถูกลบออก และคุณจะถูกแปลงเป็นผู้ใช้ส่วนบุคคลใน Zoho Mail

 ปิดบัญชี

เมื่อคุณปิดบัญชี Zoho จะเป็นการปิดบัญชี Zoho ในแอปพลิเคชัน Zoho ทุกแอปพลิเคชัน เช่นCRM/ Recruit/ Mail/ Docs และอื่นๆ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน Zoho ใดๆ ได้

ขั้นตอนในการปิดบัญชีสำหรับผู้ดูแลระบบขั้นสูง:

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงประจำบัญชี คุณจะสามารถปิดบัญชีได้หลังจากการดำเนินการต่อไปนี้แล้วเท่านั้น:

 1. ยกเลิกการสมัครสมาชิก – หากคุณเป็นผู้ใช้แผนบริการฟรีและไม่ได้สมัครสมาชิกบริการที่ชำระเงินใดๆ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ หากคุณมีการสมัครสมาชิก Zoho Mail อยู่ คุณจะต้องยกเลิกการสมัครสมาชิกก่อนที่จะปิดบัญชี
 2. ลบโดเมนและองค์กร - คุณต้องลบโดเมนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณออก และจากนั้นจึงลบองค์กร
 3. เมื่อคุณลบองค์กรแล้ว คุณสามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อปิดบัญชีนั้นได้

ขั้นตอนในการปิดบัญชี :

 1. เข้าสู่ระบบ Zoho Account แอปพลิเคชันการจัดการรหัสประจำตัวและการเข้าระบบบัญชี Zoho ทั้งหมด (หรือคลิกลิงก์บัญชีของฉัน)
 2. เลือกส่วนการตั้งค่า
 3. ในส่วนการตั้งค่า ให้เลือกปิดบัญชี
   
 4. ป้อนรหัสผ่านของคุณ
 5. แสดงความคิดเห็นและคลิกปิดบัญชี

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com